Eksoda 23:1-33

23  “U nga tshuki u rungula mhaka+ leyi nga riki ntiyiso. U nga tirhisani ni lowo homboloka hi ku va mbhoni leyi kunguhataka madzolonga.+  U nga tshuki u landzelela ntshungu lowu nga ni swikongomelo+ swo biha; u nga tshuki u humesa vumbhoni enjhekanjhekisanweni, leswaku u hambuka ni ntshungu hi xikongomelo xa ku soholota vululami.+  Loko ku ri la nga xisiwana, u nga tshuki u kombisa rihlawulo enjhekanjhekisanweni na yena.+  “Loko wo tshuka u hlangana ni nkunzi ya nala wa wena kumbe mbhongolo ya yena yi lahleka, hakunene u ta yi tlherisela eka yena.+  Loko wo tshuka u vona mbhongolo ya un’wana loyi u n’wi vengaka yi etlele ehansi ka ndzhwalo wa yona, u nga n’wi tshiki. Hakunene u ta n’wi pfuna ku yi ntshunxa.+  “A wu fanelanga u soholota xiboho xa vuavanyisi bya munhu wa ka n’wina la nga xisiwana enjhekanjhekisanweni+ na yena.  “U fanele u va ekule ni rito ra vunwa.+ U nga dlayi la pfumalaka nandzu ni la lulameke, hikuva la hombolokeke a ndzi nge vuli leswaku u lulamile.+  “A wu fanelanga u amukela xifumbarheriso, hikuva xifumbarheriso xi pfala mahlo ya vanhu lava vonaka kahle naswona xi nga soholota marito ya vanhu lava lulameke.+  “U nga tshuki u tshikilela muluveri,+ hilaha na n’wina mi wu tivaka hakona moya-xiviri wa muluveri, hikuva mi ve valuveri etikweni ra Egipta.+ 10  “U ta byala mbewu etikweni ra wena ku ringana malembe ya tsevu kutani u ta hlengeleta ntshovelo+ wa rona. 11  Kambe hi lembe ra vunkombo u ta ri tshika ri nga rimiwi, u ta ri tshika ri va fusi,+ vanhu va n’wina lava nga swisiwana va ta dya eka rona; kutani leswi va swi siyeke swi ta dyiwa+ hi swivandzana swa nhova. Hi yona ndlela leyi u nga ta endla ha yona hi nsimu ya wena ya vhinya ni mutlhwari wa wena. 12  “U ta tirha ntirho wa wena masiku ya tsevu;+ kambe hi siku ra vunkombo u ta tshika, leswaku nkunzi ya wena ni mbhongolo ya wena swi wisa, ni n’wana wa hlonga ra wena ra xisati ni muluveri va tiphyuphyisa.+ 13  “Mi tivonela eka hinkwaswo leswi ndzi mi byeleke swona;+ mi nga tshuki mi vula vito ra swikwembu swimbe. A ri fanelanga ri twiwa emilon’wini+ ya n’wina. 14  “U ta ndzi tlangela nkhuvo+ kanharhu hi lembe. 15  U ta hlayisa nkhuvo wa swinkwa leswo-ke-comela.+ U ta dya swinkwa leswo-ke-comela+ masiku ya nkombo hilaha ndzi ku leriseke hakona, hi nkarhi lowu vekiweke en’hwetini ya Abibi,+ hikuva u hume hi yona aEgipta. Va nga tshuki va humelela emahlweni ka mina va nga khomanga nchumu.+ 16  U ta tlangela ni nkhuvo wa ntshovelo wa mihandzu+ leyi wupfeke ku sungula ya mintirho ya wena, wa leswi u swi byaleke emasin’wini;+ u ta tlangela ni nkhuvo wa ku hlengeleta eku heleni ka lembe loko u hlengeleta mintirho ya wena emasin’wini.+ 17  Kanharhu hi lembe, waxinuna un’wana ni un’wana wa n’wina u ta humelela emahlweni ka xikandza xa Hosi ya ntiyiso, Yehovha.