Esaya 37:1-38

37  Kuteloko Hosi Hezekiya a swi twa, xikan’we-kan’we a handzula tinguvu takwe hi le xikarhi a tifunengeta hi nguvu yo khwaxa,+ a nghena endlwini ya Yehovha.+  Ku tlula kwalaho, a rhuma Eliyakimi,+ loyi a a lawula vandyangu, na Xebina lowa matsalana+ ni vavanuna lava kuleke va vaprista+ va funengele nguvu yo khwaxa va ya eka Esaya+ n’wana wa Amotsi lowa muprofeta.+  Kutani va ku eka yena: “Hezekiya u te, ‘Siku leri i siku ra maxangu+ ni ra ku tshinya ni ra ku tikurisa ka xisandzu,+ hikuva vana va fike enon’wini wa mbeleko, kambe matimba ya ku veleka a ma kona.+  Kumbexana Yehovha Xikwembu xa wena u ta twa marito ya Rabuxake,+ loyi hosi ya Asiriya hosi yakwe yi n’wi rhumeke ku ya tlhontlha+ Xikwembu lexi hanyaka, kunene u ta n’wi tengisa hikwalaho ka marito lawa Yehovha Xikwembu xa wena a ma tweke.+ Kutani u fanele u khongelela+ masalela lama nga ta kumeka.’”+  Hiloko malandza ya Hosi Hezekiya ma fika eka Esaya.+  Kutani Esaya a ku eka wona: “Mi ta byela hosi ya n’wina mi ku, ‘Yehovha u te:+ “U nga chavi+ hikwalaho ka marito lawa u ma tweke, lawa vatirhi+ va hosi ya Asiriya va ndzi rhukaneke ha wona.  Waswivo, ndzi nghenisa moya+ eka yena, kutani u ta twa xiviko,+ a tlhelela etikweni ra yena; kunene ndzi ta n’wi wisa hi banga etikweni ra yena.”’”+  Endzhaku ka sweswo Rabuxake+ a tlhelela kutani a kuma hosi ya Asiriya yi lwa na Libna,+ hikuva a yi swi twile leswaku u sukile eLakixi.+  Kutani u twe ku vuriwa leswi malunghana na Tiraka+ hosi ya Etiyopiya: “U humile ku ta lwa na wena.” Loko a swi twa, xikan’we-kan’we a rhuma varhumiwa+ eka Hezekiya, a ku: 10  “N’wina mi fanele mi byela Hezekiya hosi ya Yuda mi ku, ‘U nga pfumeli ku xisiwa hi Xikwembu xa wena lexi u xi tshembaka,+ xi ku: “Yerusalema a wu nge nyiketiwi evokweni ra hosi ya Asiriya.”+ 11  Waswivo! Wena u swi twile leswi tihosi ta Asiriya ti swi endleke eka matiko hinkwawo hi ku ma lovisa,+ xana wena u ta kutsuriwa?+ 12  Xana swikwembu+ swa matiko leswi vatatana va swi loviseke swi va kutsurile,+ hambi Gozana+ na Harani+ na Resefi ni vana va Edeni+ lava a va ri eTela-asara? 13  Yi kwihi hosi ya Hamati+ ni hosi ya Aripadi+ ni hosi ya muti wa Sefaravhayimi+—ya Hena ni ya Ivha?’”+ 14  Hiloko Hezekiya a teka mapapila emavokweni ya varhumiwa a ma hlaya,+ endzhaku ka sweswo Hezekiya a tlhandlukela endlwini ya Yehovha, a ma phurumula emahlweni ka Yehovha.+ 15  Kutani Hezekiya a sungula ku khongela Yehovha,+ a ku: 16  “Oho Yehovha wa mavuthu, Xikwembu xa Israyele,+ la tshameke ehenhla ka makerubu, hi wena ntsena Xikwembu xa ntiyiso xa mimfumo hinkwayo ya misava.+ Hi wena la endleke matilo ni misava.+ 17  Oho Yehovha, rhiya ndleve ya wena u yingisa.+ Oho Yehovha, pfula mahlo+ ya wena u vona, u twa marito hinkwawo ya Senakeribi+ lawa a ma rhumeleke leswaku a tlhonthla Xikwembu lexi hanyaka.+ 18  Oho Yehovha, i ntiyiso leswaku tihosi ta Asiriya ti onhe matiko hinkwawo, ni tiko ra tona.+ 19  Kutani swikwembu swa tona swi hoxiwe endzilweni,+ hikuva a swi nga ri swikwembu,+ kambe a swi endliwe hi mavoko ya munhu,+ ntsandza ni ribye, lerova va swi lovisa.+ 20  Oho Yehovha Xikwembu xa hina,+ hi ponise evokweni ra yena,+ leswaku mimfumo hinkwayo ya misava yi ta tiva leswaku wena, Wena Yehovha, u [Xikwembu] u ri wexe.”