Eksoda 27:1-21

27  “Kutani u fanele u endla alitari hi ntsandza wa munga, ku leha ka yona yi va swisungunu swa ntlhanu kasi ku anama ka yona yi va swisungunu swa ntlhanu. Alitari+ yi fanele yi va ni matlhelo ya mune yo ringana, ku tlakuka ka yona yi va swisungunu swinharhu.  U fanele u yi endlela timhondzo+ ehenhla ka tinhla ta yona ta mune. Timhondzo ta yona ti ta veheriwa eka yona, kutani u ta yi nameka koporo.+  U fanele u yi endlela swiolelo swo ola ha swona nkuma wa yona lowu nga ni mafurha, ni mafoxolo yo yona, ni minkambana ya yona, ni tiforoko ta yona, ni swo tamela ndzilo swa yona; swingolongondzwana swa yona hinkwaswo u ta swi endla hi koporo.+  U fanele u yi endlela ritavala+ ri va rikoka leri endliweke hi koporo; kutani u ta endla swingwavila swa mune hi koporo ehenhla ka rikoka, emakumu ya rona ya mune.  U fanele u ri veka ehansi ka rhimi ya alitari leyi nga endzeni ka yona, kasi rikoka ri fanele ri va exikarhi ka alitari.+  U fanele u endla tinsika ta alitari, tinsika ta yona ti endliwa hi ntsandza wa munga, kutani u fanele u ti nameka koporo.+  Tinsika ta yona ti fanele ti nghenisiwa eswingwavileni, tinsika ti fanele ti va ematlhelo mambirhi ya alitari loko yi rhwariwa.+  U ta yi endla hi mapulanga yi va bokisi leri pfulekeke. Va ta yi endla hilaha a ku kombeke hakona entshaveni.+  “U fanele u endla xivava+ xa tabernakela. Xivava xa tlhelo leri languteke eNegebu, ku ya edzongeni xi ri ni swincikinyo swa ntsembyana+ wo vevuka lowu lukiweke, ku leha ka tlhelo rin’we i swisungunu swa 100. 10  Kutani tiphuphu ta xona ta 20 ni minkotloto ya tona ya 20 i swa koporo. Timhingu ta tiphuphu ni mahlangano ya tona i swa silivhere.+ 11  Hikwalaho swi tano ni hi ku leha ka tlhelo ra n’walungu, swincikinyo swi va swisungunu swa 100 kasi tiphuphu ta xona ta 20 ni minkotloto ya tona ya 20 swi va swa koporo, timhingu ta tiphuphu ni mahlangano ya swona swi va swa silivhere.+ 12  Loko ku ri ku anama ka xivava, swincikinyo swa tlhelo ra vupela-dyambu i swisungunu swa 50, tiphuphu ta xona ti ri khume ni minkotloto ya tona yi ri khume.+ 13  Ku anama ka xivava etlhelo ra vuxa ku ya evuhuma-dyambu i swisungunu+ swa 50. 14  Kutani ku ni swisungunu swa 15 swa swincikinyo etlhelo rin’we, tiphuphu ta rona i tinharhu ni minkotloto ya tona i yinharhu.+ 15  Eka tlhelo lerin’wana ku ni swisungunu swa 15 swa swincikinyo, tiphuphu ta rona i tinharhu ni minkotloto ya tona i yinharhu.+ 16  “Kutani enyangweni ya xivava ku ni xiavanyiso lexi nga leha swisungunu swa 20, leswi endliweke hi harani ya wasi ni voya lebyi pendiweke byi va bya xivunguvungu ni nguvu ya ribungwana ni ntsembyana wo vevuka lowu lukiweke, wu va ntirho wa muluki,+ tiphuphu ta xona i mune ni minkotloto ya tona i mune.+ 17  Hinkwato tiphuphu leti rhendzelaka xivava ti boheleriwe hi swilo swa silivhere, kasi timhingu ta tona i ta silivhere kambe minkotloto ya tona i ya koporo.+ 18  Ku leha ka xivava i swisungunu swa 100, kasi ku anama i swisungunu+ swa 50, ni ku tlakuka i swisungunu swa ntlhanu swa ntsembyana wo vevuka lowu lukiweke, kutani minkotloto ya swona i ya koporo. 19  Swingolongondzwana hinkwaswo swa tabernakela evutirhelini bya yona hinkwabyo, ni swikhomiso hinkwaswo swa ntsonga swa yona, ni swikhomiso hinkwaswo swa xivava i swa koporo.+ 20  “Loko ku ri wena, u ta lerisa vana va Israyele leswaku va ku kumela mafurha yo tenga ya mutlhwari, lama khuvutiweke, ma va ya rivoni, leswaku ku lumekiwa timboni nkarhi hinkwawo.+ 21  Entsongeni wa nhlangano, ehandle ka nguvu leyi sirhelelaka+ leyi nga ekusuhi ni Vumbhoni, Aroni ni vana vakwe va ta ri lulamisa ku sukela nimadyambu ku ya fikela nimixo emahlweni ka Yehovha.+ I nawu wa hilaha ku nga riki na makumu eka switukulwana+ swa vona, lowu faneleke wu endliwa hi vana va Israyele.+

Tinhlamuselo ta le hansi