Ezekiyele 20:1-49

20  Kutani hi lembe ra vunkombo, hi n’hweti ya vuntlhanu, esikwini ra vukhume ra n’hweti, vavanuna lava humaka exikarhi ka lava va kuleke eIsrayele va fika va ta vutisisa hi Yehovha,+ hiloko va tshama ehansi emahlweni ka mina.+  Rito ra Yehovha ri ya emahlweni ri fika eka mina, ri ku:  “N’wana wa munhu, byela vavanuna lava va kuleke va Israyele, u ku eka vona, ‘Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Xana mi tele ku ta vutisa ha mina?+ ‘Loko ntsena ndza ha hanya, a ndzi nge vutisiwi ha n’wina,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka.”’  “Xana u ta va avanyisa? Xana u ta va avanyisa, Wena n’wana wa munhu?+ Va tivise swilo leswi nyenyetsaka swa vatata wa vona.+  U fanele u ku eka vona, ‘Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Esikwini leri ndzi hlawuleke Israyele ha rona,+ ndzi tlakuse voko+ ra mina ndzi hlambanyela mbewu ya yindlu ya Yakobe+ ni ku titivisa eka vona etikweni ra Egipta.+ Ina, ndzi tlakuse voko ra mina ndzi va hlambanyela, ndzi ku, ‘Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina.’+  Esikwini rero ndzi tlakuse voko+ ra mina ndzi va hlambanyela ku va humesa etikweni ra Egipta ndzi va yisa etikweni leri ndzi ri kambeleke leswaku ri va ra rona, leri ri khulukaka ntswamba ni vulombe.+ A ri khavisa matiko hinkwawo.+  Ndzi ya emahlweni ndzi ku eka vona, ‘Un’wana ni un’wana wa n’wina a a cukumete swilo leswi nyenyetsaka swa mahlo yakwe,+ naswona mi nga tshuki mi tinyamisa hi swifaniso swa hava leswi hombolokeke swa Egipta.+ Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina.’+  “‘“Kutani va sungula ku ndzi xandzukela,+ a va pfumelanga ku ndzi yingisa. Un’wana ni un’wana wa vona a nga swi cukumetanga swilo leswi nyenyetsaka swa mahlo ya vona, swifaniso swa hava leswi hombolokeke swa Egipta a va swi tshikanga,+ lerova ndzi tshembise ku chulula vukarhi bya mina ehenhla ka vona, leswaku ndzi hetisisa ku hlundzuka ka mina ehenhla ka vona exikarhi ka tiko ra Egipta.+  Hiloko ndzi teka goza hikwalaho ka vito ra mina leswaku ri nga nyamisiwi ematihlweni ya matiko lawa a va ri exikarhi ka wona,+ hikuva a ndzi titivisile eka vona emahlweni ka mahlo ya vona loko ndzi va humesa etikweni ra Egipta.+ 10  Kutani ndzi va humese etikweni ra Egipta, ndzi va tisa emananga.+ 11  “‘“Ndzi va nyike milawu ya mina;+ ndzi va tivise ni swiboho swa mina swa vuavanyisi,+ leswaku munhu loyi a swi endlaka, a kota ku tlhela a hambeta a hanya ha swona.+ 12  Ndzi tlhele ndzi va nyika tisavata ta mina,+ leswaku ti va xikombiso exikarhi ka mina na vona,+ va ta tiva leswaku hi mina Yehovha loyi a va hlawulekisaka. 13  “‘“Kambe loko ku ri vona, yindlu ya Israyele, va ndzi xandzukerile emananga.+ A va fambanga emilawini ya mina,+ swiboho swa mina swa vuavanyisi va swi bakanyile,+ leswi loko munhu o hambeta a swi endla, a a ta hambeta a hanya ha swona.+ Tisavata ta mina va tinyamisile swinene,+ lerova ndzi tshembise ku chulula ku hlundzuka ka mina ehenhla ka vona emananga, leswaku ndzi va lovisa.+ 14  Kambe ndzi teke goza hikwalaho ka vito ra mina leswaku ri nga nyamisiwi ematihlweni ya matiko, lawa ndzi va tiseke emahlweni ka mahlo ya wona.+ 15  Ndzi tlakuse voko ra mina ndzi va hlambanyela emananga,+ leswaku a ndzi nge va tisi etikweni leri a ndzi va nyike rona, leri ri khulukaka ntswamba ni vulombe,+ (hi rona ri khaviseke matiko hinkwawo,)+ 16  hikwalaho ka leswi va bakanyeke swiboho swa mina swa vuavanyisi; loko ku ri milawu ya mina, a va fambanga ha yona, tisavata ta mina va ti nyamisile, hikuva mbilu ya vona a yi landzela swifaniso swa vona swa hava leswi hombolokeke.