2 Tikronika 20:1-37

20  Endzhaku ka sweswo vana va Mowabu+ ni vana va Amone+ va ri ni van’wana va vana va Vaamonimi+ va fika ku ta lwa na Yehoxafati.+  Kutani vanhu va fika va byela Yehoxafati, va ku: “Ku ni ntshungu lowukulu lowu wu ku hlaselaka, lowu humaka ekusuhi ni lwandle, ku suka aEdomu;+ wu le Hasasoni-tamara, hileswaku, aEni-gedi.”+  Hiloko Yehoxafati a chava,+ a veka xikandza xakwe ku lava Yehovha.+ Kutani a huwelela ku titsona swakudya+ eka tiko ra Yuda hinkwaro.  Lava va nga eYuda va hetelela va hlengeletanile leswaku va vutisa Yehovha.+ Ni lava va nga emitini hinkwayo ya Yuda va ta ku ta vutisa Yehovha.+  Kutani Yehoxafati a suka a yima enhlengeletanweni ya Yuda ni ya Yerusalema endlwini ya Yehovha+ emahlweni ka xivava lexintshwa,+  a ku:+ “Oho Yehovha Xikwembu xa vatatana,+ xana a wu Xikwembu ematilweni,+ xana a wu lawuli mimfumo hinkwayo ya matiko,+ xana evokweni ra wena a ku na matimba ni ntamu, ku nga ri na un’we la nga vaka ni xivindzi xo lwa na wena?+  Xana wena, Wena Xikwembu xa hina,+ a wu va hlongolanga vaaki va tiko leri emahlweni ka vanhu va wena va Israyele+ kutani u ri nyika+ mbewu ya Abrahama, murhandziwa+ wa wena hilaha ku nga riki na makumu?  Kutani va tshama eka yona, va akela vukwetsimelo bya vito+ ra wena eka yona, va ku,  ‘Loko ho weriwa hi khombo,+ banga, vuavanyisi byo biha kumbe ntungu+ kumbe ndlala,+ a hi yimeni emahlweni ka yindlu+ leyi ni le mahlweni ka wena (hikuva vito+ ra wena ri le ndlwini leyi), leswaku hi kombela mpfuno eka wena leswaku hi huma emaxangwini, u yingisa ni ku ponisa.’+ 10  Hi lava vana va Amone+ na Mowabu+ ni ndhawu ya tintshava ya Seyiri,+ lava u nga n’wi pfumelelangiki Israyele leswaku a va hlasela loko a huma etikweni ra Egipta, kambe yena u va fularherile, a nga va lovisanga,+ 11  ina, va hi hakela+ hi ku fika va hi hlongola endzhakeni ya wena leyi u endleke leswaku yi va ya hina.+ 12  Oho Xikwembu xa hina, xana a wu nge va avanyisi?+ Hikuva hina a hi na matimba emahlweni ka ntshungu lowu lowukulu lowu wu taka ku ta lwa na hina;+ hina a hi swi tivi leswi hi faneleke hi swi endla,+ kambe mahlo ya hina ma le ka wena.”+ 13  Enkarhini wolowo hinkwawo, vanhu va Yuda a va yime emahlweni ka Yehovha,+ hambi ku ri tincece ta vona,+ vasati va vona ni vana va vona va majaha. 14  Loko ku ri Yahaziyele n’wana wa Zakariya, n’wana wa Benaya, n’wana wa Yeyiyele, n’wana wa Mataniya lowa Mulevhi wa vana va Asafa,+ moya+ wa Yehovha wu va ehenhla ka yena exikarhi ka nhlengeletano. 15  Hiloko a ku: “Yingisani, n’wina tiko ra Yuda hinkwaro na n’wina vaaki va Yerusalema na Hosi Yehoxafati! Yehovha u mi byele a ku, ‘Mi nga tshuki mi chava kumbe ku chavisiwa+ hi ntshungu lowu lowukulu; hikuva nyimpi a hi ya n’wina, kambe i ya Xikwembu.+ 16  Rhelelani mundzuku mi ya lwa na vona. Maswivo, va ta humelela hi ndlela ya Sisi; kunene mi ta va kuma emakumu ka nkova emahlweni ka mananga ya Yeruwele. 17  Sweswi a mi nge lwi.+ Yimani, mi nga tsekatseki,+ mi vona loko Yehovha a mi ponisa.+ Wena Yuda na Yerusalema, mi nga tshuki mi chava kumbe ku tshukisiwa.+ Humani mundzuku mi ya lwa na vona, Yehovha u ta va na n’wina.’”+ 18  Xikan’we-kan’we Yehoxafati a nkhinsama xikandza xa yena xi langute ehansi,+ tiko ra Yuda hinkwaro ni vaaki va Yerusalema va wela emahlweni ka Yehovha leswaku va nkhinsamela Yehovha.+ 19  Kutani Valevhi+ va vana va Vakohata+ ni va vana va Vakora+ va suka va yima leswaku va dzunisa Yehovha Xikwembu xa Israyele hi rito lerikulu ngopfu.