Eklesiasta 2:1-26

2  Embilwini+ ya mina ndzi te: “Tana sweswi, tana ndzi ku ringa hi ntsako.+ Nakambe, vona leswinene.”+ Kutani waswivo, ni sweswo a ku ri vuhava.  Ndzi byele ku hleka ndzi ku: “I vuhunguki,”+ ni ku tsaka+ ndzi ku: “Xana ku endla yini?”  Ndzi kambisise hi mbilu ya mina hi ku khanisa nyama ya mina hi vhinyo,+ ndzi ri karhi ndzi rhangela mbilu ya mina hi vutlhari,+ ni ku khomelela vuphukuphuku ku fikela loko ndzi vona leswinene eka vana va vanhu eka leswi va swi endleke ehansi ka matilo emasikwini ya vutomi bya vona.+  Ndzi endle mintirho leyikulu.+ Ndzi tiakele tindlu;+ ndzi tirimele masimu ya vhinya.+  Ndzi tiendlele masimu ni mintanga,+ kwalaho ndzi byale mirhi ya mihandzu ya mixaka hinkwayo.  Ndzi tiendlele swidziva swa mati,+ leswaku ndzi cheleta khwati leri mirisaka mirhi+ ha swona.  Ndzi kume malandza ya xinuna ni malandza ya xisati,+ kutani ndzi va ni vana endyangwini.+ Nakambe ndzi ve ni swifuwo, tihomu ni mintlhambi ya tinyimpfu hi vunyingi, swo tala ku tlula swa hinkwavo lava tshameke va va kona eYerusalema+ emahlweni ka mina.  Nakambe ndzi tihlengeletele silivhere ni nsuku,+ ni ndzhaka yo hlawuleka ya tihosi ni miganga leyi lawuriwaka hi tihosi.+ Ndzi tiendlele vayimbeleri va xinuna ni vayimbeleri va xisati+ ni ku titsakisa hilaha ku heleleke+ hi vana va vanhu, wansati la xiximekaka ni vavasati lava xiximekaka.+  Ndzi ve lonkulu ngopfu ni ku tlakuka ku tlula mani na mani la tshameke a va kona eYerusalema+ emahlweni ka mina. Ku tlula kwalaho, vutlhari bya mina byi tshame byi ri bya mina.+ 10  Xin’wana ni xin’wana lexi mahlo ya mina a ma xi kombela, a ndzi ma tsonanga.+ Mbilu ya mina a ndzi yi tsonanga hambi ku ri muxaka wun’we wa ku titsakisa, hikuva mbilu ya mina a yi tsaka hikwalaho ka ntirho wa mina hinkwawo wa matimba,+ naswona leswi swi ve xiavelo xa ntirho wa mina hinkwawo wa matimba.+ 11  Kutani mina ndzi hundzulukele emintirhweni ya mina hinkwayo leyi mavoko ya mina ma yi endleke ni le ntirhweni wa matimba lowu ndzi tirheke hi matimba leswaku ndzi wu hetisisa,+ kutani waswivo, hinkwaswo a ku ri vuhava ni ku hlongorisa mheho,+ naswona a ku nga ri na nchumu lexi pfunaka ehansi ka dyambu.+ 12  Mina yoloyi ndzi hundzulukile kutani ndzi vona vutlhari+ ni vuhunguki ni vuphukuphuku;+ xana munhu wa la misaveni la landzelelaka hosi a nga endla yini? Xilo lexi vanhu se va xi endleke. 13  Kutani mina yoloyi ndzi swi vonile leswaku vutlhari byi ni mpfuno lowukulu ku ri ni vuphukuphuku,+ hilaha ku vonakala ku nga ni mpfuno lowukulu ku ri ni munyama.+ 14  Malunghana ni munhu wo tlhariha, mahlo yakwe ma le nhlokweni yakwe;+ kambe xihunguki xi famba emunyameni lowukulu.+ Kutani mina, ndzi swi vonile leswaku hinkwavo ka vona va ni makumu lama fanaka.+ 15  Embilwini+ ya mina ndzi te: “Makumu yo tano lama fanaka ni lama nga ehenhla ka xihunguki+ ma ta ndzi fikela, ina, mina.”+ Kutani, ha yini ndzi tlharihe ku tlula mpimo+ enkarhini wolowo? Naswona ndzi vulavule embilwini ya mina ndzi ku: “Leswi na swona i vuhava.” 16  Hikuva la tlhariheke a nga tsundzukiwi tanihi leswi ni xihunguki xi nga tsundzukiwiki hilaha ku nga riki na makumu.+ Emasikwini lama taka, entiyisweni hinkwavo va ta rivariwa; xana lowo tlhariha u ta fisa ku yini? U ta fa swin’we ni xihunguki.+ 17  Ndzi venge vutomi,+ hikuva ntirho lowu endliweke ehansi ka dyambu a wu ri ni khombo hi ku ya hi langutelo ra mina,+ hikuva hinkwaswo a ku ri vuhava ni ku hlongorisa mheho.+ 18  Na mina ndzi venge ntirho wa mina hinkwawo wa matimba lowu ndzi tikarhateke eka wona ehansi ka dyambu,+ leswaku ndzi ta wu siyela munhu loyi a nga ta ta endzhaku ka mina.+ 19  Xana i mani la tivaka leswaku u ta tlhariha kumbe u ta va xiphukuphuku?+ Kambe u ta lawula ntirho wa mina hinkwawo wa matimba lowu ndzi tikarhateke eka wona ni ku kombisa vutlhari eka wona ehansi ka dyambu.+ Leswi na swona i vuhava. 20  Mina ndzi hundzukile ndzi endla mbilu ya mina yi va ni gome+ hikwalaho ka ntirho hinkwawo wa matimba lowu ndzi tikarhateke ha wona ehansi ka dyambu. 21  Hikuva ku ni munhu loyi ntirho wakwe wa matimba wu endlekeke hi vutlhari, hi vutivi ni hi vutshila,+ naswona munhu loyi a nga wu tirhelangiki hi matimba nchumu wa kona, u ta nyikiwa xiavelo xa yoloye.+ Leswi na swona i vuhava ni khombo lerikulu.+ 22  Xana munhu u ta kuma yini hi ntirho wakwe hinkwawo wa matimba ni ku tikarhata ka mbilu yakwe loku a tikarhataka hakona ehansi ka dyambu?+ 23  Hikuva ntirho wakwe wu vula ku vaviseka ni ku dyiwa hi mbitsi+ emasikwini yakwe hinkwawo, naswona nivusiku mbilu yakwe a yi etleli.+ Leswi na swona i vuhava ntsena. 24  Malunghana ni munhu a ku na nchumu xo antswa ku tlula leswaku a dya ni ku nwa, a endla leswaku moya-xiviri wakwe wu vona leswinene hikwalaho ka ku tikarhata kakwe.+ Leswi na swona ndzi swi vonile, leswaku swi huma evokweni ra Xikwembu xa ntiyiso.+ 25  Hikuva i mani la dyaka+ ni ku nwa ku ndzi tlula?+ 26  Hikuva munhu lonene emahlweni ka xona+ xi n’wi nyike vutlhari, vutivi ni ku tsaka,+ kambe mudyohi xi n’wi nyike ntirho wa ku hlengeleta ni ku vunganyeta leswaku a ta nyika lonene emahlweni ka Xikwembu xa ntiyiso.+ Leswi na swona i vuhava ni ku hlongorisa mheho.+

Tinhlamuselo ta le hansi