2 Tikronika 28:1-27

28  Akazi+ a a ri ni malembe ya 20 hi vukhale loko a sungula ku fuma, u fume malembe ya 16 eYerusalema,+ a nga endlanga nchumu xo lulama ematihlweni ya Yehovha ku hambana na Davhida kokwa wakwe.+  Kambe u fambe etindleleni ta tihosi ta Israyele,+ u tlhele a endla swifaniso leswi n’okisiweke+ swa Vabali.+  Yena u mbulukise xitlhavelo+ enkoveni wa n’wana wa Hinomu,+ a hisa vana+ vakwe endzilweni, hi ku landza swilo hinkwaswo swo nyenyetsa+ swa matiko lawa Yehovha a ma hlongoleke emahlweni ka vana va Israyele.+  A a endla xitlhavelo+ nkarhi hinkwawo, naswona a a mbulukisa xitlhavelo etindhawini leti tlakukeke+ ni le henhla ka switsunga+ ni le hansi ka murhi wun’wana ni wun’wana lowukulu.+  Hiloko Yehovha Xikwembu xakwe a n’wi nyiketa evokweni+ ra hosi ya Siriya,+ lerova yi n’wi hlasela, yi teka makhumbi yo tala eka yena yi ma yisa eDamaska.+ U tlhele a nyiketiwa ni le vokweni ra hosi ya Israyele,+ lerova yi n’wi hlasela hi ku dlaya vanhu vo tala ngopfu.  Peka+ n’wana wa Remaliya+ a dlaya vavanuna hinkwavo va vurhena va 120 000 hi siku rin’we eYuda, hikwalaho ka leswi va tshikeke Yehovha+ Xikwembu xa vatata wa vona.  Ku tlula kwalaho, Zikiri, wanuna wa matimba wa Efrayimi,+ u dlaye Maseya n’wana wa hosi na Azirikamu murhangeri wa vandyangu na Elkana loyi a a ri ekusuhi ni hosi.  Tlhandlakambirhi, vana va Israyele va teka vamakwavo va 200 000 va va yisa evukhumbini, vavasati, vana va majaha ni va vanhwanyana; va va phangela ni swilo swo tala, endzhaku ka sweswo va yisa leswi va swi phangeke eSamariya.+  Hiloko ku va ni muprofeta wa Yehovha loyi vito rakwe a ku ri Odedi. Kutani a huma emahlweni ka vuthu leri a ri ya eSamariya, a ku eka rona: “Maswivo! Yena u va nyikete evokweni ra n’wina hikwalaho ka vukarhi+ bya Yehovha Xikwembu xa vatata wa n’wina ehenhla ka Yuda, leswaku mi va dlaya hi vukarhi+ lebyi byi fikeke ematilweni.+ 10  Kambe sweswi mi ehleketa ku endla vana va Yuda na Yerusalema va va malandza ya xinuna ni ya xisati.+ Kambe, xana a mi na milandzu eka Yehovha Xikwembu xa n’wina? 11  Sweswi ndzi yingiseni kutani mi vuyisela makhumbi lawa mi ma tekeke eka vamakwenu,+ hikuva Yehovha u mi hlundzukele ngopfu.”+ 12  Kutani varhangeri+ van’wana va vana va Efrayimi,+ Azariya n’wana wa Yehohanani, Berakiya n’wana wa Mexilemoti, Yehizikiya n’wana wa Xalumu na Amasa n’wana wa Hadilayi, va suka va yima va lwa ni lava va humaka enyimpini, 13  va ku eka vona: “Mi nga tshuki mi tisa makhumbi laha, hikuva swi ta endla leswaku hi va ni nandzu eka Yehovha. Mi ehleketa ku engetela eka swidyoho swa hina ni le ka nandzu wa hina,+ phela hina hi ni milandzu yo tala, naswona tiko ra Israyele ri hlundzukeriwe+ ngopfu.” 14  Hiloko majaha lama hlomeke+ ma siya makhumbi+ ni leswi swi phangiweke emahlweni ka tihosana+ ni nhlengeletano hinkwayo. 