2 Tihosi 18:1-37

18  Hezekiya+ n’wana wa Akazi+ hosi ya Yuda a va hosi hi lembe ra vunharhu ra Hoxeya+ n’wana wa Elaha hosi ya Israyele.  A a ri ni malembe ya 25 hi vukhale loko a sungula ku fuma, u fume eYerusalema malembe ya 29. Vito ra mana wakwe a ku ri Abiya n’wana wa Zakariya.+  A hambeta a endla leswi lulameke ematihlweni ya Yehovha,+ hi ku landza hinkwaswo leswi Davhida kokwa wakwe a swi endleke.+  Hi yena la suseke tindhawu leti tlakukeke,+ a tshovelela tinsika to kwetsima,+ a tsema mhandzi yo kwetsima,+ a pfotlosela nyoka ya koporo+ leyi Muxe a yi endleke;+ hikuva ku ta fikela emasikwini wolawo, vana va Israyele a va hambeta va mbulukisa xitlhavelo+ eka yona, a yi vitaniwa nyoka ya xifaniso xa hava ya koporo.+  A a tshemba Yehovha Xikwembu xa Israyele;+ kutani endzhaku ka yena a ku vanga na munhu la faneke na yena exikarhi ka tihosi hinkwato ta Yuda,+ hambi ku ri lava a va ri emahlweni ka yena.+  U hambete a namarhela Yehovha.+ A nga hambukanga eku n’wi landzeleni, kambe u ye emahlweni a hlayisa swileriso swakwe leswi Yehovha a swi leriseke Muxe.+  Yehovha a va na yena.+ Kun’wana ni kun’wana laha a a ya kona, a a endla hi vutlhari;+ u yi xandzukerile hosi ya Asiriya, a nga yi tirhelanga.+  Hi yena la dlayeke Vafilisita+ ku ya fika eGaza+ ni le tindhawini ta wona, ku suka exihondzweni+ xa varindzi ku ya fika emutini lowu tiyisiweke.  Hi lembe ra vumune ra Hosi Hezekiya, ku nga lembe ra vunkombo ra Hoxeya+ n’wana wa Elaha hosi ya Israyele, Xalmanezere+ hosi ya Asiriya a fika ku ta lwa na Samariya ni ku wu rhendzela.+ 10  Kutani va wu teka+ eku heleni ka malembe manharhu; hi lembe ra vutsevu ra Hezekiya, ku nga lembe ra vukaye ra Hoxeya hosi ya Israyele, Samariya wu tekiwa.+ 11  Endzhaku ka sweswo hosi ya Asiriya+ yi yisa Israyele evukhumbini+ le Asiriya, yi va tshamisa eHala+ ni le Habori+ enambyeni wa Gozana+ ni le mitini ya Vameda,+ 12  hikwalaho ka leswi va nga ri yingisangiki+ rito ra Yehovha Xikwembu xa vona, kambe va hambete va tlula ntwanano wakwe,+ ni hinkwaswo leswi Muxe+ nandza wa Yehovha a va leriseke swona.+ A va swi yingisanga hambi ku ri ku swi endla. 13  Hi lembe ra vu-14 ra Hosi Hezekiya, Senakeribi+ hosi ya Asiriya+ a tlhandluka ku ta hlasela miti hinkwayo leyi tiyisiweke ya Yuda, kutani a yi teka. 14  Hiloko Hezekiya hosi ya Yuda a rhumela rito eka hosi ya Asiriya le Lakixi, a ku: “Ndzi dyohile. Tlhela, u nga lwi na mina. Xin’wana ni xin’wana lexi u nga ta ndzi sindzisa xona ndzi ta xi rhwala.”+ Kutani hosi ya Asiriya yi lava titalenta ta silivhere ta 300, ni titalenta ta nsuku ta 30+ eka Hezekiya hosi ya Yuda. 15  Hikwalaho Hezekiya a n’wi nyika silivhere hinkwayo leyi a yi kumeka endlwini ya Yehovha+ ni le xumeni xa yindlu ya hosi.+ 16  Hi nkarhi wolowo Hezekiya a susa tinyangwa ta tempele ya Yehovha+ ni marimba lawa Hezekiya hosi ya Yuda a a ma namekile,+ a swi nyika hosi ya Asiriya. 