Deteronoma 12:1-32

12  “Leswi i swileriso+ ni swiboho swa vuavanyisi+ leswi mi faneleke mi xiya ku swi hetisisa+ etikweni leri Yehovha Xikwembu xa vatata wa n’wina a nga ta mi pfumelela leswaku mi ri teka, emasikwini hinkwawo lawa mi nga ta va mi hanya ha wona emisaveni.+  Mi fanele mi lovisa+ hilaha ku heleleke tindhawu hinkwato leti matiko lawa mi ma hlongolaka a ma tirhela swikwembu swa wona eka tona, etintshaveni to leha ni le switsungeni ni le hansi ka murhi wun’wana ni wun’wana lowukulu.+  Mi fanele mi hirimuxa tialitari+ ta wona, mi tshova tinsika ta wona to kwetsima,+ naswona mi fanele mi hisa timhandzi ta wona to kwetsima+ hi ndzilo, mi tsema swifaniso swa wona leswi vatliweke+ swa swikwembu swa wona, mi fanele mi lovisa mavito ya wona endhawini yoleyo.+  “Mi nga tshuki mi endla tano eka Yehovha Xikwembu+ xa n’wina,  kambe ndhawu leyi Yehovha Xikwembu xa n’wina a nga ta yi hlawula etinyimbeni hinkwato leswaku a veka vito rakwe eka yona, leswaku ri tshama kona, mi ta yi lava naswona mi fanele mi ya eka yona.+  Mi fanele mi tisa magandzelo ya n’wina yo hisiwa+ eka yona, switlhavelo swa n’wina, swiphemu+ swa n’wina swa vukhume, munyikelo wa voko+ ra n’wina, magandzelo ya n’wina ya xitshembiso lexi hlambanyiweke,+ magandzelo ya n’wina ya ku tirhandzela+ ni mativula ya ntlhambi wa n’wina wa tihomu ni ya ntlhambi wa n’wina wa tinyimpfu.+  Kutani mi fanele mi dyela kwalaho emahlweni ka Yehovha Xikwembu+ xa n’wina, mi tsakela ntirho wun’wana ni wun’wana wa n’wina,+ n’wina ni va mindyangu ya n’wina, hikuva Yehovha Xikwembu xa n’wina u mi katekisile.  “Mi nga tshuki mi endla hilaha hi endlaka hakona laha namuntlha, un’wana ni un’wana a endla leswi lulameke ematihlweni yakwe,+  hikuva a mi si fika endhawini yo wisela+ eka yona ni le ndzhakeni leyi Yehovha Xikwembu xa n’wina xi mi nyikaka yona. 10  Mi fanele mi pela Yordani+ mi ya tshama etikweni leri Yehovha Xikwembu xa n’wina xi mi nyikaka rona ri va ndzhaka,+ kunene u ta mi wisisa eka valala va n’wina hinkwavo lava va mi rhendzeleke, hakunene mi ta tshama mi sirhelelekile.+ 11  Kutani ndhawu+ leyi Yehovha Xikwembu xa n’wina a nga ta yi hlawula leswaku vito rakwe ri tshama eka yona, mi ta tisa eka yona hinkwaswo leswi ndzi mi lerisaka swona, magandzelo ya n’wina yo hisiwa,+ switlhavelo swa n’wina, swiphemu swa n’wina swa vukhume+ ni munyikelo+ wa voko ra n’wina ni leswi mi swi hlawuleke hinkwaswo swa magandzelo ya n’wina ya xitshembiso lexi hlambanyiweke,+ leswi mi nga ta swi endla switshembiso leswi hlambanyiweke eka Yehovha. 12  Mi fanele mi tsaka emahlweni ka Yehovha Xikwembu xa n’wina,+ n’wina ni vana va n’wina va majaha ni va vanhwanyana ni mahlonga ya n’wina ya xinuna ni ya xisati, ni Mulevhi la nga endzeni ka tinyangwa ta n’wina, hikuva a nga na xiavelo kumbe ndzhaka swin’we na n’wina.+ 13  Tivoneleni, hikuva mi nga tshuka mi humesa magandzelo ya n’wina yo hisiwa endhawini yin’wana ni yin’wana leyi mi yi vonaka.+ 14  Kambe endhawini leyi Yehovha a nga ta yi hlawula eka yin’wana ya tinyimba ta n’wina, hi kona laha mi nga ta humesela magandzelo ya n’wina yo hisiwa kona naswona kwalaho mi ta endla hinkwaswo leswi ndzi mi lerisaka swona.+ 15  “Ntsena mi nga tlhava+ rini na rini loko moya-xiviri wa n’wina wu swi navela, mi fanele mi dya nyama hi ku landza nkateko wa Yehovha Xikwembu xa n’wina lowu a mi katekiseke ha wona endzeni ka tinyangwa ta n’wina hinkwato. Loyi a nga tengangiki+ ni loyi a tengeke a nga yi dya, ku fana ni mhala ni mbavala.+ 16  Ntsena mi nga tshuki mi dya ngati.+ Mi fanele mi yi chululela emisaveni ku fana ni mati.