Deteronoma 2:1-37

2  “Hiloko hi hundzuluka hi suka emananga hi famba hi ndlela ya Lwandle ro Tshwuka, hilaha Yehovha a ndzi byeleke hakona;+ kutani hi rhendzele Ntshava ya Seyiri masiku yo tala.  Eku heteleleni Yehovha a ndzi byela a ku,  ‘Mi rhendzele ntshava leyi hilaha ku ringaneke.+ Hundzulukani mi kongoma en’walungwini.  Kutani lerisa vanhu u ku: “Mi tsemakanya endzilakaneni wa vamakwenu,+ vana va Esawu+ lava va tshamaka eSeyiri;+ va ta chava hikwalaho ka n’wina,+ n’wina mi fanele mi xiya ngopfu.  Mi nga tshuki mi lwa na vona, hikuva a ndzi nge mi nyiki tiko ra vona hambi ku ri ku ringana vuanamo bya nkondzo wa nenge; hikuva Ntshava ya Seyiri ndzi yi nyike Esawu yi va ndzhaka.+  Mi fanele mi dya swakudya leswi mi nga ta swi xava eka vona hi mali; mi fanele mi nwa ni mati lawa mi nga ma xava eka vona hi mali.+  Hikuva Yehovha Xikwembu xa n’wina u mi katekisile exiendlweni xin’wana ni xin’wana xa voko+ ra n’wina. Yena u ku tiva kahle ku famba ka n’wina emananga lawa lamakulu. Yehovha Xikwembu xa n’wina u ve na n’wina eka malembe lawa ya 40.+ A mi pfumalanga nchumu.”’+  Hikwalaho hi hundzile hi ya ekule ni vamakwerhu, vana va Esawu,+ lava a va tshama eSeyiri, hi ndlela ya Arabha,+ ku suka aElata ni ku suka aEsiyoni-gebere.+ “Endzhaku ka sweswo hi hundzuluke hi tsemakanya hi ndlela ya mananga ya Mowabu.+  Hiloko Yehovha a ndzi byela a ku, ‘U nga tshuki u karhata Mowabu kumbe u lwa na yena, hikuva a ndzi nge ku nyiki ni rin’we ra tiko ra yena leswaku ri va ndzhaka, hikuva Ara+ ndzi ri nyike vana va Lota+ ri va ndzhaka. 10  (Vaemimi+ a va tshama kona eminkarhini yo sungula, tiko lerikulu naswona ri ri ni vanhu vo tala, va lehe kukota Vaanaka.+ 11  Loko ku ri Varefayimi,+ na vona a va langutiwa kukota Vaanaka,+ naswona Vamowabu a va hamba va va vitana Vaemimi. 12  Vahori+ a va tshama eSeyiri eminkarhini yo sungula, kutani vana va Esawu+ va va hlongola ni ku va lovisa emahlweni ka vona ivi va tshama endhawini+ ya vona, hilaha tiko ra Israyele ri faneleke ri endla hakona etikweni leri ri nga ndzhaka ya rona, leri Yehovha a nga ta va nyika rona hakunene.) 13  Enkarhini lowu, pfukani mi khoma ndlela leyi tsemakanyaka nkova wa Serede.’ Hikwalaho hi pele nkova wa Serede.+ 14  Kutani masiku lawa hi ma fambeke ku suka eKadexi-baniya ku fikela loko hi pela nkova wa Serede a ku ri malembe ya 38, kukondza xitukulwana hinkwaxo xa vavanuna va nyimpi xi herile exikarhi ka nxaxa, hilaha Yehovha a va hlambanyeleke hakona.+ 15  Voko+ ra Yehovha na rona ri tikombise ri ri ehenhla ka vona leswaku ri va karhata va huma exikarhi ka nxaxa, kukondza va hela.+ 16  “Hi ku hatlisa loko vavanuna hinkwavo va nyimpi va herile, va file hinkwavo exikarhi ka vanhu,+ 17  Yehovha a ya emahlweni a ndzi byela a ku, 18  ‘Namuntlha u tsemakanya endhawini ya Mowabu, ku nga Ara,+ 19  u fanele u tshinela emahlweni ka vana va Amone. U nga va karhati kumbe u va lwisa, hikuva a ndzi nge ku nyiki tiko ni rin’we ra vana va Amone ri va ndzhaka, hikuva ndzi ri nyike vana va Lota ri va ndzhaka.+ 20  Na rona a ri xiyiwa ri ri tiko ra Varefayimi.+ (Varefayimi va tshame eka rona eminkarhini yo sungula, naswona Vaamone a va hamba va va vitana Vazamazumimi. 