Estere 2:1-23

2  Endzhaku ka swilo leswi, loko vukarhi bya Hosi Ahasuwerusi+ byi vohlile, a tsundzuka Vhaxiti+ ni leswi a swi endleke,+ ni xiboho lexi a xi endleke ku kanetana na yena.+  Kutani malandza ya hosi, vatirheli va yona,+ va ku: “A va lavele+ hosi vanhwanyana, lava nga tiviki wanuna,+ vo saseka,  hosi a yi veke valerisi emigangeni hinkwayo leyi nga ehansi ka vulawuri+ bya mfumo wa yona, a va hlengelete vanhwanyana hinkwavo, lava nga tiviki wanuna, vo saseka, ekhokholweni ra Xuxani,+ endlwini ya vavasati lava languteriwaka hi Hegayi+ lowa mutsheniwa wa hosi,+ murindzi wa vavasati; a va va nyike swo tola swa vona.  Kutani nhwanyana yoloye a nga ta tsakisa mahlo ya hosi u ta va hosi ya xisati ematshan’weni ya Vhaxiti.”+ Mhaka leyi a yi tsakisa ematihlweni ya hosi, hiloko yi endla hi ndlela yoleyo.  Wanuna un’wana, la nga Muyuda, a a ri ekhokholweni ra Xuxani,+ vito rakwe a a ri Mordekayi+ n’wana wa Yayiri, n’wana wa Ximeyi, n’wana wa Kixi lowa ka Benjamini,+  loyi a yisiweke evukhumbini+ ku suka eYerusalema ni vanhu lava va tekiweke lava va yisiweke evukhumbini na Yekoniya+ lowa hosi ya Yuda loyi Nebukadnetsara+ hosi ya Babilona a n’wi yiseke evukhumbini.  A va muhlayisi+ wa Hadasa, hileswaku, Estere, n’wana wa makwavo wa tata wakwe,+ hikuva a a nga ri na tatana kumbe manana; nhwanyana loyi a a ri ni xivumbeko xo saseka a tlhela a languteka,+ Mordekayi u n’wi teke a va n’wana wakwe loko ku fa tata wa yena ni mana wa yena.  Kuteloko rito ra hosi ni nawu wa yona swi twiwile, loko vanhwanyana vo tala va hlengeletanile ekhokholweni ra Xuxani+ leri languteriwaka hi Hegayi,+ kutani Estere a tekiwa a yisiwa endlwini ya hosi leyi languteriwaka hi Hegayi lowa murindzi wa vavasati.  Nhwanyana loyi a a tsakisa ematihlweni ya yena, lerova u kume musa wa rirhandzu+ emahlweni ka yena naswona u hatlise a n’wi nyika swo tola+ swakwe ni swakudya swakwe leswi faneleke ni ku n’wi nyika vanhwanyana va nkombo lava hlawuriweke endlwini ya hosi, hiloko a n’wi rhurhisa, yena ni vanhwanyana vakwe va ya endhawini leyinene ngopfu enhangeni. 10  Estere a nga vulavulanga hi varikwavo+ kumbe hi maxaka yakwe, hikuva Mordekayi u n’wi lerisile leswaku a nga vulavuli hi vona.+ 11  Siku ni siku Mordekayi a a hundza emahlweni ka xivava xa nhanga ku tiva loko Estere a hanye kahle ni leswi a a endliwa swona. 12  Loko ku fika nkarhi wa leswaku nhwanyana un’wana ni un’wana a nghena eka Hosi Ahasuwerusi endzhaku ka loko swi endleke eka yena hi ku landza xileriso xa vavasati ku ringana tin’hweti ta 12, hikuva hi yona ndlela leyi masiku ya vona yo tola a ma hetisisiwa ha yona hakatsongo-tsongo, tin’hweti ta tsevu hi mafurha ya mira+ ni tin’hweti ta tsevu hi mafurha ya balsama+ ni swo tola swa vavasati; 13  eswiyin’weni leswi nhwanyana loyi a nghena eka hosi. Hinkwaswo leswi a a swi kombela, a a nyikiwa swona, a huma enhangeni a ya endlwini ya hosi.+ 14  A nghena nimadyambu, nimixo a vuyela enhangeni ya vumbirhi leyi a yi languteriwa hi Xaxigazi mutsheniwa wa hosi,+ murindzi wa vasati lavatsongo. A a nga ti eka hosi handle ka loko hosi yi n’wi tsakela, naswona a a vitaniwa hi vito.+ 15  Kutani loko nkarhi wa Estere n’wana wa Abihayili, makwavo wa tata wa Mordekayi, loyi a n’wi tekeke a va n’wana wakwe,+ wu fika leswaku a nghena eka hosi, a nga kombelanga nchumu+ handle ka leswi swi vuriweke hi Hegayi+ mutsheniwa wa hosi, murindzi wa vavasati (nkarhi hinkwawo Estere a a hambeta a kuma tintswalo ematihlweni ya un’wana ni un’wana loyi a a n’wi vona).+ 16  Kutani Estere u yisiwe eka Hosi Ahasuwerusi endlwini yakwe ya vuhosi hi n’hweti ya vukhume, hileswaku, hi n’hweti ya Tebeti, elembeni+ ra vunkombo ra ku fuma kakwe. 17  Kutani hosi yi rhandza Estere ku tlula vavasati lavan’wana hinkwavo, lerova a kuma tintswalo letikulu ni musa wa rirhandzu emahlweni ka yona ku tlula vanhwana lavan’wana hinkwavo.+ Hiloko yi n’wi vehela xifunengeto xa nhloko xa vuhosi enhlokweni yakwe kutani yi n’wi endla hosi ya xisati+ ematshan’weni ya Vhaxiti. 18  Hosi yi endla nkhuvo lowukulu wa tihosana ta yona hinkwato ni malandza ya yona, nkhuvo wa Estere; kutani yi rivalela+ miganga leyi nga ehansi ka vulawuri bya hosi, yi hambeta yi humesa tinyiko hi ku ya hi rifuwo ra hosi. 19  Loko vanhwana+ va hlengeletiwile ra vumbirhi, Mordekayi a a tshame enyangweni ya hosi.+ 20  Estere a a nga vulavuli nchumu hi maxaka yakwe ni vanhu va ka vona,+ hilaha Mordekayi+ a n’wi leriseke hakona;+ naswona Estere a a endla leswi Mordekayi a n’wi byeleke swona, kukota loko a ha khathaleriwa hi yena.+ 21  Emasikwini wolawo, loko Mordekayi a ha tshame enyangweni ya hosi, Bigitana na Terexi, vatirhi vambirhi va le hubyeni ya hosi, valanguteri va tinyangwa, va hlundzuka naswona va lava ku tlhandleka voko+ eka Hosi Ahasuwerusi. 22  Mordekayi a tiva mhaka leyi, hi ku hatlisa a byela+ Estere lowa hosi ya xisati. Hiloko Estere a byela hosi hi vito ra Mordekayi.+ 23  Xisweswo mhaka leyi yi lavisisiwa, emakumu yi kumeka, havambirhi va hayekiwa+ emhandzini;+ endzhaku ka sweswo swi tsariwa ebukwini ya timhaka+ ta le masikwini ya le mahlweni ka hosi.

Tinhlamuselo ta le hansi