Ezekiyele 43:1-27

43  Hiloko a ndzi yisa enyangweni, nyangwa leyi yi languteke tlhelo ra le vuxeni.+  Kutani waswivo, ku vangama+ ka Xikwembu xa Israyele a ku ta ku huma etlhelweni ra le vuxeni,+ rito ra xona a ri fana ni mpfumawulo wa mati yo tala;+ misava a yi voninga hikwalaho ka ku vangama kakwe.+  A ku fana ni xivono lexi a ndzi xi vonile,+ ku fana ni xivono lexi ndzi xi voneke loko ndzi ta ku ta lovisa muti;+ a ku ri ni leswi a swi languteka ku fana ni leswi ndzi swi voneke enambyeni wa Kebari,+ kutani ndzi wa hi xikandza.  Ku vangama+ ka Yehovha ku nghena eNdlwini hi ndlela ya le nyangweni leyi tlhelo ra yona ra le mahlweni a ri ri evuxeni.+  Hiloko moya wu ndzi yimisa,+ wu ndzi tisa exivaveni xa le mpfungwe, kutani waswivo, Yindlu leyi a yi tele ku vangama ka Yehovha.+  Ndzi twa munhu a vulavula na mina a ri eNdlwini leyi,+ munhu yoloye a yime etlhelo ka mina.+  A ku eka mina: “N’wana wa munhu, leyi i ndhawu ya xiluvelo+ xa mina ni ndhawu ya mikondzo ya milenge ya mina,+ laha ndzi nga ta tshama kona exikarhi ka vana va Israyele hilaha ku nga riki na makumu;+ yindlu ya Israyele, yi nga ka yi nga ha ri nyamisi vito ra mina ro kwetsima,+ yona ni tihosi ta yona,+ hi vumbhisa bya yona ni hi mintsumbu+ ya tihosi ta yona loko ti fa,  hi ku veka ka vona nyangwa ya vona swin’we ni nyangwa ya mina, rimba ra vona etlhelo ka rimba ra mina, ku va ni khumbi exikarhi ka mina na vona.+ Va nyamise vito ra mina ro kwetsima hi swilo swa vona leswi nyenyetsaka leswi va swi endleke,+ lerova ndzi va lovisa loko ndzi hlundzukile.+  Kutani, a va suse vumbhisa+ bya vona ni mintsumbu ya tihosi ta vona swi ya ekule na mina,+ kunene ndzi ta tshama exikarhi ka vona hilaha ku nga riki na makumu.+ 10  “Loko ku ri wena, Wena n’wana wa munhu, tivisa yindlu ya Israyele malunghana ni Yindlu leyi,+ leswaku va ta tsongahateka hikwalaho ka swihoxo swa vona,+ va fanele va pima ntila. 11  Loko va titwa va tsongahatekile hakunene hikwalaho ka hinkwaswo leswi va swi endleke, mpfampfarhuto wa xisekelo wa Yindlu leyi,+ ku hleriwa ka yona ni tindlela ta yona to huma ni tindlela ta yona to nghena, ni mimpfampfarhuto ya yona ya xisekelo hinkwayo ni swihlawulekiso swa yona hinkwaswo, ni mimpfampfarhuto ya yona ya xisekelo hinkwaxo ni milawu ya yona hinkwayo, va tivise swona, u swi tsala emahlweni ka mahlo ya vona, leswaku va hlayisa mpfampfarhuto wa yona hinkwawo wa xisekelo ni swihlawulekiso swa yona hinkwaswo, va swi hetisisa.+ 12  Lowu i nawu wa Yindlu leyi. Ehenhla ka ntshava, ndhawu ya yona hinkwayo eka matlhelo hinkwawo i nchumu wo kwetsima ngopfu.+ Waswivo! Lowu i nawu wa Yindlu leyi. 13  “Leyi i mimpimo ya alitari hi swisungunu,+ xisungunu xi ri xisungunu ni vuanamo bya voko.+ Ehansi ka yona i xisungunu xin’we. Ku anama i xisungunu xin’we. Ndzilakana wa yona wu rhendzela nomu wa yona, vuanamo bya ritiho. Leri i tshaku ra alitari. 