21  A va ri tiko lerikulu ni ra vanhu vo tala ni lavo leha ku fana ni Vaanaka;+ kutani Yehovha a va lovisa+ emahlweni ka vona leswaku va va hlongola ivi va tshama endhawini ya vona; 22  hilaha a endleleke vana va Esawu hakona lava va tshamaka eSeyiri,+ loko a lovisa Vahori+ emahlweni ka vona, leswaku va va hlongola ivi va tshama endhawini ya vona ku fikela namuntlha. 23  Loko ku ri Vaavhimi,+ lava a va tshama eswimitanini ku ya fika eGaza,+ Vakafitoro,+ lava a va huma eKafitoro,+ va va lovisile, leswaku va tshama endhawini ya vona.) 24  “‘Sukani mi yima, mi ya pela nkova wa Arinoni.+ Maswivo, ndzi nyikete evokweni ra n’wina Sihoni+ hosi ya Hexiboni, Muamori. Hikwalaho sungulani ku teka rifuwo ra tiko ra yena, mi lwa na yena. 25  Esikwini leri ndzi ta sungula ku veka ku chavisa ka n’wina ni ku chaviwa ka n’wina emahlweni ka vanhu lava nga ta vikeriwa ha n’wina ehansi ka matilo hinkwawo; hakunene va ta rhurhumela naswona va ta va ni switlhavi leswi fanaka ni swa ku veleka n’wana hikwalaho ka n’wina.’+ 26  “Hiloko ndzi rhuma varhumiwa ni marito ya ku rhula+ ndzi ri emananga ya Kedemoti+ ma ya eka hosi ya Sihoni+ eHexiboni ndzi ku, 27  ‘Ndzi pfumelele ndzi tsemakanya etikweni ra wena. Ndzi ta famba egondzweni ntsena. A ndzi nge hundzulukeli exineneni kumbe eximatsini.+ 28  Swakudya leswi u nga ta ndzi xavisela swona hi mali ndzi ta swi dya; ni mati lawa u nga ta ndzi nyika wona hi mali ndzi ta ma nwa. Ntsena ndzi pfumelele ndzi tsemakanya ndzi famba hi milenge,+ 29  hilaha vana va Esawu lava tshamaka eSeyiri,+ ni Vamowabu+ lava tshamaka eAra va ndzi endleke hakona, ku fikela loko ndzi pela Yordani etikweni leri Yehovha Xikwembu xa hina a hi nyikaka rona.’+ 30  Kutani Sihoni hosi ya Hexiboni a nga hi pfumelelanga leswaku hi tsemakanya eka yena, hikuva Yehovha Xikwembu xa n’wina xi sihalarise+ moya wa yena, naswona mbilu ya yena yi nonon’hwa, ku endlela leswaku a n’wi nyiketa evokweni ra n’wina ku fana ni le sikwini leri.+ 31  “Hiloko Yehovha a ndzi byela a ku, ‘Waswivo, ndzi sungule ku tshikela Sihoni ni tiko rakwe evokweni ra wena. Sungula ku teka rifuwo ra tiko+ ra yena.’ 32  Loko Sihoni a huma ni vanhu vakwe hinkwavo ku ta hlangana na hina enyimpini eYahasa,+ 33  hiloko Yehovha Xikwembu xa hina a n’wi tshikela eka hina,+ lerova hi n’wi hlurile+ ni vana vakwe ni vanhu vakwe hinkwavo. 34  Kutani hi nkarhi wolowo hi teka miti yakwe hinkwayo naswona hi nyikela miti hinkwayo endzovisweni,+ vavanuna, vavasati ni vana. A hi siyanga munhu ni un’we la poneke. 35  Hi teke ntsena swifuwo leswi hi swi phangeke, swin’we ni leswi phangiweke swa miti leyi hi yi tekeke.+ 36  Ku sukela eArowere+ lowu nga eribuweni ra nkova wa Arinoni ni muti lowu nga enkoveni, ku ya fika eGiliyadi, a ku vanga ni muti lowu a wu ri ehenhla swinene eka hina.+ Yehovha Xikwembu xa hina u yi tshikele eka hina hinkwayo. 37  Ntsena a mi tshinelanga ekusuhi ni tiko ra vana va Amone,+ ribuwa hinkwaro ra nkova wa Yaboko,+ kumbe miti ya ndhawu ya tintshava, kumbe nchumu wun’wana ni wun’wana lowu Yehovha Xikwembu xa hina a leriseke malunghana na wona.

Tinhlamuselo ta le hansi