Eksoda 16:1-36

16  Endzhakunyana va suka aElimi,+ kutani ntshungu hinkwawo wa vana va Israyele wu fika emananga ya Sini,+ lama nga exikarhi ka Elimi na Sinayi, hi siku ra vu-15 ra n’hweti ya vumbirhi endzhaku ka loko va hume etikweni ra Egipta.  Ntshungu hinkwawo wa vana va Israyele wu sungula ku gungulela Muxe na Aroni emananga.+  Vana va Israyele va tshamela ku va byela va ku: “Loko ntsena a hi lo dlayiwa+ hi voko ra Yehovha etikweni ra Egipta laha a hi tshama emahlweni ka timbita ta nyama,+ laha a hi dya xinkwa hi eneriseka, hikuva mi hi tise emananga leswaku mi ta dlaya nhlengeletano hinkwayo hi ndlala.”+   Hiloko Yehovha a byela Muxe a ku: “Ndzi ta mi nisela xinkwa xi huma ematilweni;+ vanhu va ta rholela un’wana ni un’wana leswi ringaneke siku ha rin’we,+ leswaku ndzi va ringa ndzi vona loko va ta famba enawini wa mina kumbe va nga ta famba eka wona.+  Kutani hi siku+ ra vutsevu va ta lunghiselela leswi va nga ta swi tisa, leswi va nga ta swi rholela swi fanele swi va swi andzisiwe kambirhi eka leswi va swi rholelaka siku ni siku.”+  Hikwalaho Muxe na Aroni va byela vana va Israyele hinkwavo va ku: “Kunene nimadyambu mi ta tiva leswaku i Yehovha la mi humeseke etikweni ra Egipta.+  Hakunene nimixo mi ta vona ku vangama+ ka Yehovha, hikuva u ku twile ku gungula ka n’wina eka Yehovha. Hina ho va yini leswi mi hi gungulelaka?”  Muxe a ya emahlweni a ku: “Swi ta va tano loko Yehovha a mi nyika nyama nimadyambu leswaku mi dya, a mi nyika xinkwa nimixo leswaku mi eneriseka, hikuva Yehovha u twe ku gungula ka n’wina loku mi gungulaka ha kona eka yena. Xana hina ho va yini? A mi gungulelanga hina, kambe mi gungulele Yehovha.”+  Muxe a ya emahlweni a byela Aroni a ku: “Byela ntshungu hinkwawo wa vana va Israyele u ku, ‘Tshinelani emahlweni ka Yehovha, hikuva u ku twile ku gungula+ ka n’wina.’” 10  Hi ku hatlisa loko Aroni a heta ku vulavula ni ntshungu hinkwawo wa vana va Israyele, va hundzuluka va languta tlhelo ra mananga, kutani waswivo, ku vangama ka Yehovha ku humelela epapeni.+ 11  Yehovha a ya emahlweni a vulavula na Muxe a ku: 12  “Ndzi ku twile ku gungula ka vana va Israyele.+ Vulavula na vona u ku, ‘Exikarhi ka madyambu lamambirhi mi ta dya nyama kutani nimixo mi ta enerisiwa hi xinkwa;+ kunene mi ta tiva leswaku hi mina Yehovha Xikwembu+ xa n’wina.’” 13  Hikwalaho nimadyambu ku humelela switsatsatsa+ swi funengeta nxaxa, nimixo a ku fumbelane mberha yi rhendzela nxaxa.+ 14  Hi ku famba ka nkarhi ku fumbelana ka mberha ku n’oka kutani ehenhla ka vuandlalo bya mananga a ku ri ni nchumu wo olova lowu nga xiphampha,+ wu olova ku fana ni gwitsi+ ehenhla ka misava. 15  Loko vana va Israyele va wu vona, va sungula ku vutisana va ku: “I yini?” Hikuva a va nga wu tivi leswaku i yini. Hikwalaho Muxe a va byela a ku: “I xinkwa lexi Yehovha a mi nyikeke xona leswaku xi va swakudya+ swa n’wina. 16  Leri i rito leri Yehovha a ri leriseke, ‘Rholelani xin’wana xa xona, un’wana ni un’wana mpimo lowu n’wi ringaneke leswaku a wu dya. Mi ta teka mpimo wa omere+ lowu ringaneke munhu ha un’we hi ku ya hi nhlayo ya mimoya-xiviri leyi un’wana ni un’wana wa n’wina a nga na yona entsongeni wakwe.’” 