Esaya 14:1-32

14  Hikuva Yehovha u ta komba Yakobe tintswalo,+ kunene u ta hlawula Israyele;+ naswona u ta va wisisa ehenhla ka misava ya vona,+ muluveri u ta hlanganisiwa na vona, vona va ta tihlanganisa ni yindlu ya Yakobe.+  Kutani vanhu va ta va teka va va tisa endhawini ya vona, yindlu ya Israyele yi fanele yi va teka va va va yona ehenhla ka misava ya Yehovha, va va malandza ya xinuna ni ya xisati;+ kutani va ta khoma lava va va endlaka makhumbi,+ naswona lava va va susumetelaka ku tirha va ta va ehansi ka vona.+  Kutani esikwini leri Yehovha a nga ta mi wisisa ha rona eku vavisekeni ka n’wina ni le ku pfilunganyekeni ka n’wina ni le vuhlongeni byo nonon’hwa lebyi mi endliweke hlonga eka byona,+  mi ta vula marito yo hlekula eka hosi ya Babilona mi ku: “Vona ndlela leyi loyi a susumetelaka van’wana ku tirha a heleke ha yona, ntshikilelo wu herile!+  Yehovha u tshove nhonga ya lavo homboloka, nhonga ya lava va fumaka,+  loyi hi vukarhi a tshamelaka ku ba vanhu hi nkhavi,+ loyi a hlulaka matiko hi ku hlundzuka lokukulu, hi nxaniso lowu nga siveriwiki.+  Misava hinkwayo yi wisile,+ a yi kavanyeteki. Vanhu va khana hi minkulungwana.+  Hambi mirhi ya yunipa+ yi tsakile ha wena, mikedari ya Lebanoni, yi ri, ‘Ku sukela loko u wile, ku hava mutsemi+ wa mirhi la taka eka hina.’  “Hambi Sheol+ leyi nga ehansi ya ninginika leswaku yi ku hlanganisa loko u fika. Yi ku pfuxele lava hluriwaka hi rifu,+ hinkwavo varhangeri va misava lava fanaka ni timbuti.+ Yi endle leswaku tihosi hinkwato ta matiko ti tlakuka eswiluvelweni swa tona.+ 10  Hinkwavo va vulavula va ku eka wena, ‘Xana na wena u endliwe la tsaneke ku fana na hina?+ Xana u fanisiwe na hina?+ 11  Ku tinyungubyisa ka wena ku rhelerisiwe eSheol, pongo ra swichayachayana swa wena swa switende swa wena.+ Ehansi ka wena, swivungu swi andlaleke kukota sangu; u funengetiwe hi swivungwana.’+ 12  “Vona ndlela leyi u weke ha yona etilweni,+ wena la voningaka, n’wana wa vurhonga! Vona ndlela leyi u tsemiweke ha yona u wela emisaveni,+ wena loyi a lamateke matiko!+ 13  Loko ku ri wena, embilwini ya wena u te, ‘Ndzi ta tlhandlukela ematilweni.+ Xiluvelo+ xa mina ndzi ta xi tlakusela ehenhla ka tinyeleti+ ta Xikwembu, ndzi ta tshama entshaveni ya nhlangano,+ etindhawini ta le kule swinene ta n’walungu.+ 14  Ndzi ta tlhandlukela etindhawini leti tlakukeke ta mapapa;+ ndzi ta tiendla la fanaka ni La nge Henhla-henhla.’+ 15  “Hambiswiritano, u ta rhelerisiwa eSheol,+ endzeni-ndzeni ka mugodi.+ 16  Lava va ku vonaka va ta ku honolela; va ta ku kambisisa khwatsi, va ku, ‘Xana hi yena munhu loyi a a pfilunganya misava, loyi a a ninginisa mimfumo,+ 17  loyi a endleke tiko leri noneke ri fana ni mananga, a hluleke ni miti ya rona,+ loyi vakhotsiwa vakwe a nga va pfulelangiki ndlela leswaku va muka?’