2 Tihosi 19:1-37

19  Hi ku hatlisa loko Hosi Hezekiya+ a swi twa, xikan’we-kan’we a handzula tinguvu takwe hi le xikarhi+ a tifunengeta hi nguvu yo khwaxa,+ a nghena endlwini ya Yehovha.+  Ku tlula kwalaho, a rhuma Eliyakimi,+ loyi a a lawula vandyangu, na Xebhina+ lowa matsalana ni vakulukumba va vaprista va funengele nguvu yo khwaxa va ya eka Esaya+ lowa muprofeta, n’wana wa Amotsi.+  Kutani va ku eka yena: “Hezekiya u te, ‘Siku leri i siku ra maxangu+ ni ra ku tshinya+ ni ra ku tikurisa ka xisandzu;+ hikuva vana va fike enon’wini wa mbeleko,+ kambe matimba ya ku veleka a ma kona.+  Kumbexana Yehovha Xikwembu xa wena u ta twa+ marito hinkwawo ya Rabuxake, loyi hosi ya Asiriya mufumi wakwe a n’wi rhumeke ku ya tlhontlha+ Xikwembu lexi hanyaka ha wona, kunene u ta n’wi tengisa hikwalaho ka marito lawa Yehovha Xikwembu xa wena a ma tweke.+ Kutani u fanele u khongelela+ masalela+ lama nga ta kumeka.’”  Hiloko malandza ya Hosi Hezekiya ma fika eka Esaya.+  Kutani Esaya a ku eka wona: “Mi ta byela hosi ya n’wina mi ku, ‘Yehovha u te:+ “U nga chavi+ hikwalaho ka marito lawa u ma tweke, lawa vatirhi va hosi ya Asiriya va ndzi rhukaneke ha wona.+  Waswivo, ndzi nghenisa moya+ eka yena, kutani u ta twa xiviko,+ a tlhelela etikweni ra yena; kunene ndzi ta n’wi wisa hi banga etikweni ra yena.”’”+  Endzhaku ka sweswo Rabuxake+ a tlhelela kutani a kuma hosi ya Asiriya yi lwa na Libna;+ hikuva a yi swi twile leswaku u sukile eLakixi.+  Hiloko a twa ku vuriwa leswi malunghana na Tiraka hosi ya Etiyopiya: “Waswivo, u humile ku ta lwa na wena.” Hikwalaho a tlhela a rhuma varhumiwa+ eka Hezekiya, a ku: 10  “N’wina mi fanele mi byela Hezekiya hosi ya Yuda mi ku, ‘U nga pfumeli ku xisiwa hi Xikwembu xa wena lexi u xi tshembaka,+ xi ku: “Yerusalema+ a wu nge nyiketiwi evokweni ra hosi ya Asiriya.”+ 11  Waswivo! Wena u swi twile leswi tihosi ta Asiriya ti swi endleke eka matiko hinkwawo hi ku ma lovisa;+ xana wena u ta kutsuriwa?+ 12  Xana swikwembu+ swa matiko leswi vatatana va swi loviseke swi ma kutsurile, ku nga Gozana+ na Harani+ na Resefi ni vana va Edeni+ lava a va ri eTela-asara?+ 13  Yi kwihi—hosi ya Hamati+ ni hosi ya Aripadi+ ni hosi ya miti ya Sefaravhayimi, Hena ni ya Ivha?’”+ 14  Hiloko Hezekiya a teka mapapila emavokweni ya varhumiwa, a ma hlaya,+ endzhaku ka sweswo Hezekiya a tlhandlukela endlwini ya Yehovha, a ma phurumula emahlweni ka Yehovha.+ 15  Kutani Hezekiya a sungula ku khongela+ emahlweni ka Yehovha, a ku: “Oho Yehovha, Xikwembu xa Israyele,+ la tshameke ehenhla ka makerubu,+ hi wena ntsena Xikwembu xa ntiyiso xa mimfumo+ hinkwayo ya misava.+ Hi wena la endleke matilo+ ni misava.+ 16  Oho Yehovha, rhiya ndleve ya wena u yingisa.+ Oho Yehovha, pfula mahlo ya wena+ u vona, u twa marito hinkwawo ya Senakeribi lawa a ma rhumeleke leswaku a ta tlhontlha+ Xikwembu lexi hanyaka. 17  Oho Yehovha, i ntiyiso leswaku tihosi ta Asiriya ti onhe vanhu va matiko ni tiko ra vona.+ 18  Kutani ti hoxe swikwembu swa wona endzilweni, hikuva a swi nga ri swikwembu,+ kambe a swi endliwe hi mavoko ya munhu,+ ntsandza ni ribye; lerova va swi lovisa. 19  Oho Yehovha Xikwembu xa hina,+ hi kombela u hi ponisa+ evokweni ra yena, leswaku mimfumo hinkwayo ya misava yi ta tiva leswaku wena, Wena Yehovha, u Xikwembu u ri wexe.”+ 20  Kutani Esaya n’wana wa Amotsi a rhumela rito eka Hezekiya, a ku: “Yehovha Xikwembu xa Israyele u te,+ ‘Ndzi xi twile xikhongelo+ lexi u xi endleke eka mina malunghana na Senakeribi hosi ya Asiriya, ndzi xi twile.