2 Tikronika 29:1-36

29  Hezekiya+ u ve hosi a ri ni malembe ya 25, naswona u fume malembe ya 29 eYerusalema. Vito ra mana wakwe a ku ri Abiya n’wana wa Zakariya.+  A hambeta a endla leswi lulameke ematihlweni ya Yehovha,+ hi ku landza hinkwaswo leswi Davhida kokwa wakwe a swi endleke.+  Yena, elembeni ro sungula ra ku fuma kakwe, en’hwetini yo sungula, a pfula tinyangwa ta yindlu ya Yehovha kutani a sungula ku ti lunghisa.+  Hiloko a tisa vaprista ni Valevhi, a va hlengeleta endhawini+ leyi pfulekeke etlhelo ra le vuxeni.  A ku eka vona: “Ndzi yingiseni, n’wina Valevhi. Sweswi tihlawulekiseni+ mi hlawulekisa ni yindlu ya Yehovha Xikwembu xa vatata wa n’wina, mi humesa nchumu lowu nga tengangiki endhawini yo kwetsima.+  Hikuva vatatana va endle hi ndlela leyi nga tshembekangiki+ ni ku endla swo biha ematihlweni ya Yehovha Xikwembu xa hina,+ lerova va n’wi tshika+ va hundzuluxa xikandza xa vona xi suka etabernakeleni ya Yehovha,+ va yi fularhela.  Va tlhele va pfala tinyangwa+ ta rikupakupa, va tima timboni,+ a va wu hisanga+ murhi wa risuna, a va xi nyikelanga xitlhavelo xo hisiwa eka Xikwembu xa Israyele endhawini yo kwetsima.+  Ku hlundzuka+ ka Yehovha ku va ehenhla ka Yuda na Yerusalema, lerova a va endla nchumu lowu rhurhumerisaka,+ nchumu lowu hlamariwaka+ ni lowu vangelaka ku biwa ka noti,+ hilaha mi swi vonaka hakona hi mahlo ya n’wina.  Maswivo, vatata wa hina va we hi banga,+ ni vana va hina va majaha ni va vanhwanyana ni vasati va hina a va ri evukhumbini hikwalaho ka leswi.+ 10  Sweswi swi le mbilwini ya mina ku endla ntwanano+ na Yehovha Xikwembu xa Israyele, leswaku ku hlundzuka kakwe lokukulu ku suka eka hina. 11  Sweswi vana vanga, mi nga tshuki mi wisa,+ hikuva hi n’wina lava Yehovha a mi hlawuleke leswaku mi yima emahlweni ka yena ni ku n’wi tirhela,+ ni ku ya emahlweni mi ri vatirheli+ vakwe ni lava va mbulukisaka xitlhavelo.”+ 12  Hiloko Valevhi+ va suka va yima, Mahata n’wana wa Amasayi na Yuwele n’wana wa Azariya wa vana va Vakohata;+ eka vana va Merari,+ Kixi n’wana wa Abidi na Azariya n’wana wa Yehaleli; eka Vagerixoni,+ Yowa n’wana wa Zima na Edeni n’wana wa Yowa; 13  eka vana va Elizafani,+ Ximri na Yewele; eka vana va Asafa,+ Zakariya na Mataniya; 14  eka vana va Hemani,+ Yehiyele na Ximeyi; eka vana va Yedutani,+ Xemaya na Uziyele. 15  Hiloko va hlengeleta vamakwavo, kutani va tihlawulekisa,+ va ta hi ku landza xileriso xa hosi emaritweni+ ya Yehovha, xa ku basisa+ yindlu ya Yehovha. 16  Vaprista va nghena endzeni ka yindlu ya Yehovha leswaku va basisa ni ku humesa thyaka hinkwaro leri va ri kumeke etempeleni ya Yehovha, va ri yisa exivaveni+ xa yindlu ya Yehovha. Hiloko Valevhi va ri amukela leswaku va ri humesela ehandle enkoveni wa Kedroni.+ 17  Kutani va sungula ku hlawulekisa esikwini ro sungula ra n’hweti yo sungula, hi siku ra vunhungu ra n’hweti va fika erikupakupeni+ ra Yehovha; va hlawulekisa yindlu ya Yehovha ku ringana masiku ya nhungu, va heta hi siku ra vu-16 ra n’hweti yo sungula.+ 18  Endzhaku ka sweswo va ta endzeni eka Hezekiya lo-​wa hosi, va ku: “Hi basise yindlu ya Yehovha hinkwayo, alitari+ ya gandzelo ro hisiwa ni swingolongondzwana swa yona hinkwaswo,+ ni tafula+ ra swinkwa leswi tlhandlakaneke ni swingolongondzwana swa rona hinkwaswo.+ 19  Hi lunghiselele swingolongondzwana+ hinkwaswo leswi Hosi Akazi+ a swi suseke swi nga ha tirhisiwi hi nkarhi wa ku fuma kakwe hikwalaho ko pfumala ku tshembeka kakwe,+ hi swi hlawulekisile;+ waswivo, swi le mahlweni ka alitari ya Yehovha.” 