Daniyele 11:1-45

11  “Loko ku ri mina, hi lembe ro sungula ra Dariyosi lowa Mumeda+ ndzi suke ndzi yima ndzi ri mutiyisi ni xisirhelelo eka yena.  Sweswi ndzi ta ku byela leswi swi nga ntiyiso:+ “Waswivo! Ka ha ta va ni tihosi tinharhu leti ti nga ta yimela Peresiya,+ ya vumune+ yi ta hlengeleta rifuwo lerikulu ku tlula letin’wana hinkwato.+ Hi ku hatlisa loko yi ve ni matimba hi rifuwo ra yona, yi ta pfuxa hinkwaswo swi lwa ni mfumo wa Grikiya.+  “Kunene hosi ya matimba yi ta yima, yi fuma hi vulawuri lebyikulu,+ yi endla hi ku ya hi ku rhandza ka yona.+  Loko yi yimile,+ mfumo wa yona wu ta tshoviwa, wu aviwa ematlhelweni ya timheho ta mune+ ta matilo,+ kambe ku nga ri hi ku pfumelelana ni vulawuri+ bya yona ni hi ku ya hi ku fuma ka yona loku yi fumeke hakona; hikuva mfumo wa yona wu ta simuriwa, wu va wa van’wana handle ka lava.  “Hosi ya le dzongeni yi ta va ni matimba, ni yin’wana ya tihosana ta yona; yi ta yi hlula, kunene yi ta fuma hi vulawuri lebyikulu lebyi tlulaka matimba ya hosi leyin’wana ya ku fuma.  “Eku heleni ka malembe yo karhi va ta hlangana, n’wana wa nhwanyana wa hosi ya le dzongeni u ta ta ehosini ya le n’walungwini a ta endla lunghiselelo ra ku endla ntwanano. Kambe a nge tshami a ri ni matimba ya yena n’wini;+ a nge yimi, hambi ku ri voko ra yena; u ta nyiketiwa, yena ni lava va n’wi nghenisaka, ni loyi a n’wi velekeke, ni loyi a n’wi nyikaka matimba eminkarhini yoleyo.  Kunene loyi a humaka eka hluke+ ra timitsu ta yena u ta yima exikhundlheni xakwe, u ta nghenela vandla ra nyimpi kutani a lwa ni xisirhelelo xa hosi ya le n’walungwini, kunene u ta teka goza ku lwa na vona, a va hlula.  Nakambe u ta ta aEgipta, swin’we ni swikwembu swa vona,+ ni swifaniso swa vona leswi endliweke hi ku n’okisiwa, ni swilo swa vona leswi navelekaka swa silivhere ni swa nsuku, swin’we ni makhumbi. Ku ringana malembe yo karhi u ta yima ekule ni hosi ya le n’walungwini.  “Entiyisweni u ta ta emfun’weni wa hosi ya le dzongeni kutani a tlhelela emisaveni yakwe. 10  “Loko ku ri vana va yena, va ta tiya matimba kutani va hlengeleta ntshungu lowukulu wa mavandla lamakulu ya nyimpi. Kunene u ta ta, a khukhula, a hundza. Kambe u ta tlhela, u ta tiya matimba ku ya fika exisirhelelweni xakwe. 11  “Hosi ya le dzongeni yi ta titlhontlha kutani yi huma, yi ya lwa na yona, ina, hosi ya le n’walungwini; kunene yi ta yimisa ntshungu lowukulu, ntshungu lowu wu ta nyiketiwa evokweni ra yona.+ 12  Kunene ntshungu lowu wu ta tekiwa. Mbilu ya yona yi ta titlakusa,+ yi ta wisa makume ya magidi; kambe a yi nge xi tirhisi xikhundlha xa yona xa matimba. 13  “Hosi ya le n’walungwini yi ta vuya, yi hlengeleta ntshungu lowukulu ku tlula lowo sungula; eku heleni ka minkarhi, emalembeni yo karhi, yi ta ta, yi endla tano hi vandla+ lerikulu ra nyimpi ni hi nhundzu leyikulu ngopfu.+ 14  Eminkarhini yoleyo ku ta va ni vo tala lava va nga ta yima va lwa ni hosi ya le dzongeni. “Vana va swigevenga va varikwenu, loko ku ri vona, va ta tekiwa va ya ringeta ku endla xivono xi hetiseka;+ kutani va ta khunguvanyeka.+ 15  “Hosi ya le n’walungwini yi ta ta, kutani yi yimisa rirhangu ro anama,+ yi teka muti lowu nga ni marhangu. Loko ku ri mavoko ya le dzongeni, a ma nge yimi, hambi ku ri vanhu va vahlawuriwa va yona; a ku nge vi na matimba ya ku tshama ku yimiwile. 