Ezekiyele 30:1-26

30  Rito ra Yehovha ri ya emahlweni ri fika eka mina, ri ku:  “N’wana wa munhu, profeta, u ku,+ ‘Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Huwelelani, ‘Oho siku rero,’+  hikuva siku ri le kusuhi, ina, siku ra Yehovha ri le kusuhi.+ Ri ta va siku ra mapapa,+ nkarhi lowu vekiweke wa matiko.+  Kunene banga ri ta ta aEgipta,+ ku ta va ni switlhavi leswikulu aEtiyopiya loko munhu a dlayiwa aEgipta, entiyisweni va teka rifuwo ra kona kutani masungulo ya kona ma hirimuxiwa.+  Etiyopiya+ na Putu+ na Ludi ni ntlawa hinkwawo lowu hlanganeke+ na Kubu ni vana va tiko ra ntwanano—va ta wa na vona hi banga.”’+  “Yehovha u te, ‘Vaseketeri va Egipta na vona va fanele va wa, ku tinyungubyisa ka ntamu wa yena ku fanele ku hela.’+ “‘Ku suka eMigidoli+ ku ya eSeyene+ va ta wisiwa hi banga,’ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka.  ‘Va fanele va endliwa rhumbi exikarhi ka matiko lama endliweke marhumbi, miti ya kona yi ta va exikarhi ka miti leyi onhiweke.+  Va ta tiva leswaku hi mina Yehovha loko ndzi lumeka ndzilo aEgipta kutani hinkwavo lava va n’wi pfunaka va tshoveka.+  Esikwini rero varhumiwa va ta huma emahlweni ka mina hi swikepe, leswaku va rhurhumerisa Etiyopiya loyi a titshembaka.+ Va ta va ni switlhavi leswikulu esikwini ra Egipta, hikuva waswivo, ri fanele ri ta.’+ 10  “Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Ndzi ta herisa ni ntshungu wa Egipta hi voko ra Nebukadretsara hosi ya Babilona.+ 11  Yena ni vanhu vakwe lava nga na yena, vanhu lava va xanisaka matiko,+ va tisiwa va ta endla tiko ri va rhumbi. Va ta hlomula mabanga ya vona va lwa na Egipta, va tata tiko hi lava va dlayiweke.+ 12  Misele ya Nayili+ ndzi ta yi endla yi va misava leyi omeke, ndzi xavisa tiko evokweni ra vanhu vo biha,+ ndzi endla leswaku tiko ri lovisiwa hi voko ra vafambi swin’we ni leswi swi teleke eka rona.+ Mina, Yehovha, ndzi vurile.’+ 13  “Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Ndzi ta tlhela ndzi lovisa swifaniso swa hava leswi hombolokeke,+ ndzi herisa ni swikwembu leswi nga pfuniki nchumu eNofu,+ ku nga ka ku nga ha vi na ndhuna leyi humaka aEgipta; kunene ndzi nghenisa ku chava etikweni ra Egipta.+ 14  Ndzi ta herisa Patirosi,+ ndzi lumeka ndzilo eSowana,+ ndzi avanyisa etikweni leri vuriwaka No.+ 15  Ndzi ta chululela vukarhi+ bya mina ehenhla ka Sini, xisirhelelo xa Egipta, ndzi herisa ntshungu wa tiko leri vuriwaka No.+ 16  Ndzi ta lumeka ndzilo aEgipta. Kunene Sini ri ta va ni switlhavi leswikulu, tiko leri vuriwaka No ri ta phasiwa hi mavangwa; loko ku ri eNofu—ku ta va ni swirha ninhlikanhi! 17  Loko ku ri majaha ya le Oni+ ni le Pibeseti, ma ta wisiwa hi banga, miti yona yi ta ya evukhumbini. 18  Kunene siku ri ta va ni munyama eTahapenese,+ loko ndzi tshova kona majoko ya Egipta.+ Ku tinyungubyisa hikwalaho ka ntamu wa yena ku ta herisiwa eka yena.+ Loko ku ri yena, u ta funengetiwa hi mapapa,+ swimitana leswi swi titshegeke ha yena swi ta ya evukhumbini.+ 19  Ndzi ta avanyisa Egipta;+ kutani va ta tiva leswaku hi mina Yehovha.’” 20  Hi lembe ra vu-11, hi n’hweti yo sungula, esikwini ra vunkombo ra n’hweti, rito ra Yehovha ri fika eka mina, ri ku: 21  “N’wana wa munhu, kunene ndzi ta tshova+ voko ra Faro hosi ya Egipta, kutani waswivo, ri nga ka ri nga boheleriwi leswaku ri hola,+ hi ku tsondzeriwa hi bandhichi, leswaku ri va ni matimba yo khoma banga.” 22  “Hikokwalaho Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Waswivo, ndzi lwa na Faro hosi ya Egipta,+ ndzi ta tshova mavoko ya yena,+ leri nga ni matimba ni leri ri tshovekeke,+ ndzi ta wisa banga evokweni rakwe.+ 23  Ndzi ta hangalasa Vaegipta exikarhi ka matiko, ndzi va hangalasela etindhawini to hambana-hambana.+ 24  Ndzi ta tiyisa mavoko ya hosi ya Babilona,+ ndzi yi tamerisa banga ra mina,+ kutani ndzi ta tshova mavoko ya Faro, kunene u ta rila+ swinene emahlweni ka yena kukota munhu loyi a vavisekeke ngopfu. 25  Ndzi ta tiyisa mavoko ya hosi ya Babilona, mavoko ya Faro ma ta wa; va ta tiva leswaku hi mina Yehovha loko ndzi tamerisa hosi ya Babilona banga ra mina, kutani yi ri hlomula ku lwa ni tiko ra Egipta.+ 26  Ndzi ta hangalasa Vaegipta exikarhi ka matiko,+ ndzi va hangalasa ematikweni; va ta tiva leswaku hi mina Yehovha.’”

Tinhlamuselo ta le hansi