20  Hezekiya+ lowa hosi a pfuka nimpundzu+ swinene a hlengeleta tihosana+ ta muti, va tlhandlukela endlwini ya Yehovha. 21  Hiloko va fika va tisa tinkunzi+ ta nkombo ni makhuna ya nkombo ni swinyimpfana swa xinuna swa nkombo ni swiphongo swa nkombo swi va gandzelo ra xidyoho+ ra mfumo ni ra vukwetsimelo ni ra Yuda. Kutani a byela vana va Aroni lava va vaprista+ leswaku va swi nyikela ehenhla ka alitari ya Yehovha. 22  Kutani va tlhava+ tihomu, vaprista va amukela ngati,+ va xuva+ ehenhla ka alitari ha yona; endzhaku ka swona va tlhava makhuna+ va xuva ehenhla ka alitari hi ngati,+ va tlhava swinyimpfana swa xinuna, va xuva ehenhla ka alitari hi ngati. 23  Kutani va tshineta swiphongo+ swa gandzelo ra xidyoho ekusuhi, emahlweni ka hosi ni nhlengeletano, va tlhandleka mavoko ehenhla ka swona.+ 24  Vaprista va swi tlhava, va endla gandzelo ra xidyoho hi ngati ya swona ehenhla ka alitari, ku kombela leswaku tiko hinkwaro ra Israyele ri rivaleriwa;+ hikuva hosi yi vule leswaku gandzelo ro hisiwa ni gandzelo ra xidyoho+ i ra tiko hinkwaro ra Israyele.+ 25  Hi nkarhi lowu fanaka, a yi veke Valevhi+ endlwini ya Yehovha, va ri ni swiphambati,+ va ri ni swichayachayana swa switende+ ni tiharipa,+ hi ku landza xileriso xa Davhida+ ni xa Gadi+ la vonaka swivono swa hosi, ni xa Natani+ lowa muprofeta, hikuva xileriso xa vaprofeta vakwe a xi huma evokweni ra Yehovha.+ 26  Kutani Valevhi va hambeta va yima va ri ni swichayachayana+ swa Davhida, ni vaprista va ri ni timhalamhala.+ 27  Hiloko Hezekiya a vula leswaku ku nyikeriwa xitlhavelo xo hisiwa ealitarini; hi nkarhi lowu gandzelo ro hisiwa ri sunguriweke ha wona, ku sungule risimu+ ra Yehovha ni timhalamhala, ehansi ka nkongomiso wa swichayachayana swa Davhida hosi ya Israyele. 28  Nhlengeletano hinkwayo a yi nkhinsama+ loko risimu ri pfuma+ ni timhalamhala ti yimbiwa—va endla leswi ku fikela loko gandzelo ro hisiwa ri herile. 29  Hi ku hatlisa loko va heta ku ri nyikela, hosi ni hinkwavo lava va kumekeke va ri na yona va korhama, va tiwisela ehansi.+ 30  Hezekiya lowa hosi ni tihosana,+ va byela Valevhi leswaku va dzunisa Yehovha hi marito ya Davhida+ na Asafa+ la vonaka swivono. Hiloko va sungula ku dzunisa va tsakile,+ va hambeta va nkhinsama, va tiwisela ehansi.+ 31  Eku heteleleni, Hezekiya a hlamula a ku: “Sweswi mi tate+ voko ra n’wina hi matimba hikwalaho ka Yehovha. Tshinelani mi tisa switlhavelo+ ni switlhavelo swo nkhensa+ endlwini ya Yehovha.” Nhlengeletano yi sungula ku tisa switlhavelo ni switlhavelo swo nkhensa, ni un’wana ni un’wana la swi rhandzaka embilwini, a tisa magandzelo yo hisiwa.+ 32  Nhlayo ya magandzelo yo hisiwa lawa nhlengeletano yi ma tiseke ma va tihomu ta 70, makhuna ya 100, swinyimpfana swa xinuna swa 200—hinkwaswo leswi swi ri magandzelo yo hiseriwa Yehovha;+ 33  ni magandzelo yo kwetsima, tihomu ta 600 ni tinyimpfu ta 3 000. 34  A ku ri vaprista+ ntsena lava a va ri vatsongo, a va nga swi koti ku yevula magandzelo yo hisiwa hinkwawo.+ Kutani vamakwavo+ ku nga Valevhi, va va pfuna ku fikela loko ntirho wu herile+ ni vaprista va tihlawulekisile, hikuva Valevhi a va ri ni mbilu yo lulama+ swinene ku tlula vaprista leswaku va tihlawulekisa.+ 35  Ni magandzelo yo hisiwa+ a ma tele ngopfu, ma ri ni mafurha+ ya switlhavelo swa xinakulobye+ ni magandzelo ya swakunwa+ lawa ma nga ya magandzelo yo hisiwa. Ntirho wa yindlu ya Yehovha wu lunghiseleriwe hi ndlela yoleyo.+ 36  Hiloko Hezekiya ni vanhu hinkwavo va tsaka hikwalaho ka leswi Xikwembu xa ntiyiso xi endleleke vanhu malunghiselelo,+ hikuva mhaka leyi yi endleke hi xitshuketa.+

Tinhlamuselo ta le hansi