+ 17  “‘“Tihlo ra mina ri sungula ku va ni nsovo eka vona leswaku ndzi nga va lovisi,+ naswona a ndzi va herisanga emananga. 18  Ndzi byele vana va vona emananga+ ndzi ku, ‘Mi nga tshuki mi famba hi ku landza swileriso swa vatata wa n’wina,+ naswona mi nga hlayisi vuavanyisi bya vona,+ mi nga tshuki mi tinyamisa+ hi swifaniso swa vona swa hava leswi hombolokeke. 19  Hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina.+ Fambani hi milawu ya mina,+ mi hlayisa swiboho swa mina swa vuavanyisi,+ mi swi endla.+ 20  Hlawulekisani tisavata ta mina,+ ti va xikombiso exikarhi ka mina na n’wina, mi ta tiva leswaku hi mina Yehovha Xikwembu xa n’wina.’+ 21  “‘“Kutani vana va sungula ku ndzi xandzukela.+ A va fambanga hi milawu ya mina, swiboho swa mina swa vuavanyisi a va swi hlayisanga, va swi endla, leswi loko munhu o hambeta a swi endla, a a ta hambeta a hanya ha swona.+ Va nyamise tisavata ta mina.+ Kutani ndzi tshembisa ku chululela vukarhi bya mina ehenhla ka vona, leswaku ndzi hetisisa ku hlundzuka ka mina ehenhla ka vona emananga.+ 22  Hiloko ndzi susa voko ra mina,+ ndzi teka goza hikwalaho ka vito ra mina, leswaku ri nga tshuki ri nyamisiwa ematihlweni ya matiko, lawa ndzi va humeseke ematihlweni ya wona.+ 23  Nakambe, ndzi tlakuse voko ra mina ndzi va hlambanyela emananga,+ ndzi va hangalasa exikarhi ka matiko ni ku va yisa ematikweni,+ 24  hikwalaho ka leswi va nga swi hetisisangiki swiboho swa mina swa vuavanyisi+ nileswi va bakanyeke milawu ya mina,+ va nyamisa tisavata ta mina,+ naswona mahlo ya vona a ma landzelela swifaniso swa vona swa hava leswi hombolokeke.+ 25  Mina ndzi va tshike va va ni swileriso leswi a swi nga ri swinene ni swiboho swa vuavanyisi leswi a va nga ta swi kota ku hanya ha swona.+ 26  Ndzi va tshike va nyamisiwa hi tinyiko ta vona loko va teka n’wana un’wana ni un’wana la pfulaka mbeleko va n’wi hundzisa endzilweni,+ leswaku ndzi va lovisa, va ta tiva leswaku hi mina Yehovha.”’+ 27  “Hikokwalaho byela yindlu ya Israyele, Wena n’wana wa munhu, u ku eka vona,+ ‘Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Emhakeni leyi, vatata wa n’wina va ndzi sandzile, hi ku endla hi ku ku pfumala vutshembeki eka mina.+ 28  Kutani ndzi va tise etikweni+ leri ndzi tlakuseke voko ra mina ndzi hlambanya ku va nyika rona.+ Loko va vona xitsunga+ xin’wana ni xin’wana xo tlakuka ni murhi wun’wana ni wun’wana lowu nga ni marhavi yo tala, va sungule ku endlela kona switlhavelo swa vona,+ va endlela kona magandzelo ya vona lama khunguvanyisaka, va nyikela kona nun’hwelo wa vona lowu phyuphyisaka,+ va chululela kona magandzelo ya vona ya swakunwa.+ 29  Hiloko ndzi ku eka vona, ‘Ndhawu leyi tlakukeke leyi mi taka eka yona yi vula yini, leswi yi vitaniwaka Ndhawu leyi Tlakukeke ku fika esikwini leri?’”’+ 30  “Hikokwalaho byela yindlu ya Israyele u ku, ‘Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Xana mi tinyamisa hi ndlela ya vatata wa n’wina,+ xana mi landzela swilo swa vona leswi nyenyetsaka, hi rimbewu leri nga amukelekiki?+ 31  Hi ku tlakusa tinyiko ta n’wina, mi hundzisa vana va n’wina endzilweni,+ xana mi tinyamisa hi swifaniso swa n’wina hikwaswo swa hava leswi hombolokeke ku fika esikwini leri?+ Xana hi nkarhi lowu fanaka ndzi nga vutisiwa ha n’wina, N’wina yindlu ya Israyele?”’+ “‘Loko ntsena ndza ha hanya,’ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘a mi nge vutisi ha mina.+ 32  Leswi swi fikaka emoyeni+ wa n’wina swi nga ka swi nga endleki,+ leswi mi vulaka mi ku: “A hi kotiseni matiko, ku fana ni mindyangu ya matiko,+ hi tirhela ntsandza ni ribye.”’”