2 Tikronika 34:1-33

34  Yosiya+ a a ri ni malembe ya nhungu+ hi vukhale loko a sungula ku fuma, u fume eYerusalema malembe ya 31.+  U endle leswi lulameke ematihlweni ya Yehovha,+ a famba etindleleni ta Davhida kokwa wakwe;+ a nga hambukelanga exineneni kumbe eximatsini.+  Hi lembe ra vunhungu ra ku fuma kakwe, loko a ha ri mufana,+ a sungula ku lava+ Xikwembu xa Davhida tata wakwe; hi lembe ra vu-12 a sungula ku basisa+ Yuda na Yerusalema hi ku susa tindhawu leti tlakukeke+ ni timhandzi to kwetsima+ ni swifaniso leswi vatliweke+ ni swifaniso leswi endliweke hi ku n’okisiwa.  Ku tlula kwalaho, va hirimuxe tialitari+ ta Vabali+ emahlweni ka yena; yena a tsema swo tlhandleka+ murhi wa risuna leswi a swi ri ehenhla ka tona; a tshovelela timhandzi to kwetsima+ ni swifaniso leswi vatliweke+ ni swifaniso leswi n’okisiweke, swi va mapa,+ kutani a ma haxa ehenhla ka vuandlalo bya swilahlo swa lava a va swi endlela switlhavelo.+  Marhambu+ ya vaprista a ma hisa ehenhla ka tialitari ta vona.+ Hi ndlela yoleyo a basisa Yuda na Yerusalema.  Nakambe, emitini ya Manase+ na Efrayimi+ na Simiyoni ku ya fika eNeftali, etindhawini ta vona leti onhakeke matlhelo hinkwawo,  a hirimuxa tialitari+ ni timhandzi to kwetsima,+ ni swifaniso leswi vatliweke+ a swi pfotlosa swi va mapa;+ a tsema swo tlhandleka+ murhi wa risuna hinkwaswo etikweni ra Israyele hinkwaro, endzhaku ka sweswo a vuyela eYerusalema.  Hi lembe ra vu-18+ ra ku fuma kakwe, loko a basise tiko ni yindlu, a rhuma Xafani+ n’wana wa Azaliya na Maseya ndhuna ya muti na Yowa n’wana wa Yowahazi mutsari wa timhaka leswaku a lunghisa+ yindlu ya Yehovha Xikwembu xakwe.  Va ta eka Hilkiya+ lowa muprista lonkulu, va n’wi nyika mali leyi a yi tisiwa endlwini ya Xikwembu, leyi Valevhi, lava a va langutela tinyangwa+ va yi hlengeleteke evokweni ra Manase+ na Efrayimi+ ni le ka tiko ra Israyele+ hinkwaro ni le ka tiko ra Yuda hinkwaro ni le ka Benjamini ni le ka vaaki va Yerusalema. 10  Kutani va yi veka evokweni ra lava va endlaka ntirho lava va vekiweke ku langutela yindlu ya Yehovha.+ Kutani lava a va endla ntirho lava a va tirha endlwini ya Yehovha va yi tirhisa ku pfuxa ni ku lunghisa yindlu leyi. 11  Va yi nyika lava tivaka ntirho wa mavoko ni vaaki+ leswaku va xava maribye lama vatliweke+ ni timhandzi leswaku ti va swimanyiso, ni ku tirhisa timhandzi ku aka tindlu leti tihosi+ ta Yuda ti ti loviseke. 12  Vavanuna a va endla ntirho hi ku tshembeka;+ va veke Yahatana na Obadiya lava va Valevhi leswaku va va langutela, eka vana va Merari,+ Zakariya na Mexulama, eka vana va Kohata,+ leswaku va va valanguteri. Loko ku ri Valevhi, un’wana ni un’wana a a ri ni vutshila eka swichayachayana swa risimu,+ 13  a va langutela varhwali va ndzhwalo,+ ni valanguteri+ va vanhu hinkwavo lava va endlaka mintirho yo hambana-hambana; eka Valevhi+ a ku ri ni vamatsalana+ ni tindhuna ni varindzi va tinyangwa.+ 14  Loko va ha humesa mali+ leyi a yi tisiwa endlwini ya Yehovha, Hilkiya+ lowa muprista a kuma buku+ ya nawu+ wa Yehovha leyi tsariweke hi voko ra Muxe.+ 15  Hiloko Hilkiya a angula, a byela Xafani+ lowa matsalana a ku: “Ndzi kume buku ya nawu endlwini ya Yehovha.” Kutani Hilkiya a nyika Xafani buku. 16  Xafani a tisa buku eka hosi, a tlhela a angula hosi, a ku: “Hinkwaswo leswi swi vekiweke evokweni ra malandza ya wena ma karhi ma swi endla. 17  Kutani va chulula mali leyi kumekeke endlwini ya Yehovha va yi veka evokweni ra vavanuna lava va hlawuriweke ni le vokweni ra lava va endlaka ntirho.”+ 18  Xafani lowa matsalana a ya emahlweni a vikela hosi, a ku: “Ku ni buku+ leyi Hilkiya lowa muprista a ndzi nyikeke yona.”