+ 21  Kutani Esaya n’wana wa Amotsi a rhumela rito eka Hezekiya, a ku: “Yehovha Xikwembu xa Israyele u te, ‘Hikwalaho ka leswi u khongeleke eka mina malunghana na Senakeribi hosi ya Asiriya,+ 22  hi leri rito leri Yehovha a ri vuleke eka yena: “Nhwana wa Siyoni la nga tiviki nuna u ku langutele ehansi, u ku hlekurile.+Nhwanyana wa Yerusalema u hlakahle nhloko endzhaku ka wena.+ 23  I mani loyi u n’wi tlhontlheke+ naswona u n’wi rhukaneke?+Xana i mani loyi u n’wi tlakuseleke rito ra wena+Naswona, xana u tlakusela mahlo ya wena ehenhla?+U swi endle hi xikongomelo xo lwa ni Mukwetsimi wa Israyele!+ 24  U tlhontlhe Yehovha hi malandza ya wena, u ku,+‘Hi makalichi ya mina yo tala ya nyimpi, mina+Kunene ndzi ta tlhandlukela etindhawini ta tintshava leti tlakukeke,+Eswiphen’wini swa le kule swinene swa Lebanoni;+Ndzi ta tsema mikedari ya wona leyi tlakukeke, mirhi ya wona ya yunipa yo hlawuleka.+Naswona ndzi ta nghena enhlohlorhini ya yona ya makumu, khwati ra ntanga wa yona wa mihandzu.+ 25  Kunene ndzi ta cela ndzi nwa mati,Naswona hi mikondzo ya milenge ya mina ndzi ta omisa misele hinkwayo ya Nayili+ ya le Egipta.’+ 26  Xana a wu swi twanga?+ Ku sukela enkarhini wa khale hi swona leswi ndzi nga ta swi endla.+Ku sukela emasikwini lama hundzeke ndzi swi vumbile.+ Sweswi ndzi ta swi tisa.+Kutani wena u ta endla leswaku miti leyi tiyisiweke yi va tinhulu ta marhumbi.+ 27  Vaaki va yona va ta hela matimba;+Va ta tshuka, va khomiwa hi tingana.+Va ta fana ni ximila xa nhova ni byanyi bya rihlaza,+Byanyi bya malwangu+ ni bya masimu emahlweni ka mheho ya le vuxeni.+ 28  Ku tshama ka wena u miyerile ni ku huma+ ka wena ni ku nghena ka wena ndzi swi tiva kahle,+Ni ku ndzi pfukela ka wena,+ 29  Hikuva ku ndzi pfukela+ ka wena ni ku vomba ka wena ku fikile etindleveni ta mina.+Kunene ndzi ta veka xiove xa mina enhompfini ya wena ni tomu ra mina exikarhi ka milomu ya wena,+Hakunene ndzi ta ku tlherisela endzhaku hi ndlela leyi u teke ha yona.”+ 30  “‘Xikombiso xa wena xi ta va lexi: Elembeni leri ku ta dyiwa ntshovelo wa mbewu leyi siyiweke,+ kutani hi lembe ra vumbirhi ku ta dyiwa koroni leyi milaka hi yoxe; kambe hi lembe ra vunharhu byalani mbewu, mi tshovela kutani mi rima masimu ya vhinya, mi dya mihandzu ya kona.+ 31  Kutani lava balekaka va yindlu ya Yuda, lava seleke,+ kunene va ta dzima timitsu ehansi kutani va humesa mihandzu ehenhla.+ 32  Hikuva eYerusalema ku ta huma+ masalela ni lava balekaka eNtshaveni ya Siyoni.+ Ku hiseka ka Yehovha wa mavuthu ku ta swi endla.+ 33  “‘Hikokwalaho Yehovha u vule leswi malunghana ni hosi ya Asiriya:+ “A yi nge ngheni emutini lowu,+ hambi nseve a yi nge wu copi kwalaho, kumbe yi wu hlasela hi xitlhangu, kumbe yi aka rirhangu ro anama leswaku yi wu sivelela.”’+ 34  “‘Ndlela leyi yi teke ha yona yi ta tlhela ha yona, naswona a yi nge ngheni emutini lowu,’ ku vula Yehovha.+ 35  ‘Kunene ndzi ta lwela+ muti lowu ndzi wu ponisa hikwalaho+ ka mina ni hikwalaho ka Davhida nandza wa mina.’”+ 36  Kutani ntsumi+ ya Yehovha yi huma yi ya dlaya va 185 000 enxaxeni wa Vaasiriya.+ Loko vanhu va pfuka nimpundzu, waswivo, hinkwavo a va ri mitsumbu.+ 37  Hikwalaho Senakeribi+ hosi ya Asiriya a suka a famba, kutani a tlhela+ a ya tshama eNinivha.+ 38  Kuteloko a ha nkhinsame endlwini ya Nisiroko+ xikwembu xakwe,+ Adrameleke na Xarezere, vana vakwe, va n’wi dlaya hi banga,+ kutani va balekela etikweni ra Ararati.+ Hiloko Esari-hadoni+ n’wana wakwe a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena.

Tinhlamuselo ta le hansi