+ 33  “‘Loko ntsena ndza ha hanya,’ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘ndzi ta va hosi ya n’wina hi voko leri nga ni matimba ni hi voko+ leri tshambulutiweke ni hi vukarhi lebyi chuluriweke.+ 34  Ndzi ta mi humesa exikarhi ka vanhu, ndzi mi hlengeleta mi huma ematikweni lawa a mi hangalakele eka wona, hi voko leri nga ni matimba ni voko leri tshambulutiweke ni hi vukarhi lebyi chuluriweke.+ 35  Ndzi ta mi tisa emananga ya vanhu,+ ndzi mi avanyisa kona, hi langutanile.+ 36  “‘Hilaha ndzi avanyiseke vatata wa n’wina emananga ya tiko ra Egipta hakona,+ na n’wina ndzi ta mi avanyisa tano,’ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka. 37  ‘Ndzi ta mi hundzisa ehansi ka nhonga,+ ndzi mi tisa exibohweni xa ntwanano.+ 38  Eka n’wina ndzi ta susa lava va dyohaka ni lava va tlulaka nawu wa mina,+ hikuva ndzi ta va humesa etikweni leri va luveleke eka rona, kambe a va nge ngheni emisaveni ya Israyele;+ n’wina mi ta tiva leswaku hi mina Yehovha.’+ 39  “Oho yindlu ya Israyele, Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Un’wana ni un’wana wa n’wina a a fambe a ya tirhela swifaniso swakwe swa hava leswi hombolokeke.+ Endzhaku ka sweswo loko mi nga ndzi yingisi, a mi nge he ri nyamisi vito ra mina ro kwetsima hi tinyiko ta n’wina ni hi swifaniso swa n’wina swa hava leswi hombolokeke.’+ 40  “‘Hikuva entshaveni ya mina yo kwetsima, entshaveni leyi tlakukeke ya Israyele,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘hi kona laha, yindlu hinkwayo ya Israyele, yi nga ta ndzi tirhela kona, etikweni.+ Kwalaho ndzi ta va tsakela, ndzi ta lava minyikelo ya n’wina ni swirhangana swa minyikelo ya n’wina eka swilo swa n’wina hinkwaswo swo kwetsima.+ 41  Ndzi ta mi tsakela hikwalaho ka nun’hwelo lowu phyuphyisaka,+ loko ndzi mi humesa exikarhi ka vanhu, ndzi mi hlengeleta mi huma ematikweni lawa mi hangalaseriweke eka wona,+ ndzi ta hlawulekisiwa eka n’wina ematihlweni ya matiko.’+ 42  “‘Mi ta tiva leswaku hi mina Yehovha,+ loko ndzi mi tisa emisaveni ya Israyele,+ etikweni leri ndzi tlakuseke voko ra mina ndzi hlambanya ku ri nyika vatata wa n’wina. 43  Kunene mi ta ti tsundzuka kona tindlela+ ta n’wina ni mintirho ya n’wina hinkwayo leyi mi tinyamiseke ha yona,+ entiyisweni mi ta nyenya swikandza swa n’wina hikwalaho ka swilo swa n’wina hinkwaswo swo biha leswi mi swi endleke.+ 44  Mi ta tiva leswaku hi mina Yehovha+ loko ndzi mi tekela goza hikwalaho ka vito ra mina,+ ku nga ri hi ku landza tindlela ta n’wina to biha kumbe hi ku landza mintirho ya n’wina leyi onhakeke,+ N’wina yindlu ya Israyele,’ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka.” 45  Rito ra Yehovha ri ya emahlweni ri fika eka mina, ri ku: 46  “N’wana wa munhu, veka xikandza+ xa wena xi languta etlhelo ra le dzongeni, u thonisa+ marito edzongeni, u profetela khwati ra nhova ya le dzongeni. 47  U fanele u byela khwati ra le dzongeni u ku, ‘Yingisa rito ra Yehovha. Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Waswivo, ndzi ku hisa hi ndzilo,+ eka wena wu ta lovisa murhi wun’wana ni wun’wana lowu tsakamaka ni murhi wun’wana ni wun’wana lowu omeke.+ Langavi leri pfurhaka a ri nge timiwi,+ swikandza hinkwaswo swi ta hisiwa hi rona ku suka edzongeni ku ya en’walungwini.+ 48  Kutani hinkwavo vanhu va nyama va fanele va vona leswaku mina, Yehovha, ndzi wu tshiverile, lerova a wu nge timiwi.”’”+ 49  Ndzi ya emahlweni ndzi ku: “Oho, Wena Yehovha, Hosi leyi Lawulaka! Va vula leswi malunghana na mina, ‘Xana a nga vuli marito ya ku hlekula?’”+

Tinhlamuselo ta le hansi