+ 18  “U nga tshuki u endla ngati ya xitlhavelo xa mina yi va xitlhavelo swin’we ni leswi cheriweke comela. Mafurha ya nkhuvo wa mina ma nga tshami vusiku hinkwabyo ku fikela nimixo.+ 19  “Mihandzu leyinene ya misava ya wena leyi wupfeke ku sungula, u yi tisa endlwini ya Yehovha Xikwembu xa wena.+ “U nga tshuki u sweka ximbutana entswambeni+ wa mana wa xona. 20  “Mina ndzi rhuma ntsumi+ emahlweni ka wena leswaku yi ku hlayisa endleleni ni ku ku fikisa endhawini leyi ndzi ku lunghiseleleke+ yona. 21  Tivonele hikwalaho ka yona u yingisa rito ra yona. U nga tikhomi hi ndlela ya vuxandzuki eka yona, hikuva a yi nge ku rivaleli ku tlula nawu+ ka n’wina; hikuva vito ra mina ri le ndzeni ka yona. 22  Kambe loko u yingisa rito ra yona hi ku helela, entiyisweni u endla hinkwaswo leswi ndzi nga ta swi vulavula,+ kunene ndzi ta venga valala va wena ndzi karhata lava va ku karhataka.+ 23  Hikuva ntsumi ya mina yi ta famba emahlweni ka wena yi ku fikisa eka Vaamori ni Vaheti ni Vaperezi ni Vakanana, Vahivhi ni Vayebusi, kunene ndzi ta va herisa.+ 24  U nga tshuki u nkhinsamela swikwembu swa vona kumbe u yengiwa ku swi tirhela, naswona u nga tshuki u endla nchumu wihi ni wihi lowu fanaka ni mintirho+ ya vona, kambe u ta va wisa hakunene, naswona u ta mbundzumuxa hakunene tinsika+ ta vona to kwetsima. 25  Kutani mi ta tirhela Yehovha Xikwembu+ xa n’wina, kunene u ta katekisa xinkwa xa n’wina ni mati+ ya n’wina; hakunene ndzi ta susa vuvabyi exikarhi+ ka wena. 26  A nge vi kona wansati la onhakeriweke hi khwiri kumbe la nga mhika etikweni ra wena.+ Ndzi ta endla leswaku nhlayo ya masiku ya wena yi andza.+ 27  “Ndzi ta rhuma ku chava ka mina emahlweni ka wena,+ kunene ndzi ta pfilunganya vanhu hinkwavo lava u nga ta fika exikarhi ka vona, hakunene ndzi ta ku nyika nhamu ya valala va wena hinkwavo.+ 28  Ndzi ta rhuma gome emahlweni ka wena,+ kutani ri ta hlongola Vahivhi, Vakanana ni Vaheti va suka emahlweni ka wena.+ 29  A ndzi nge va hlongoli hi lembe rin’we emahlweni ka wena, leswaku tiko ri nga vi rhumbi kutani swivandzana swa nhova swi andza ku ku tlula hakunene.+ 30  Ndzi ta va hlongola emahlweni ka wena hakatsongo-tsongo kukondza u andza hakunene u teka tiko+ ri va ra wena. 31  “Ndzilakana wa wena ndzi ta wu veka wu suka eLwandle ro Tshwuka wu ya fika elwandle ra Vafilisita ni ku suka emananga ku ya fika eNambyeni;+ hikuva vaaki va tiko ndzi ta va nyikela evokweni ra n’wina, kunene u ta va hlongola emahlweni ka wena.+ 32  A wu fanelanga u endla ntwanano na vona kumbe swikwembu+ swa vona. 33  Va nga tshuki va tshama etikweni ra wena, leswaku va nga ku endli u ndzi dyohela. Loko wo tshuka u tirhela swikwembu swa vona, swi ta va ntlhamu eka wena.”+

Tinhlamuselo ta le hansi