Esaya 65:1-25

65  “Mina ndzi pfumele ku lavisisiwa+ hi lava va nga vutisangiki ha mina.+ Ndzi pfumele ku kumiwa hi lava va nga ndzi lavangiki.+ Ndzi te, ‘Hi mina loyi, hi mina loyi,’+ etikweni leri a ri nga ri vitani vito ra mina.+  “Siku hinkwaro ndzi tshambulutele mavoko ya mina eka vanhu vo sihalala,+ lava fambaka endleleni leyi nga riki yinene,+ va landza miehleketo ya vona;+  vanhu lava va ndzi hlundzukisaka+ exikandzeni nkarhi hinkwawo, lava endlaka switlhavelo emintangeni,+ va mbulukisaka+ ni switlhavelo ehenhla ka switina,  lava tshamaka eswilahlweni,+ lava tshamaka nivusiku eswiyindlwanini swo rindza, lava dyaka nyama ya nguluve,+ ni murhu wa swilo swa thyaka+ lowu nga eswibyeni swa vona;  lava nge, ‘Tshama kwalaho. U nga tshineli eka mina, hikuva ndzi ta hundzisela ku kwetsima eka wena hakunene.’+ Lava i musi etinhompfini ta mina,+ i ndzilo lowu pfurhaka siku hinkwaro.+  “Waswivo! Ku tsariwile emahlweni ka mina.+ A ndzi nge miyeli,+ kambe ndzi ta nyika hakelo;+ ndzi ta nyika hakelo exifuveni xa vona,+  hikwalaho ka xihoxo xa vona ni hikwalaho ka xihoxo xa vatata wa vona hi nkarhi lowu fanaka,”+ ku vule Yehovha. “Hikuva va mbulukise xitlhavelo ehenhla ka tintshava, naswona va ndzi rhukanile+ ehenhla ka switsunga,+ ndzi ta rhanga hi ku pima hakelo ya vona exifuveni xa vona.”+  Yehovha u te: “Hilaha vhinyo+ leyintshwa yi kumekaka hakona exichochweni kutani un’wana a ku, ‘U nga yi onhi,+ hikuva yi ni ku kateka,’+ ndzi ta endlisa sweswo hikwalaho ka malandza ya mina leswaku ndzi nga lovisi vanhu hinkwavo.+  Naswona eka Yakobe ndzi ta humesa vana+ ni le ka Yuda ndzi ta humesa la nga ta dya ndzhaka ya tintshava ta mina;+ vahlawuriwa va mina va fanele va dya ndzhaka ya tona,+ ni malandza ya mina ma ta tshama kona.+ 10  Saroni+ u ta va madyelo ya tinyimpfu+ ni rivala ra Akora+ ri ta va ndhawu yo vundza eka yona ya tihomu, ya vanhu va mina lava nga ta va va ndzi lavile.+ 11  “Kambe n’wina, hi n’wina lava tshikaka Yehovha,+ lava rivalaka ntshava ya mina yo kwetsima,+ lava lulamisaka tafula ra xikwembu xa Nkateko+ ni lava tataka vhinyo leyi pfanganisiweke ya xikwembu xa ku Kunguhateriwa.+ 12  N’wina ndzi ta mi vekela banga,+ hinkwenu mi ta nkhinsama eku dlayiweni;+ hikwalaho ka leswi ndzi vitaneke kambe mi nga hlamulangiki;+ ndzi vulavurile, kambe a mi yingisanga;+ mi hambete mi endla swo biha ematihlweni ya mina,+ mi hlawule+ nchumu lowu ndzi nga wu tsakeriki.” 13  Hikokwalaho Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Maswivo! Malandza ya mina ma ta dya,+ kambe n’wina mi ta va ni ndlala.+ Maswivo! Malandza ya mina ma ta nwa,+ kambe n’wina mi ta va ni torha.+ Maswivo! Malandza ya mina ma ta tsaka,+ kambe n’wina mi ta khomiwa hi tingana.+ 14  Maswivo! Malandza ya mina ma ta huwelela hi ku tsaka hikwalaho ka xiyimo lexinene xa mbilu,+ kambe n’wina mi ta rila hikwalaho ka ku vava ka mbilu naswona mi ta kolola hikwalaho ka moya lowu tshovekeke ngopfu.+ 15  Kunene n’wina mi ta siya vito ra n’wina ri va xihlambanyo eka vahlawuriwa va mina, entiyisweni Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u ta dlaya un’wana ni un’wana wa n’wina,+ kambe malandza yakwe u ta ma vitana hi vito rin’wana;+ 16  kutani mani na mani loyi a tikatekisaka emisaveni u ta tikatekisa hi Xikwembu xa ripfumelo,+ naswona mani na mani loyi a hlambanyaka emisaveni u ta hlambanya hi Xikwembu xa ripfumelo;+ hikuva maxangu yo sungula ma ta rivariwa naswona ma ta tumbetiwa ematihlweni ya mina.+ 17  “Hikuva ndzi tumbuluxa matilo lamantshwa+ ni misava leyintshwa;+ swilo swo sungula a swi nge tsundzukiwi,+ hambi embilwini a swi nge ti.+ 18  Kambe khanani,+ mi tsaka hi masiku hikwalaho ka leswi ndzi swi tumbuluxaka.+ Hikuva ndzi tumbuluxa Yerusalema a va xivangelo xa ku tsakisisa ni vanhu va yena va va xivangelo xa ku khana.+ 19  Ndzi ta tsaka eYerusalema, ndzi khana hi vanhu va mina;+ naswona eka yena a ku nge he twiwi mpfumawulo wa ku rila kumbe mpfumawulo wa ku kolola.”+ 20  “A nge he vi kona la nga ta an’wa masiku ma nga ri mangani endhawini yoleyo,+ hambi ku ri munhu la kuleke loyi a nga ma hetisisiki masiku yakwe;+ hikuva munhu u ta fa a ha ri mufana, hambiloko a ri ni malembe ya 100 hi vukhale; kasi loko ku ri mudyohi, hambiloko a ri ni malembe ya 100 hi vukhale u ta rhuketeriwa.+ 21  Kunene va ta aka tindlu va tshama eka tona;+ kunene va ta rima masimu ya vhinya va dya mihandzu ya wona.+ 22  A va nge aki kutani ku tshama un’wana; a va nge rimi kutani ku dya un’wana. Hikuva masiku ya vanhu va mina ma ta fana ni masiku ya murhi;+ ni ntirho wa mavoko ya vona, vahlawuriwa va mina va ta wu tirhisa hi xitalo.+ 23  A va nge tirheli swa hava hi matimba,+ naswona a va nge he velekeli ku karhateka;+ hikuva i vana lava katekisiweke va Yehovha,+ swin’we ni vatukulu va vona.+ 24  Entiyisweni mina ndzi ta va hlamula va nga si huwelela;+ loko va ha vulavula, mina ndzi ta va twa.+ 25  “Mhisi+ ni xinyimpfana swi ta dya swin’we,+ nghala yi ta dya byanyi kukota nkunzi;+ kasi loko ku ri nyoka, swakudya swa yona ku ta va ntshuri.+ A va nge endli swo biha kumbe ku onha entshaveni+ ya mina hinkwayo yo kwetsima,”+ ku vule Yehovha.

Tinhlamuselo ta le hansi