Eksoda 28:1-43

28  “Loko ku ri wena, teka Aroni makwenu ni vana vakwe exikarhi ka vana va Israyele u n’wi tshineta eka wena leswaku a va muprista+ wa mina, Aroni,+ Nadabu na Abihu,+ Eliyazara na Ithamara,+ vana va Aroni.  U fanele u endlela Aroni makwenu tinguvu to kwetsima, ti va to vangama ni to saseka.+  Wena u ta vulavula ni hinkwavo lavo tlhariha, lava nga ni mbilu leyi ndzi yi tateke hi moya wa vutlhari,+ kutani va fanele va endlela Aroni tinguvu to n’wi hlawulekisa, leswaku a va muprista wa mina.+  “Tinguvu leti va nga ta ti endla hi leti: xinkwamana xa le xifuveni+ ni efodi+ ni nguvu+ yo pfumala mavoko ni nguvu yo leha ya swibokisana swa mavalavala, xifunengeto xa nhloko+ ni nceka;+ va fanele va endlela Aroni makwenu ni vana vakwe tinguvu to kwetsima, leswaku a va muprista wa mina.  Vona va ta teka nsuku ni harani ya wasi ni voya lebyi pendiweke byi va bya xivunguvungu, ni nguvu ya ribungwana ni ntsembyana wo vevuka.  “Kutani va ta endla efodi ya nsuku, harani ya wasi ni voya lebyi pendiweke byi va bya xivunguvungu, nguvu ya ribungwana ni ntsembyana wo vevuka lowu lukiweke, wu va ntirho wa mukhavisi.+  Yi ta va ni swiphemu swimbirhi swa makatla leswi nga ta hlanganisiwa emakumu ya yona mambirhi, yi fanele yi hlanganisiwa.+  Vamba+ leri nga ehenhla ka yona leri nga ta yi tsimba yi tiya, hi ku ya hi leswi ri endlisiweke xiswona ri fanele ri va ra malapi ya yona, leri endliweke hi nsuku, harani ya wasi ni voya lebyi pendiweke byi va bya xivunguvungu ni nguvu ya ribungwana ni ntsembyana wo vevuka lowu lukiweke.  “Kutani u fanele u teka maribye mambirhi ya onikisi+ u kovotla+ mavito ya vana va Israyele+ ehenhla ka wona, 10  u kovotla mavito ya tsevu ehenhla ka ribye rin’we ni mavito lama seleke ya tsevu ehenhla ka ribye lerin’wana, hi ntlhandlamano wa ku velekiwa ka vona.+ 11  U fanele u kovotla mavito ya vana va Israyele+ eka maribye lawa mambirhi, u ma kovotla hi ku ya hi ntirho wa la tirhaka hi maribye, hilaha mfungho u kovotliwaka hakona. U ta ma endla ma va eswiangarhelweni swa nsuku, hi yona ndlela leyi u nga ta endla hi yona.+ 12  U fanele u veka maribye mambirhi ehenhla ka swiphemu swa makatla swa efodi, swi va maribye ya xitsundzuxo eka vana va Israyele;+ kutani Aroni u fanele a rhwala mavito ya vona emahlweni ka Yehovha ehenhla ka swiphemu swakwe swimbirhi swa makatla swi va xitsundzuxo. 13  U fanele u endla swiangarhelo hi nsuku, 14  ni tinketana timbirhi ta nsuku lowo tenga.+ U ta ti endla ti fana ni tintambhu, hilaha pindza ri endliwaka hakona; u fanele u khomisa tinketana leti fanaka ni pindza eswiangarhelweni.+ 15  “Kutani u ta endla xinkwamana xa le xifuveni xa vuavanyisi+ hi ku ya hi ntirho wa mukhavisi. U ta xi endla hilaha efodi yi endliwaka hakona. U ta xi endla hi nsuku, harani ya wasi ni voya lebyi pendiweke byi va bya xivunguvungu ni nguvu ya ribungwana ni ntsembyana wo vevuka lowu lukiweke.+ 16  Loko xi petsiwile xi ta va matlhelo ya mune yo ringana, ku leha ka xona xi va vuanamo bya xandla kasi ku anama ka xona xi va vuanamo bya xandla.+ 17  U fanele u xi tata hi maribye, kwalaho ku va ni tilayini ta mune ta maribye.+ Layini yo sungula ku va rhubi,+ topazi+ ni emeralda.+ 18  Layini ya vumbirhi ku va tukoyisi,+ safiri+ ni yaspere.+ 19  Layini ya vunharhu ku va ribye ra lexemu, agata+ ni ametisita.+ 20  Layini ya vumune ku va krisolita+ ni onikisi+ ni jeyida. Ku ta va ni minkotloto ya nsuku etimbhoveni+ ta wona. 21  Maribye ma ta tlhandlamana hi ku landza mavito ya vana va Israyele, hi ku ya hi mavito+ ya vona ya 12. Ma ta fana niloko ku kovotliwa mfungho, ha rin’we hi ku ya hi vito ra rona, eka tinyimba ta 12.+ 22  “Ehenhla ka xinkwamana xa le xifuveni u fanele u endla tinketana leti lukiweke hi nsuku lowo tenga,+ ti fana ni pindza. 23  Ehenhla ka xinkwamana xa le xifuveni u fanele u endla swingwavila swimbirhi swa nsuku,+ kutani u fanele u vehela swingwavila leswimbirhi ehenhla ka makumu mambirhi ya xinkwamana xa le xifuveni. 