Eklesiasta 8:1-17

8  I mani la fanaka ni munhu wo tlhariha?+ Naswona i mani la tivaka nhlamuselo ya nchumu wo karhi?+ Vutlhari bya munhu byi endla leswaku xikandza xakwe xi vangama, ni ku khwanyana ka xikandza xakwe ka hundzuka ku antswa.+  Mina ndzi ri: “Hlayisa xileriso xa hosi,+ hikwalaho ka ku xixima xihlambanyo xa Xikwembu.+  U nga hatliseli ku suka emahlweni ka yona.+ U nga yimi eka nchumu wo biha.+ Hikuva yi ta endla hinkwaswo leswi yi tsakelaka ku swi endla,+  hikuva rito ra hosi i matimba ya ku lawula;+ i mani la nga yi vutisaka a ku: ‘Xana u endla yini?’”  Loyi a hlayisaka xileriso a nge xi tivi xilo lexi nga ni khombo,+ naswona mbilu yo tlhariha yi ta tiva nkarhi ni vuavanyisi.+  Ku ni nkarhi ni vuavanyisi bya mhaka yin’wana ni yin’wana,+ hikuva khombo ra vanhu ri tele ehenhla ka vona.+  A ku na munhu la tivaka leswi nga ta endleka,+ hikuva i mani la nga yi byelaka ndlela leyi swi nga ta endleka ha yona?  A nga kona munhu la nga ni matimba ehenhla ka moya leswaku a sivela moya;+ hambi ku ri matimba ya ku lawula a ma kona hi siku ra ku fa;+ kumbe ku ntshunxeka enyimpini.+ Naswona vuhomboloki a byi nge va ponisi lava va nghenaka hi nhloko eka byona.+  Hinkwaswo leswi ndzi swi vonile, ndzi veke mbilu ya mina entirhweni wun’wana ni wun’wana lowu endliwaka ehansi ka dyambu, enkarhini lowu munhu a fumaka munhu ku n’wi endla swo biha.+ 10  Hambiloko leswi swi ri hi ndlela le-​yi, ndzi vone lavo homboloka va yimberiwa,+ ndlela leyi a va nghena ha yona ni ndlela leyi a va huma ha yona endhawini yo kwetsima+ naswona va rivariwa emutini lowu va endlaka tano eka wona.+ Leswi na swona i vuhava. 11  Hikuva xigwevo ehenhla ka ntirho wo biha a xi humesiwanga hi ku hatlisa,+ hi yona mhaka leyi mbilu ya vana va vanhu yi tshameke yi va namarherile leswaku yi endla swo biha.+ 12  Hambiloko mudyohi o endla swo biha+ ka dzana naswona a ya emahlweni nkarhi wo leha hilaha a rhandzaka hakona, kambe ndza swi lemuka leswaku swi ta va fambela kahle lava chavaka Xikwembu xa ntiyiso,+ hikuva a va xi chava.+ 13  Kambe a swi nge n’wi fambeli kahle nikatsongo lowo homboloka,+ naswona a nge ma lehisi masiku yakwe lama fanaka ni ndzhuti,+ hikuva a nga xi chavi Xikwembu.+ 14  Ku ni vuhava lebyi endliwaka emisaveni, ku ni lavo lulama lava swi va endlekelaka onge hiloko ku ri ntirho wa lavo homboloka,+ naswona ku ni lavo homboloka lava swi va endlekelaka onge i ntirho wa lavo lulama.+ Ndzi vurile leswaku leswi na swona i vuhava. 15  Mina ndzi bumabumele ku tsaka,+ hikuva vanhu a va na nchumu wo antswa ehansi ka dyambu loko ku nga ri ku dya, ku nwa ni ku tsaka, leswaku swi fambisana na vona entirhweni wa vona wa matimba emasikwini ya vutomi bya vona,+ lawa Xikwembu xa ntiyiso xi va nyikeke wona ehansi ka dyambu.+ 16  Hi ku fambisana ni leswi, ndzi veke mbilu+ ya mina leswaku yi tiva vutlhari ni ku vona ntirho lowu endliwaka emisaveni,+ hikuva ku ni loyi a nga kumiki vurhongo ematihlweni yakwe, hambi i nhlikanhi kumbe i vusiku.+ 17  Kutani ndzi vone ntirho hinkwawo wa Xikwembu xa ntiyiso,+ ndlela leyi vanhu va nga swi kotiki ha yona ku kumisisa ntirho lowu endliweke ehansi ka dyambu;+ hambiswiritano, vanhu vo tala va ya emahlweni va tirha hi matimba leswaku va kuma swo karhi, kambe a va swi kumi.+ Hambiloko vo vula leswaku va tlharihe ngopfu leswaku va nga swi tiva,+ a va nge swi tivi.+

Tinhlamuselo ta le hansi