16  Loyi a taka ku lwa na yona u ta endla hi ku ya hi ku rhandza ka yona, a ku nge vi na munhu la yimaka emahlweni ka yona. Yi ta yima etikweni ro Khavisiwa,+ evokweni ra yona ku ta va ni ku herisiwa.+ 17  Yi ta veka xikandza+ xa yona leswaku yi ta hi matimba ya mfumo wa yona hinkwawo, ku ta va ni ntwanano wa vululami+ swin’we na yona; kutani yi ta endla hi ndlela leyi humelelaka.+ Loko ku ri n’wana wa nhwanyana wa vavasati, u ta nyikiwa matimba yo yi lovisa. A nga ka a nga yimi, a nge hambeti a va wa yona.+ 18  Yi ta tlherisela xikandza xa yona etimbuweni,+ yi teka vo tala. Kutani ndhuna yi ta boheka ku herisa ndzhukano wa yona, leswaku ndzhukano wa yona wu nga vi kona. Yi ta wu tlherisela eka yona. 19  Yi ta tlherisela xikandza xa yona exisirhelelweni xa tiko ra yona, kunene yi ta khunguvanyeka, yi wa, a yi nge kumeki.+ 20  “Exikhundlheni+ xa yona ku fanele ku yima loyi a endlaka leswaku muluvisi+ a tsemakanya exikarhi ka mfumo wolowo lowukulu, emasikwini ma nga ri mangani u ta tshoveka, ku nga ri hi ku hlundzuka kumbe hi nyimpi. 21  “Exikhundlheni xa yona ku ta yima loyi a nga ta languteriwa ehansi,+ kunene eka yona a va nge xi veki xindzhuti xa mfumo; entiyisweni yi ta nghena enkarhini wo pfumala ku karhatiwa,+ yi teka mfumo hi ku tirhisa marito yo kanganyisa.+ 22  Loko ku ri mavoko+ ya ndhambi, ma ta khukhuriwa hi mhaka ya yona, ma ta tshoveka;+ ku fana+ ni Murhangeri+ wa ntwanano.+ 23  Hikwalaho ka leswi va tihlanganisaka na yona, yi ta endla vuxisi, yi ta kutani yi va ni matimba hi ku tirhisa tiko leritsongo.+ 24  Enkarhini wa ku pfumala ku karhatiwa,+ yi ta nghena exiphen’wini lexinene ngopfu xa muganga lowu nga ehansi ka vulawuri, yi endla leswi vatata wa yona ni vatata wa vatata wa yona va nga swi endlangiki. Leswi swi phangiweke ni leswi tekiweke ni nhundzu yi ta swi hangalasa eka vona; yi ta boha makungu+ ya yona ku lwa ni tindhawu leti tiyisiweke, kambe ku fika enkarhini wo karhi ntsena. 25  “Yi ta pfuxa matimba ya yona ni mbilu ya yona ku lwa ni hosi ya le dzongeni hi vandla lerikulu ra nyimpi; kutani hosi ya le dzongeni, loko ku ri yona, yi ta tinyika matimba ya nyimpi hi vandla ra nyimpi lerikulu swinene, leri nga ni matimba. A yi nge yimi, hikuva va ta boha makungu yo lwa na yona. 26  Lava va dyaka switshongo swa yona va ta yi wisa. “Loko ku ri vandla ra yona ra nyimpi, ri ta khukhuriwa, kunene vo tala va ta wa ehansi va dlayiwile. 27  “Loko ku ri tihosi leti timbirhi, mbilu ya tona yi ta voyamela eku endleni ka leswo biha, ti ta tshamela ku vulavula+ mavunwa etafuleni rin’we.+ Kambe a ku na nchumu lexi nga ta humelela,+ hikuva makumu i ya nkarhi lowu vekiweke.+ 28  “Yi ta tlhelela etikweni ra yona yi ri ni nhundzu yo tala swinene, mbilu ya yona yi ta lwa ni ntwanano wo kwetsima.+ Yi ta endla hi ndlela leyi humelelaka,+ kunene yi tlhelela etikweni ra yona. 29  “Yi ta tlhela hi nkarhi lowu vekiweke,+ yi ta lwa ni dzonga;+ kambe emakumu ni le ku sunguleni a swi nge fani. 30  Kunene swikepe swa Kitimi+ swi ta lwa na yona, kutani yi ta va ni gome. “Yi ta tlhela kutani yi gweva+ ntwanano wo kwetsima,+ yi endla hi ndlela leyi humelelaka; yi ta tlhela kutani yi ehleketisisa hi lava va tshikaka ntwanano wo kwetsima. 