24  U fanele u nghenisa mapindza mambirhi ya nsuku eswingwavileni swimbirhi leswi nga emakumu ka xinkwamana xa le xifuveni.+ 25  Kutani u ta nghenisa makumu mambirhi ya mapindza mambirhi eka swiangarhelo swimbirhi, naswona u fanele u swi vehela ehenhla ka swiphemu swimbirhi swa makatla ya efodi, emahlweni ka yona.+ 26  U fanele u endla swingwavila swimbirhi swa nsuku kutani u swi vehela emakumu mambirhi ya xinkwamana xa le xifuveni etlhelo ra xona ra le ndzeni leri langutaneke ni efodi endzeni.+ 27  U fanele u endla swingwavila swimbirhi swa nsuku kutani u swi vehela ehenhla ka swiphemu swimbirhi swa makatla swa efodi hi le hansi, emahlweni ka yona, ekusuhi ni laha yi hlanganisiweke kona, ehenhla ka vamba ra efodi.+ 28  Kutani va ta boha xinkwamana xa le xifuveni hi swingwavila swa xona, xi bohiwa ni swingwavila swa efodi hi ngoti ya wasi, leswaku xi hambeta xi va ehenhla ka vamba ra efodi naswona xinkwamana xa le xifuveni xi nga suki ehenhla ka efodi.+ 29  “Aroni u fanele a rhwala mavito ya vana va Israyele exinkwamaneni xa le xifuveni xa vuavanyisi ehenhla ka mbilu yakwe, loko a nghena eNdhawini yo Kwetsima leswaku xi va xitsundzuxo emahlweni ka Yehovha nkarhi hinkwawo. 30  U fanele u veka Urimi+ ni Thumimi exinkwamaneni xa le xifuveni xa vuavanyisi, swi ta va ehenhla ka mbilu ya Aroni loko a nghena emahlweni ka Yehovha; kutani Aroni u fanele a rhwala vuavanyisi+ bya vana va Israyele ehenhla ka mbilu yakwe emahlweni ka Yehovha nkarhi hinkwawo. 31  “U fanele u endla nguvu ya efodi yo pfumala mavoko, u yi endla hinkwayo hi harani ya wasi.+ 32  Ku fanele ku va ni mbhovo ehenhla ka yona, exikarhi ka yona. Mbhovo wa yona wu ta va ni ndzilakana lowu yi rhendzelaka, yi endliwa hi muluki wa mapesa. Yi ta fana ni mbhovo ya nguvu ya mahakatimba ya nsimbi, leswaku yi nga handzuki.+ 33  Eka nsomo wa yona u fanele u endla magrenada hi harani ya wasi ni voya lebyi pendiweke byi va bya xivunguvungu ni nguvu ya ribungwana ma rhendzela nsomo wa yona, ni swingelengele+ swa nsuku swi va exikarhi ka wona, swi yi rhendzela; 34  xingelengele xa nsuku ni grenada, xingelengele xa nsuku ni grenada swi rhendzela+ nsomo wa nguvu yo pfumala mavoko. 35  Yi fanele yi va eka Aroni leswaku a ta tirhela, kutani mpfumawulo lowu humaka eka yena wu fanele wu twiwa loko a ya evukwetsimelweni emahlweni ka Yehovha niloko a huma, leswaku a nga fi.+ 36  “U fanele u endla xiphepherhele lexi vangamaka xa nsuku lowo tenga kutani eka xona u kovotla mfungho lowu, ‘Vukwetsimi i bya Yehovha.’+ 37  U fanele u xi bohelela hi ngoti ya wasi, kutani xi fanele xi va eka xifunengeto xa nhloko.+ Xi ta va emahlweni ka xifunengeto xa nhloko. 38  Xi fanele xi va ehenhla ka mombo wa Aroni, naswona Aroni u fanele a hlamula swidyoho leswi swilo+ swo kwetsima swi dyoheriweke ha swona, leswi vana va Israyele va nga ta swi hlawulekisa, leswi vulaka tinyiko hinkwato ta vona to kwetsima; kutani xi fanele xi tshama emombyeni wakwe nkarhi hinkwawo leswaku va ta amukeriwa+ emahlweni ka Yehovha. 39  “U fanele u luka nguvu yo leha ya ntsembyana wo vevuka yi va ni swibokisana swa mavalavala kutani u endla xifunengeto xa nhloko hi ntsembyana+ wo vevuka, naswona u ta endla nceka,+ wu va ntirho wa muluki. 40  “Vana va Aroni u ta va endlela tinguvu to leha,+ naswona u fanele u va endlela minceka, u ta va endlela ni swo tsondzela nhloko,+ swi va swa ku vangama ni ku saseka.+ 41  U fanele u ambexa Aroni makwenu ni vana vakwe ha swona, naswona u fanele u va tota+ u tata voko ra vona hi matimba+ ivi u va hlawulekisa, kutani va fanele va va vaprista va mina. 42  Va endlele swirhangiso hi ntsembyana leswaku va funengeta nyama leyi nga ambalangiki.+ Swi ta suka emasengeni swi ya fika endzhumbini. 43  Kutani swi fanele swi va eka Aroni ni vana vakwe loko va nghena entsongeni wa nhlangano kumbe loko va ya ekusuhi ni alitari va ya tirhela endhawini yo kwetsima, leswaku va nga endli xidyoho, kunene va fa. I nawu wa hilaha ku nga riki na makumu eka yena ni vana vakwe lava nga ta ta endzhaku ka yena.+

Tinhlamuselo ta le hansi