+ Xafani a sungula ku yi hlaya emahlweni ka hosi.+ 19  Hi ku hatlisa loko hosi yi twa marito ya nawu, xikan’we-kan’we yi handzula tinguvu ta yona hi le xikarhi.+ 20  Kutani hosi yi lerisa Hilkiya+ na Ahikama+ n’wana wa Xafani na Abidoni n’wana wa Mikiya na Xafani+ lowa matsalana+ na Asaya+ nandza wa hosi, yi ku: 21  “Fambani mi ya ndzi vutisela+ eka Yehovha,+ mi vutisa ni hi leswi swi seleke eIsrayele ni le Yuda malunghana ni marito ya buku+ leyi kumiweke, hikuva i byikulu vukarhi+ bya Yehovha lebyi byi faneleke byi chuluriwa ehenhla ka hina hikwalaho ka leswi vatatana va nga ri hlayisangiki rito ra Yehovha, va nga endlangiki hi ku landza hinkwaswo leswi tsariweke ebukwini leyi.”+ 22  Hiloko Hilkiya ni lava hosi yi va vuleke va ya eka Hulida+ lowa muprofeta wa xisati,+ nsati wa Xalumu n’wana wa Tikwa, n’wana wa Harasi lowa muhlayisi wa tinguvu,+ tanihi leswi a a tshama le Yerusalema exiphen’wini xa vumbirhi; va vulavula na yena hi ndlela leyi. 23  Yena a ku eka vona: “Yehovha Xikwembu xa Israyele u te, ‘Byelani munhu la mi rhumeke eka mina mi ku: 24  “Yehovha u te, ‘Ndzi tisa khombo+ ehenhla ka ndhawu leyi ni le ka vaaki va yona,+ mindzhukano+ hinkwayo leyi tsariweke ebukwini leyi va yi hlayeke emahlweni ka hosi ya Yuda,+ 25  hikwalaho ka leswi va ndzi tshikeke,+ va famba va ya mbulukisela swikwembu swin’wana xitlhavelo,+ leswaku va ndzi hlundzukisa+ hi swiendlo hinkwaswo swa mavoko+ ya vona nileswaku vukarhi+ bya mina byi chuluriwa endhawini leyi, byi nga timiwi.’”+ 26  Eka hosi ya Yuda, leyi yi mi rhumeke leswaku mi vutisa Yehovha, mi ta yi byela mi ku: “Yehovha Xikwembu xa Israyele u te,+ ‘Loko ku ri marito+ lawa u ma tweke, 27  hikwalaho ka leswi mbilu+ ya wena yi oloveke lerova u titsongahata+ hikwalaho ka Xikwembu loko u twa marito yakwe malunghana ni ndhawu leyi ni vaaki va yona, u titsongahatile emahlweni ka mina+ ni ku handzula+ tinguvu ta wena hi le xikarhi, u rila emahlweni ka mina, loko ku ri mina, ndzi swi twile,+ ku vula Yehovha. 28  Waswivo, ndza ku lahla eka vatata wa wena, kunene u ta lahliwa esirheni ra wena hi ku rhula,+ naswona mahlo ya wena a ma nge ri voni khombo+ hinkwaro leri ndzi nga ta ri tisa endhawini leyi ni le ka vaaki va yona.’”’”+ Kutani va tisa nhlamulo eka hosi. 29  Hiloko hosi yi rhumela rito ni ku hlengeleta vakulukumba hinkwavo va Yuda ni va Yerusalema.+ 30  Kutani hosi yi tlhandlukela endlwini ya Yehovha+ yi ri ni vavanuna hinkwavo va Yuda ni vaaki va Yerusalema ni vaprista+ ni Valevhi ni vanhu hinkwavo, lavakulu ni lavatsongo; yi sungula ku hlaya+ va yingisile, marito hinkwawo ya buku ya ntwanano, leyi yi kumiweke endlwini ya Yehovha.+ 31  Hosi yi hambeta yi yime endhawini+ ya yona, yi endla ntwanano+ emahlweni ka Yehovha leswaku yi landzela Yehovha ni ku hlayisa swileriso+ swakwe ni switiyisekiso+ swakwe ni milawu+ yakwe hi mbilu+ ya yona hinkwayo ni hi moya-xiviri wa yona hinkwawo,+ leswaku yi endla+ marito ya ntwanano lawa a ma tsariwe ebukwini leyi.+ 32  Ku tlula kwalaho, hinkwavo lava va kumiweke eYerusalema ni le ka Benjamini yi endle leswaku va yima na wona. Vaaki va Yerusalema va endla hi ku landza ntwanano wa Xikwembu, Xikwembu xa vatata wa vona.+ 33  Endzhaku ka sweswo Yosiya a susa swilo hinkwaswo swo nyenyetsa+ etikweni hinkwaro leri ri nga ra vana va Israyele,+ a va nyika ntirho hinkwavo lava va kumiweke eIsrayele, wa ku tirhela Yehovha Xikwembu xa vona. Emasikwini yakwe hinkwawo a va tshikanga ku landzela Yehovha Xikwembu xa vatata wa vona.+

Tinhlamuselo ta le hansi