Ezekiyele 22:1-31

22  Rito ra Yehovha ri ya emahlweni ri fika eka mina, ri ku:  “Loko ku ri wena, Wena n’wana wa munhu, xana u ta avanyisa,+ xana u ta avanyisa muti lowu nga ni nandzu wa ngati,+ kunene u wu tivisa swilo swa wona leswi nyenyetsaka?+  U fanele u ku, ‘Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Wena muti lowu wu halataka ngati+ exikarhi ka wena kukondza ku fika nkarhi wa wena,+ ni lowu endleke swifaniso swa hava leswi hombolokeke endzeni ka wena leswaku u va lowu nga tengangiki,+  u ni nandzu hikwalaho ka ngati leyi u yi halateke,+ naswona u pfumale ku tenga hikwalaho ka swifaniso swa hava leswi hombolokeke leswi u swi endleke.+ Naswona u tshineta masiku ya wena, u ta fika emalembeni ya wena. Hi yona mhaka leyi ndzi faneleke ndzi ku endla u va ndzhukano eka matiko ni xisandzu eka matiko hinkwawo.+  Matiko lawa ma nga ekusuhi ni lawa ma nga ekule ma ta ku sandza, Wena vito leri nga tengangiki, loyi a nga ni ku pfilunganyeka lokukulu.+  Waswivo! Tindhuna+ ta Israyele ti le ka wena, yin’wana ni yin’wana yi nyikela voko ra yona hi xikongomelo xo halata ngati.+  Va hlekule tatana na manana eka wena.+ Va dyelele muluveri exikarhi ka wena.+ N’wana la nga riki na tatana ni noni va va khome hi tihanyi eka wena.”’”+  “‘Tindhawu ta mina to kwetsima u ti langutele ehansi, u nyamise tisavata ta mina.+  Valumbeti lavakulu a va ri kona eka wena, hi xikongomelo xo halata ngati;+ va dyele etintshaveni eka wena.+ Va hambete va tikhoma hi ndlela yo biha exikarhi ka wena.+ 10  Va funungule vuhava bya tatana eka wena;+ va tsongahate wansati la nyameke hikwalaho ka switlhandla swa yena, eka wena.+ 11  Naswona munhu u endle nchumu lowu nyenyetsaka ni nsati wa nakulobye,+ munhu u nyamise nhlomi yakwe hi ku tikhoma ko biha;+ munhu u tsongahate makwavo wa xisati, n’wana wa nhwanyana wa tata wakwe, eka wena.+ 12  Va amukele xifumbarheriso eka wena hi xikongomelo xo halata ngati.+ U amukele ntswalo+ ni ku lombisa hi ku bindzurisa,+ naswona u pindzula+ hi vanakuloni hi ku dyelela hi nkani,+ mina u ndzi rivele,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka. 13  “‘Kutani waswivo! Ndzi phokotele mavoko+ ya mina hikwalaho ka mpindzulo wa wena lowo biha, lowu u wu endleke,+ ni hikwalaho ka swiendlo swa wena swo halata ngati leswi kumekeke exikarhi ka wena.+ 14  Xana mbilu ya wena yi ta hambeta yi tiyisela+ kumbe mavoko ya wena ma va ni ntamu emasikwini lawa ndzi nga ta teka goza ku lwa na wena?+ Mina, Yehovha, ndzi vurile naswona ndzi ta teka goza.+ 15  Ndzi ta ku hangalasa exikarhi ka matiko,+ ndzi ku yisa ematikweni, ndzi herisa ku nyama ka wena.+ 16  Kunene u ta nyamisiwa endzeni ematihlweni ya matiko, kutani u ta tiva leswaku hi mina Yehovha.’”