14  Ku suka ehansi evuandlalweni ku ya exitupini xa le hansi lexi rhendzeleke ku ni swisungunu swimbirhi, ku anama i xisungunu xin’we. Ku suka eka xitupu lexitsongo lexi rhendzeleke ku ya eka xitupu lexikulu lexi rhendzeleke ku ni swisungunu swa mune, ku anama ka kona i xisungunu. 15  Xitiko xa alitari i swisungunu swa mune, ku suka eka xitiko xa alitari ni le henhla ku ni timhondzo ta mune.+ 16  Xitiko xa alitari xi lehe swisungunu swa 12, xi aname swisungunu swa 12,+ xi ri ni matlhelo ya mune yo ringana.+ 17  Xitupu lexi rhendzeleke xi lehe swisungunu swa 14, xi aname swisungunu swa 14, ematlhelo ya xona ya mune; ndzilakana lowu wu xi rhendzeleke i hafu ya xisungunu, tshaku ra kona i xisungunu matlhelo hinkwawo. “Swikhandziyo swa xona swi langute evuxeni.” 18  A ya emahlweni a ku eka mina: “N’wana wa munhu, Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Leyi i milawu ya alitari esikwini leri yi endliweke ha rona, leswaku ku nyikeriwa eka yona magandzelo yo hisiwa lama heleleke+ ni ku xuva ngati ehenhla ka yona.’+ 19  “‘U fanele u nyika vaprista lava nga Valevhi,+ lava nga vana va Sadoki,+ lava va tshinelaka eka mina,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘leswaku va ndzi lunghiselela xinkunzana, rhole ra ntlhambi wa tihomu, ri va gandzelo ra xidyoho.+ 20  U fanele u teka ngati yin’wana ya rona, u yi chela etimhondzweni ta yona ni le henhla ka matlhelo ya mune ya xitupu lexi rhendzeleke ni le henhla ka ndzilakana lowu rhendzeleke, u yi tengisa exidyohweni,+ u yi kombelela ku rivaleriwa.+ 21  U fanele u teka xinkunzana lexi, gandzelo ra xidyoho, munhu u fanele a yi hisa endhawini leyi hlawuriweke ya Yindlu leyi, ehandle ka vukwetsimelo.+ 22  Hi siku ra vumbirhi u ta tshineta xiphongo, lexi hanyeke kahle, xi va gandzelo ra xidyoho; va fanele va tengisa alitari exidyohweni, hilaha va yi tengiseke hakona exidyohweni hi xinkunzana.’ 23  “‘Loko u heta ku yi tengisa exidyohweni u ta tshineta xinkunzana, rhole ra ntlhambi wa tihomu, lexi hanyeke kahle, ni khuna ra ntlhambi wa tinyimpfu, leri hanyeke kahle. 24  U fanele u swi tshineta emahlweni ka Yehovha, vaprista va fanele va swi chela hi munyu, va swi nyikela+ swi va gandzelo ro hisiwa leri heleleke eka Yehovha. 25  Ku ringana masiku ya nkombo u ta nyikela xiphongo xi va gandzelo ra xidyoho xa siku;+ ni xinkunzana, rhole ra ntlhambi wa tihomu ni khuna ra ntlhambi wa tinyimpfu, leswi hetisekeke, va ta swi nyikela. 26  Ku ringana masiku ya nkombo va ta yi kombelela ku rivaleriwa+ alitari, va fanele va yi basisa, va yi veka. 27  Va ta heta masiku. Kutani hi siku ra vunhungu,+ ni ku sukela kwalaho ku ya emahlweni, vaprista va ta nyikela ehenhla ka alitari magandzelo ya n’wina yo hisiwa lama heleleke ni switlhavelo swa n’wina swa xinakulobye; kunene ndzi ta mi tsakela,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka.”

Tinhlamuselo ta le hansi