+ 17  A wu nge pfumeleriwi ku dya xiphemu xa vukhume xa mavele+ ya wena endzeni ka tinyangwa ta wena kumbe xa vhinyo ya wena leyintshwa kumbe xa mafurha ya wena kumbe xa mativula ya wena ya ntlhambi wa tihomu ni ntlhambi wa tinyimpfu+ kumbe magandzelo man’wana ni man’wana ya wena ya xitshembiso lexi hlambanyiweke, leswi u nga ta swi endla switshembiso leswi hlambanyiweke kumbe magandzelo ya wena ya ku tirhandzela+ kumbe munyikelo wa voko ra wena.+ 18  Kambe u ta swi dyela emahlweni ka Yehovha Xikwembu xa wena, endhawini leyi Yehovha Xikwembu xa wena a nga ta yi hlawula,+ wena ni n’wana wa wena wa jaha ni wa nhwanyana ni hlonga ra wena ra xinuna ni ra xisati ni Mulevhi la tshamaka endzeni ka tinyangwa ta wena; u fanele u tsaka+ emahlweni ka Yehovha Xikwembu xa wena entirhweni wun’wana ni wun’wana wa wena. 19  Tivonele leswaku u nga tshiki Mulevhi+ emasikwini ya wena hinkwawo emisaveni ya wena. 20  “Loko Yehovha Xikwembu xa wena a ta ku ndlandlamuxela ndhawu+ ya wena, hilaha a ku tshembiseke hakona,+ kunene u ta vula u ku, ‘Inge ndzi dya nyama,’ hikuva moya-xiviri wa wena wu navela ku dya nyama, rini na rini loko moya-xiviri wa wena wu navela ku yi dya u nga yi dya nyama.+ 21  Loko ndhawu leyi Yehovha Xikwembu xa wena a nga ta yi hlawulela ku veka vito+ rakwe eka yona yo tshuka yi va ekule na wena, u fanele u tlhava swin’wana entlhambini wa wena wa tihomu kumbe swin’wana entlhambini wa wena wa tinyimpfu, leswi Yehovha a ku nyikeke swona, hilaha ndzi ku leriseke hakona, u fanele u swi dyela endzeni ka tinyangwa ta wena, rini na rini loko moya-xiviri wa wena wu swi navela.+ 22  Ntsena u ta swi dya+ hi ndlela leyi mhala ni mbavala swi nga dyiwaka ha yona: loyi a nga tengangiki+ ni loyi a tengeke va nga yi dya. 23  Ntsena u tiyimisela hilaha ku tiyeke leswaku u nga dyi ngati,+ hikuva ngati i moya-xiviri+ kutani u nga tshuki u dya moya-xiviri swin’we ni nyama. 24  U nga tshuki u yi dya. U fanele u yi chululela emisaveni ku fana ni mati.+ 25  U nga tshuki u yi dya, ku endlela leswaku swi ku fambela kahle,+ wena ni vana va wena lava nga ta ta endzhaku ka wena, hikuva u ta endla leswi lulameke ematihlweni ya Yehovha.+ 26  U rhwala ntsena swilo swa wena swo kwetsima+ leswi nga ta va swa wena, ni magandzelo ya wena ya xitshembiso lexi hlambanyiweke,+ naswona u fanele u ta endhawini leyi Yehovha a nga ta yi hlawula.+ 27  U fanele u endla magandzelo ya wena yo hisiwa,+ nyama ni ngati,+ ealitarini ya Yehovha Xikwembu xa wena; kutani ngati ya switlhavelo swa wena yi fanele yi chuluriwa ealitarini ya Yehovha+ Xikwembu xa wena, kambe nyama u nga yi dya. 28  “Tivonele, u fanele u yingisa marito lawa hinkwawo lawa ndzi ku lerisaka wona,+ leswaku swi ta ku fambela kahle,+ wena ni vana va wena lava nga ta ta endzhaku ka wena, hilaha ku nga riki na makumu, hikuva u ta endla leswinene ni leswi lulameke ematihlweni ya Yehovha Xikwembu xa wena.+ 29  “Loko Yehovha Xikwembu xa wena a ta va a tseme emahlweni ka wena matiko lawa u nga ta ma hlongola,+ u fanele u tlhela u ma hlongola, u tshama etikweni+ ra wona. 30  Tivonele, hikuva u nga tshuka u phasiwa endzhaku ka wona,+ endzhaku ka loko ma lovisiwile emahlweni ka wena, naswona u chava leswaku u nga vutisisi malunghana ni swikwembu swa wona, u ku, ‘Xana matiko lawa a ma tirhela swikwembu swa wona hi ndlela yihi? Kutani mina, ina, mina ndzi ta endla hi ndlela leyi fanaka.’ 31  U nga tshuki u endla tano eka Yehovha Xikwembu xa wena,+ hikuva swilo hinkwaswo leswi nyenyetsaka eka Yehovha, leswi a swi vengaka, va swi endlele swikwembu swa vona, hikuva hambi va ri vana va vona va majaha ni va vanhwanyana va hambeta va va hisela swikwembu+ swa vona hi ndzilo. 32  Rito rin’wana ni rin’wana leri ndzi mi lerisaka rona mi fanele mi xiya ku ri endla.+ Mi nga tshuki mi engetela eka rona kumbe mi susa eka rona.+

Tinhlamuselo ta le hansi