+ 17  Rito ra Yehovha ri ya emahlweni ri fika eka mina, ri ku: 18  “N’wana wa munhu, vanhu va yindlu ya Israyele va hundzuke ripambe+ eka mina. Hinkwavo i koporo ni thini ni nsimbi ni ntsopfu exikarhi ka khele ra ndzilo. Va hundzuke ripambe ro tala, ra silivhere.+ 19  “Hikokwalaho Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Hikwalaho ka leswi hinkwenu mi kotiseke ripambe,+ hikokwalaho ndza mi hlengeleta exikarhi ka Yerusalema.+ 20  Ku fana niloko ku hlengeletiwa silivhere ni koporo ni nsimbi ni ntsopfu+ ni thini exikarhi ka khele ra ndzilo, leswaku swi pfurheteriwa+ endzilweni swi n’okisiwa,+ hi ndlela yoleyo ndzi ta va hlengeleta swin’we hi ku hlundzuka ka mina ni hi vukarhi bya mina, ndzi ta pfurhetela, ndzi mi n’okisa. 21  Ndzi ta mi hlengeleta kutani ndzi mi pfurhetela hi ndzilo wa ku hlundzuka ka mina,+ mi ta n’okisiwa exikarhi ka yena.+ 22  Ku fana niloko ku n’okisiwa silivhere exikarhi ka khele ra ndzilo, mi ta n’okisiwa hi ndlela yoleyo exikarhi ka yena; mi ta tiva leswaku mina, Yehovha, ndzi chululele vukarhi bya mina eka n’wina.’”+ 23  Rito ra Yehovha ri ya emahlweni ri fika eka mina, ri ku: 24  “N’wana wa munhu, n’wi byele u ku, ‘Wena u tiko leri ri nga basisiwiki, leri ri nga neriwiki hi mpfula esikwini ra xigwevo.+ 25  Ku ni xikhiri xa vaprofeta vakwe exikarhi ka yena,+ kukota nghala leyi vombaka, leyi handzulaka nyama.+ Entiyisweni va lovisa moya-xiviri.+ Va tshamela ku teka xuma ni swilo swa risima.+ Tinoni takwe va ti andzisile exikarhi ka yena.+ 26  Vaprista va yena va onhe nawu wa mina,+ va tshamela ku nyamisa tindhawu ta mina to kwetsima.+ Nchumu wo kwetsima ni lowu tolovelekeke+ a va swi hambanisanga,+ naswona a va tivisanga nchumu exikarhi ka nchumu lowu nga tengangiki ni lowu tengeke,+ va tumbete mahlo+ ya vona eka tisavata, ndzi nyamisiwile exikarhi ka vona.+ 27  Tihosana leti nga exikarhi ka yena ti fana ni timhisi leti ti handzulelaka xiharhi, hi ku halata ngati,+ hi ku lovisa mimoya-xiviri hi xikongomelo xo endla mpindzulo wo biha.+ 28  Vaprofeta va yena va va phame hi nchuchuto,+ va vone xivono lexi nga riki xa xiviri,+ va va vhumbhela mavunwa,+ va ku: “Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u vurile,” kasi Yehovha a nga vulanga nchumu. 29  Vanhu va tiko va endle rhengu ra vudyeleri+ naswona va teke hi ku kanganyisa,+ kutani loyi a xanisekaka ni loyi a nga xisiwana va va khome hi tihanyi,+ muluveri va n’wi dyelerile, va nga n’wi kombi vululami.’+ 30  “‘Ndzi hambete ndzi lava munhu exikarhi ka vona loyi a a ta lunghisa rirhangu,+ a yima laha ku nga ni vangwa+ emahlweni ka mina ematshan’weni ya tiko, leswaku ndzi nga ri lovisi;+ a ndzi kumanga munhu. 31  Xisweswo ndzi ta chululela xigwevo+ xa mina ehenhla ka vona. Ndzi ta va lovisa hi ndzilo wa ku hlundzuka ka mina.+ Ndlela ya vona ndzi ta yi tisa ehenhla ka nhloko ya vona,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka.”

Tinhlamuselo ta le hansi