+ 20  Va pfuka nimpundzu swinene va ya emananga+ ya Tekowa.+ Loko va ri karhi va huma, Yehoxafati a yima, a ku: “Ndzi yingiseni, Wena Yuda na n’wina vaaki va Yerusalema!+ Kombisani ripfumelo+ eka Yehovha Xikwembu xa n’wina leswaku mi hanya nkarhi wo leha swinene. Kombisani ripfumelo eka vaprofeta vakwe,+ mi humelela.” 21  Ku tlula kwalaho, a boha makungu+ ni vanhu, a yimisa vayimbeleri+ emahlweni ka Yehovha ni lava va dzunisaka+ va tisasekisile hi swiambalo swo kwetsima+ loko va huma emahlweni ka vavanuna lava va hlomeke,+ va ku: “Dzunisani Yehovha,+ hikuva musa wakwe wa rirhandzu i wa hilaha ku nga riki na makumu.”+ 22  Hi nkarhi wolowo va sunguleke ha wona ku ba nkulungwana ni ku dzunisa, Yehovha a veka vavanuna va tumbelela+ vana va Amone, eMowabu ni le ndhawini ya tintshava ya Seyiri, lava a va huma eYuda, hiloko va tlhavana.+ 23  Kutani vana va Amone na Mowabu va yima ku lwa ni vaaki va le ndhawini ya tintshava ya Seyiri+ leswaku va va nyikela endzovisweni ni ku va herisa; hi ku hatlisa loko va hetile hi vaaki va Seyiri, va pfuna un’wana ni un’wana ku lovisa warikwavo.+ 24  Kambe loko ku ri Yuda, ri fika eka xihondzo xo rindza xa le mananga.+ Loko va hundzuluxela swikandza swa vona entshungwini, waswivo, mintsumbu ya vona a yi wele emisaveni+ ku nga ri na loyi a balekaka. 25  Kutani Yehoxafati ni vanhu vakwe va va phangela,+ exikarhi ka vona va kuma nhundzu yo tala ni swiambalo ni swilo leswi navelekaka; va va tekela ku fikela loko va nga ha swi koti ku swi rhwala.+ Va va phangele ku ringana masiku manharhu, hikuva a swi tele. 26  Hi siku ra vumune va hlengeletana erivaleni ra le hansi ra Beraka, va dzunisa Yehovha kwalaho.+ Hi yona mhaka leyi va thyeke ndhawu yoleyo vito+ va ku i Rivala ra le Hansi ra Beraka—ku fikela namuntlha. 27  Kutani vanhu hinkwavo va Yuda na Yerusalema va tlhela, va rhangeriwe hi Yehoxafati, va tlhelela eYerusalema va tsakile, hikuva Yehovha u va tsakisile eka valala va vona.+ 28  Hiloko va fika eYerusalema va ri ni swichayachayana swa switende+ ni tiharipa+ ni timhalamhala,+ va nghena endlwini ya Yehovha.+ 29  Ku chava+ Xikwembu ku va ehenhla ka mimfumo hinkwayo ya matiko loko yi twa leswaku Yehovha u lwe ni valala va Israyele.+ 30  Kutani ndhawu leyi lawuriwaka hi Yehoxafati a yi kavanyetiwanga, Xikwembu xa yena xi hambeta xi n’wi wisisa matlhelo hinkwawo.+ 31  Yehoxafati+ a ya emahlweni a fuma Yuda. A a ri ni malembe ya 35 hi vukhale loko a sungula ku fuma, naswona u fume eYerusalema malembe ya 25. Vito ra mana wakwe a ku ri Azuba+ n’wana wa Xilihi. 32  A hambeta a famba endleleni ya Asa+ tata wakwe, a nga hambukanga eka yona, eku endleni ka leswi lulameke ematihlweni ya Yehovha.+ 33  I tindhawu leti tlakukeke+ ntsena leti nga nyamalalangiki; naswona vanhu a va nga si lunghisa mbilu ya vona eka Xikwembu xa vatata wa vona.+ 34  Loko ku ri timhaka letin’wana ta Yehoxafati, to sungula ni to hetelela, ti tsariwile exikarhi ka marito ya Yehu+ n’wana wa Hanane,+ lawa ma nghenisiweke eBukwini+ ya Tihosi ta Israyele. 35  Endzhaku ka leswi, Yehoxafati lowa hosi ya Yuda a a tirhisana na Ahaziya+ hosi ya Israyele, la endleke swo homboloka.+ 36  Kutani a tirhisana na yena ku endla swikepe leswi nga ta ya eTaraxixi,+ va endla swikepe aEsiyoni-gebere.+ 37  Kambe, Eliyezere n’wana wa Dodavhahu wa Marexa a profeta malunghana na Yehoxafati, a ku: “Leswi u tirhisaneke na Ahaziya,+ kunene Yehovha u ta mbundzumuxa mintirho ya wena.”+ Hiloko swikepe swi tshoveka,+ a va vanga ni ntamu wo ya eTaraxixi.+

Tinhlamuselo ta le hansi