+ 21  Hi leri rito leri Yehovha a n’wi avanyiseke ha rona: “Nhwana wa Siyoni la nga tiviki nuna u ku langutele ehansi,+ u ku hlekurile.+Nhwanyana wa Yerusalema+ u hlakahle nhloko+ endzhaku ka wena. 22  I mani loyi u n’wi tlhontlheke+ naswona u n’wi rhukaneke?+Xana i mani loyi u n’wi tlakuseleke rito ra wena+Naswona, xana u tlakusela mahlo ya wena ehenhla?+U swi endle hi xikongomelo xo lwa ni Mukwetsimi wa Israyele!+ 23  U tlhontlhe Yehovha hi varhumiwa+ va wena, u ku,+‘Hi makalichi ya mina yo tala ya nyimpi, mina+Kunene ndzi tlhandlukela etindhawini ta tintshava leti tlakukeke,+Eswiphen’wini swa le kule swinene swa Lebanoni;+Ndzi ta tsema mikedari ya wona leyi tlakukeke,+ mirhi ya wona ya yunipa yo hlawuleka.+Naswona ndzi ta nghena endlwini ya yona ya makumu ya vaendzi, khwati ra ntanga wa yona wa mihandzu.+ 24  Kunene ndzi ta cela ndzi nwa mati lama nga tolovelekangiki,Naswona hi mikondzo ya milenge ya mina ndzi ta omisa misele hinkwayo ya Nayili ya le Egipta.’+ 25  Xana a wu swi twanga?+ Ku sukela enkarhini wa khale hi swona leswi ndzi nga ta swi endla.+Ku sukela emasikwini lama hundzeke ndzi swi vumbile.+Sweswi ndzi ta swi tisa.+Kutani wena u ta endla leswaku miti leyi tiyisiweke yi va tinhulu ta marhumbi.+ 26  Vaaki va yona va ta hela matimba;+Va ta tshuka, va khomiwa hi tingana.+Va ta fana ni ximila xa nhova ni byanyi bya rihlaza,+Ku fana ni byanyi bya malwangu+ loko dyambu leri vavulaka ri rhangele mheho ya le vuxeni.+ 27  Ku tshama ka wena u miyerile ni ku huma+ ka wena ni ku nghena ka wena ndzi swi tiva kahle,+Ni ku ndzi pfukela ka wena,+ 28  Hikuva ku ndzi pfukela ka wena+ ni ku vomba ka wena ku fikile etindleveni ta mina.+Kunene ndzi ta veka xiove xa mina enhompfini ya wena ni tomu ra mina exikarhi ka milomu ya wena,+Hakunene ndzi ta ku tlherisela endzhaku hi ndlela leyi u teke ha yona.”+ 29  “‘Xikombiso xa wena xi ta va lexi:+ Elembeni leri ku ta dyiwa ntshovelo wa mbewu leyi siyiweke,+ kutani hi lembe ra vumbirhi koroni leyi milaka hi yoxe; kambe hi lembe ra vunharhu byalani mbewu,+ mi tshovela kutani mi rima masimu ya vhinya, mi dya mihandzu ya kona.+ 30  Kutani lava balekaka va yindlu ya Yuda, lava seleke,+ kunene va ta dzima timitsu ehansi kutani va humesa mihandzu ehenhla.+ 31  Hikuva eYerusalema ku ta huma+ masalela ni le Ntshaveni ya Siyoni+ ku ta huma lava va balekaka. Ku hiseka+ ka Yehovha wa mavuthu ku ta swi endla. 32  “‘Hi yona mhaka leyi Yehovha a vuleke leswi malunghana ni hosi ya Asiriya:+ “A yi nge ngheni emutini lowu,+ hambi nseve+ a yi nge wu copi kwalaho, kumbe yi wu hlasela hi xitlhangu, kumbe yi aka rirhangu ro anama+ leswaku yi wu sivelela. 33  Ndlela leyi yi teke ha yona yi ta tlhela ha yona, naswona a yi nge ngheni emutini lowu, ku vula Yehovha.+ 34  Kunene ndzi ta lwela+ muti lowu ndzi wu ponisa hikwalaho ka mina+ ni hikwalaho ka Davhida nandza wa mina.”’”+ 35  Kutani evusikwini byebyo ntsumi ya Yehovha yi huma yi ya dlaya vanhu va 185 000 enxaxeni+ wa Vaasiriya.+ Loko vanhu va pfuka nimpundzu, waswivo, hinkwavo a va ri mitsumbu.+ 36  Hikwalaho Senakeribi+ hosi ya Asiriya a suka a famba,+ kutani a tlhela a ya tshama eNinivha.+ 37  Kuteloko a ha nkhinsame endlwini ya Nisiroko+ xikwembu xakwe,+ Adrameleke na Xarezere, vana vakwe, va n’wi dlaya hi banga,+ kutani va balekela etikweni ra Ararati.+ Hiloko Esari-hadoni+ n’wana wakwe a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena.

Tinhlamuselo ta le hansi