15  Kutani vavanuna lava a va boxiwe hi mavito+ va suka va yima va khoma makhumbi, naswona hinkwavo lava va nga ambalangiki exikarhi ka vona va va ambexa leswi phangiweke. Va va ambexa+ ni ku va nyika maphaxani, va va phamela+ ni ku va nyika swakunwa,+ va va tota mafurha. Ku tlula kwalaho, lava va rhurhumelaka, va va fambise+ hi timbhongolo va va yisa eYeriko,+ muti wa mirhi ya micindzu,+ etlhelo ka vamakwavo. Endzhaku ka sweswo va vuyele eSamariya.+ 16  Hi nkarhi wolowo Hosi Akazi+ a rhumela rito eka tihosi ta Asiriya+ leswaku ti n’wi pfuna. 17  Vaedomu+ va tlhela va fika, va hlasela Yuda, va teka makhumbi. 18  Loko ku ri Vafilisita,+ va yi hlasela hi xitshuketa miti ya Xefela+ na Negebu+ wa Yuda, va teka Beta-xemexe,+ Ayaloni,+ Gederoti+ na Soko+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha yona, na Timna+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona, na Gimzo ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona; va tshama kwalaho. 19  Yehovha u tsongahate+ Yuda hikwalaho ka Akazi lowa hosi ya Israyele, hikuva u tshike ku tilawula ku tala eYuda,+ naswona a va endla hi ndlela leyi nga tshembekangiki eka Yehovha. 20  Eku heteleleni, Tiglata-pilinezere+ lowa hosi ya Asiriya a n’wi hlasela, a n’wi vangela ku karhateka,+ a nga n’wi tiyisanga. 21  Hikuva Akazi u teke hinkwaswo endlwini ya Yehovha+ ni le ndlwini ya hosi+ ni ya tihosana,+ kutani a humesa nyiko a nyika hosi ya Asiriya;+ kambe a swi n’wi pfunanga nchumu. 22  Hambiswiritano, enkarhini lowu ha wona a a n’wi vangela ku karhateka, u tlhele a nga tshembeki eka Yehovha, hileswaku, Hosi Akazi.+ 23  Kutani swikwembu+ swa Damaska+ leswi a swi n’wi ba a sungula ku swi humesela xitlhavelo, a ku: “Hikwalaho ka leswi swikwembu swa tihosi ta Siriya swi va pfunaka,+ ndzi ta swi humesela xitlhavelo, leswaku swi ndzi pfuna.”+ Swona swi ve xikhunguvanyiso eka yena ni le ka tiko hinkwaro ra Israyele.+ 24  Ku tlula kwalaho, Akazi a hlengeleta swingolongondzwana+ swa yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso, a fayelela swingolongondzwana swa yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso,+ a pfala tinyangwa+ ta yindlu ya Yehovha, a tiendlela tialitari eyinhleni yin’wana ni yin’wana eYerusalema.+ 25  Emitini hinkwayo, ni le mitini ya Yuda, u endle tindhawu leti tlakukeke+ to mbulukisela xitlhavelo eka swikwembu swin’wana,+ lerova a hlundzukisa+ Yehovha Xikwembu xa vatata wakwe. 26  Loko ku ri timhaka+ letin’wana takwe ni tindlela takwe hinkwato, to sungula ni to hetelela, ti tsariwile eBukwini+ ya Tihosi ta Yuda ni ta Israyele. 27  Eku heteleleni Akazi a etlela ni vatata wakwe, va n’wi lahla emutini, eYerusalema, hikuva a va n’wi tisanga eswilahlweni swa tihosi ta Israyele.+ Kutani Hezekiya n’wana wakwe a sungula ku fuma ematshan’weni yakwe.

Tinhlamuselo ta le hansi