+ 18  Tihosi tin’wana hinkwato ta matiko, ina, hinkwato ka tona, ti etlele hi ku vangama, yin’wana ni yin’wana endlwini ya yona.+ 19  Kambe loko ku ri wena, u cukumetiwile, a wu na xilahlo,+ ku fana ni hluke leri nyenyiwaka, u ambexiwe vanhu lava dlayiweke hi ku tlhaviwa hi banga lava rhelelaka eribyeni ra mugodi,+ ku fana ni ntsumbu lowu kandziyeriwaka.+ 20  A wu nge hlangani na vona esirheni, hikuva u lovise tiko ra wena n’wini, u dlaye vanhu va rikwenu. Vana va lava va endlaka leswo biha a ku nge he vulavuriwi ha vona, hilaha ku nga riki na makumu.+ 21  “Lunghisani ntsandza wo dlayela vana vakwe eka wona hikwalaho ka xidyoho xa vatata wa vona,+ leswaku va nga pfuki kutani va teka misava, va tata miti etikweni leri noneke.”+ 22  “Ndzi ta pfuka ndzi lwa na vona,”+ ku vula Yehovha wa mavuthu. “Naswona eBabilona ndzi ta susa vito,+ masalela, rixaka ni vatukulu,”+ ku vula Yehovha. 23  “Ndzi ta n’wi endla vutshamo bya tinungu ni minhlangasi leyi nga ni tinhlanga, naswona ndzi ta n’wi kukula hi nkukulo lowu lovisaka,”+ ku vula Yehovha wa mavuthu. 24  Yehovha wa mavuthu u hlambanyile,+ a ku: “Kunene ndlela leyi ndzi lavaka swi endleka ha yona, swi fanele swi endleka ha yona; leswi ndzi swi boheke, swi ta hetiseka,+ 25  leswaku ndzi tshova Muasiriya la nga etikweni ra mina+ nileswaku ndzi n’wi kandziyela etintshaveni ta mina;+ nileswaku joko ra yena ri suka ehenhla ka vona ni ndzhwalo wakwe wu suka ekatleni ra vona.”+ 26  Lexi i xiboho lexi bohiwaka ehenhla ka misava hinkwayo, naswona leri i voko leri tshambulutiwaka ehenhla ka matiko hinkwawo. 27  Hikuva Yehovha wa mavuthu u endle xiboho,+ i mani la nga xi hahlulaka?+ Naswona voko ra yena ri tshambulutekile, i mani la nga ri tlherisaka?+ 28  Elembeni leri Hosi Akazi a feke+ ha rona ku hume xileriso lexi: 29  “U nga tsaki,+ Wena Filisita,+ ni un’wana ni un’wana wa wena, hikwalaho ka leswi nhonga ya loyi a ku baka yi tshovekeke.+ Hikuva erimitswini ra nyoka+ ku ta huma nyoka ya vuxungu,+ mbhandzu wa yona wu ta va nyoka ya ndzilo leyi hahaka.+ 30  Kunene mativula ya lava pfumalaka ma ta kuma swakudya, naswona swisiwana swi ta etlela swi sirhelelekile.+ Kutani ndzi ta dlaya rimitsu ra wena hi ndlala, ni leswi seleke eka wena swi ta dlayiwa.+ 31  Oho, nyangwa! Oho, muti! Oho Filisita, tshovekani mbilu! Hikuva en’walungwini ku huma musi, naswona a nga kona loyi a tihambanisaka ni nxaxamelo wakwe.”+ 32  Xana munhu a nga va hlamurisa ku yini varhumiwa+ va tiko? Leswi Yehovha a vekeke masungulo ya Siyoni,+ naswona vanhu vakwe lava xanisekaka va ta tumbela eka yena.

Tinhlamuselo ta le hansi