17  Vana va Israyele va sungula ku endla tano; va xi rholela, van’wana va hlengeleta xo tala kasi van’wana va hlengeleta lexitsongo. 18  Loko va xi pima hi mpimo wa omere, la hlengeleteke swo tala a nga saleriwanga hi nchumu ni la hlengeleteke leswitsongo a nga kayiveriwanga.+ Va swi rholela un’wana ni un’wana hi mpimo lowu a nga wu dyaka. 19  Hiloko Muxe a ku eka vona: “A ku na munhu la nga ta swi siya ku fikela nimixo.”+ 20  Kambe a va n’wi yingisanga Muxe. Loko vanhu van’wana va swi siya ku fikela nimixo, a swi huma swivungwana swi nun’hwa;+ lerova Muxe a va hlundzukela.+ 21  A va swi rholela mixo+ wun’wana ni wun’wana, un’wana ni un’wana mpimo lowu a nga wu dyaka. Loko dyambu ri hisa a swi n’oka. 22  Kutani hi siku ra vutsevu va rholela xinkwa+ kambirhi ku tlula hilaha ku tolovelekeke, mimpimo yimbirhi ya omere yi ri ya munhu un’we. Hikwalaho tindhuna hinkwato ta ntshungu ti fika ti ta vikela Muxe. 23  Hiloko a ku eka tona: “Hi leswi Yehovha a vuleke swona. Mundzuku ku ta va ni nkhuvo wa savata, wa savata yo kwetsima eka Yehovha.+ Bakani leswi mi nga swi bakaka, virisani leswi mi nga swi virisaka,+ hinkwaswo leswi seleke mi swi hlayisa ku fikela nimixo.” 24  Hikwalaho va swi hlayisa ku fikela nimixo hilaha Muxe a va leriseke hakona; a swi nun’hwanga kumbe swi huma swivungu.+ 25  Kutani Muxe a ku: “Swi dyeneni namuntlha, hikuva namuntlha i savata+ ya Yehovha. A mi nge swi kumi namuntlha enhoveni. 26  Mi ta swi rholela masiku ya tsevu, kambe hi siku ra vunkombo i savata.+ A swi nge vumbeki esikwini rero.” 27  Hambiswiritano, vanhu van’wana va huma hi siku ra vunkombo leswaku va ya swi rholela, kambe a va kumanga nchumu. 28  Hikwalaho Yehovha a byela Muxe a ku: “Mi ta ala ku fikela rini ku hlayisa swileriso swa mina ni milawu+ ya mina? 29  Xiyani mhaka ya leswaku Yehovha u mi nyike savata.+ Hi yona mhaka leyi hi siku ra vutsevu a mi nyikaka xinkwa xa masiku mambirhi. Un’wana ni un’wana a a tshame endhawini yakwe.+ Ku nga humi munhu hi siku ra vunkombo endhawini ya yena.” 30  Hiloko vanhu va hambeta va hlayisa savata hi siku+ ra vunkombo. 31  Kutani yindlu ya Israyele yi swi thya vito ra “manna.” A swi base ku fana ni mbewu ya khoriyanda, nantswo wa swona a wu fana ni wa swinkwa swa swiphepherele leswi nga ni vulombe.+ 32  Hiloko Muxe a ku: “Hi leri rito leri Yehovha a ri leriseke, ‘Tata mpimo wa omere wu va nchumu lowu nga ta hlayisiwa eswitukulwaneni+ swa n’wina, leswaku va ta vona xinkwa lexi ndzi mi endleleke xona leswaku mi xi dya emananga loko ndzi mi humesa etikweni ra Egipta.’”+ 33  Hikwalaho Muxe a byela Aroni a ku: “Teka khuwana u chela eka rona mpimo wa omere wa manna, u wu veka emahlweni ka Yehovha wu va nchumu wo hlayiseriwa switukulwana+ swa n’wina.” 34  Aroni a yi chela emahlweni ka Vumbhoni+ yi va nchumu lowu nga ta hlayisiwa, hilaha Yehovha a leriseke Muxe hakona. 35  Kutani vana va Israyele va dya manna malembe+ ya 40, kukondza va fika etikweni leri nga ni vaaki.+ A va dya manna kukondza va fika endzilakaneni wa tiko ra Kanana.+ 36  Mpimo wa omere i vukhume bya mpimo wa efa.

Tinhlamuselo ta le hansi