31  Ku ta va ni mavoko lama nga ta yima, ma huma eka yona; ma ta nyamisa vukwetsimelo,+ xisirhelelo, ma susa xitlhavelo xa nkarhi hinkwawo.+ “Kunene ma ta veka nchumu lowu nyenyetsaka+ lowu onhetelaka.+ 32  “Lava va endlaka hilaha ku hombolokeke ku lwa ni ntwanano,+ yi ta va gwinehisa+ hi marito yo kanganyisa.+ Kambe loko ku ri vanhu lava va tivaka Xikwembu xa vona,+ va ta hlula,+ va endla hi ndlela leyi humelelaka. 33  Loko ku ri lava va nga ni ku twisisa+ exikarhi ka vanhu, va ta nyika vo tala ku twisisa.+ Kunene va ta khunguvanyisiwa hi banga ni langavi, hi vukhumbi ni hi ku phanga,+ masiku yo karhi. 34  Kambe loko va khunguvanyisiwa va ta pfuniwa katsongo;+ kunene vo tala va ta tihlanganisa na vona hi ku tirhisa marito yo kanganyisa.+ 35  Van’wana va lava va nga ni ku twisisa va ta khunguvanyisiwa,+ leswaku ku endliwa ntirho wo tengisa hikwalaho ka vona ni ku basisa ni ku endla swi va swo basa,+ ku fika enkarhini wa makumu;+ hikuva swa ha ri swa nkarhi lowu vekiweke.+ 36  “Hosi yi ta endla hi ku ya hi ku rhandza ka yona, yi ta titlakusa ni ku titwarisa ehenhla ka xikwembu xin’wana ni xin’wana;+ ni le ka Xikwembu xa swikwembu+ yi ta vulavula swilo swo hlamarisa. Kunene yi ta humelela kukondza xigwevo xi helela;+ hikuva nchumu lowu wu bohiweke wu fanele wu endleka. 37  A yi nge ehleketi hi Xikwembu xa vatata wa yona; naswona a yi nge ehleketi hi ku navela ka vavasati ni xikwembu xin’wana ni xin’wana, kambe yi ta titwarisa ehenhla ka un’wana ni un’wana.+ 38  Kambe yi ta vangamisa xikwembu xa swisirhelelo yi ri exikhundlheni xa yona; naswona yi ta vangamisa xikwembu lexi vatata wa yona va nga xi tivangiki hi ku tirhisa nsuku ni hi ku tirhisa silivhere ni hi ku tirhisa ribye ra risima ni hi ku tirhisa swilo leswi navelekaka. 39  Yi ta endla hi ndlela leyi humelelaka ku lwa ni makhokholo lama tiyisiweke swinene, swin’we ni xikwembu ximbe. Mani na mani loyi a yi xiximeke yi ta n’wi vangamisa, yi ta endla leswaku a fuma exikarhi ka vanhu vo tala; yi ta ava misava hi nxavo. 40  “Enkarhini wa makumu hosi ya le dzongeni+ yi ta susumetana na yona, hosi ya le n’walungwini yi ta yi hlasela hi makalichi ni vagadi va tihanci ni hi swikepe swo tala; kunene yi ta nghena ematikweni, yi khukhula, yi tsemakanya. 41  Yi ta tlhela yi nghena+ etikweni ro Khavisiwa,+ ku ta va ni matiko yo tala lawa ma nga ta khunguvanyisiwa.+ Kambe wona ma ta baleka evokweni ra yona, Edomu na Mowabu+ ni xiphemu lexikulu xa vana va Amone. 42  Yi ta tshamela ku tshambuluta voko ra yona ku lwa ni matiko; loko ku ri tiko ra Egipta,+ a ri nge baleki. 43  Yi ta fuma xuma lexi fihliweke xa nsuku ni silivhere ni swilo hinkwaswo leswi navelekaka swa Egipta. Valibiya ni Vaetiyopiya va ta va emikondzweni ya yona. 44  “Kambe ku ta va ni swiviko leswi swi nga ta yi karhata,+ ku suka evuhuma-dyambu+ ni ku suka en’walungwini, kunene yi ta huma hi vukarhi lebyikulu leswaku yi lovisa ni ku nyiketa vo tala endzovisweni.+ 45  Yi ta dzima mintsonga ya yona leyi fanaka ni xigodlo exikarhi ka lwandle lerikulu ni ntshava yo kwetsima yo Khavisiwa;+ yi ta boheka ku famba yi ya fika emakumu ka yona,+ naswona a yi nge vi na mupfuni.+

Tinhlamuselo ta le hansi