17  Hosi ya Asiriya+ yi rhuma Tartani+ na Rabusarisi na Rabuxake+ va suka eLakixi+ va ya eka Hosi Hezekiya le Yerusalema, va ri ni vandla lerikulu ra nyimpi, leswaku va tlhandluka va fika eYerusalema. Kutani va tlhandluka va ya yima va nga fambi empfelelweni+ wa xidziva xa le henhla,+ lexi xi nga egondzweni lerikulu ra nsimu ya muhlantswi.+ 18  Va sungula ku huwelela hosi, kambe Eliyakimi+ n’wana wa Hilkiya a huma a ta eka vona, loyi a a lawula vandyangu, na Xebhina+ lowa matsalana na Yowa n’wana wa Asafa mutsari wa timhaka. 19  Hikwalaho Rabuxake+ a ku eka vona: “Ndzi kombela mi byela Hezekiya mi ku, ‘Hosi leyikulu,+ hosi ya Asiriya yi te: “Wo va yini ntshembo lowu u tshembeleke eka wona?+ 20  Wena u te (kambe i rito ra nomu), ‘Ku ni makungu+ ni matimba ya nyimpi.’ Kutani i mani loyi u n’wi tshembeke, leswi u ndzi xandzukeleke?+ 21  Waswivo, u tshembe ku seketeriwa hi rihlanga leri ri pfotlokeke,+ ku nga Egipta,+ leri loko munhu o titshega ha rona, kunene ri nga nghenaka exandleni xakwe ri xi tlhava. Faro+ hosi ya Egipta u tano eka hinkwavo lava va n’wi tshembaka. 22  Loko mo ndzi byela, mi ku, ‘Hi tshembe+ Yehovha+ Xikwembu xa hina,’ xana a hi yena loyi tindhawu takwe leti tlakukeke+ ni tialitari takwe swi susiweke hi Hezekiya,+ kasi u byela Yuda na Yerusalema a ku, ‘Mi fanele mi nkhinsama emahlweni ka alitari leyi eYerusalema’?”’+ 23  Kutani, sweswi ndzi kombela u hlambanya eka hosi yanga,+ hosi ya Asiriya, ndzi ku nyika tihanci ta 2 000 ku vona loko u ta swi kota ku kuma vanhu lava nga ta ti gada.+ 24  Kutani, xana u nga xi tlherisisa ku yini xikandza xa ndhuna-nkulu yin’we ya malandza lamatsongo ya hosi yanga,+ kasi wena, u tshemba Egipta leswaku u kuma makalichi+ ni vagadi va tihanci?+ 25  Xana a ndzi pfumeleriwanga hi Yehovha leswaku ndzi ta hlasela ndhawu leyi ndzi yi lovisa? Yehovha u ndzi byele a ku,+ ‘Tlhandluka u hlasela tiko leri, u fanele u ri lovisa.’” 26  Hiloko Eliyakimi+ n’wana wa Hilikiya na Xebhina+ na Yowa+ va ku eka Rabuxake:+ “Hi kombela u vulavula ni malandza ya wena hi ririmi ra le Siriya,+ hikuva ha swi twa; u nga vulavuli na hina hi ririmi ra Vayuda+ etindleveni ta vanhu lava nga erirhangwini.” 27  Kambe Rabuxake a ku eka vona: “Xana hosi yanga yi ndzi rhume ku vula marito lawa eka hosi ya n’wina ni le ka n’wina? Xana a hi le ka vanhu lava tshameke ehenhla ka rirhangu, leswaku va dya thyaka+ ra vona, va nwa mixixito ya vona swin’we na n’wina?”+ 28  Hiloko Rabuxake a yima, a huwelela hi rito lerikulu hi ririmi ra Vayuda;+ a ya emahlweni a vulavula a ku: “Twanani rito ra hosi leyikulu,+ hosi ya Asiriya. 29  Hosi yi te, ‘Mi nga pfumeli ku xisiwa hi Hezekiya, hikuva a nge swi koti ku mi kutsula evokweni ra mina.+ 30  Naswona mi nga pfumeli Hezekiya a mi endla mi tshemba Yehovha,+ a ku: “Kunene Yehovha u ta hi kutsula,+ naswona muti lowu a wu nge nyiketiwi evokweni ra hosi ya Asiriya.”+ 31  Mi nga n’wi yingisi Hezekiya; hikuva hosi ya Asiriya yi te: “Tinyiketeni eka mina, mi ta eka mina kutani un’wana ni un’wana a dya emurhini wakwe wa vhinya ni un’wana ni un’wana a dya enkuweni wakwe,+ un’wana ni un’wana a nwa mati exihlobyeni xakwe,+ 32  kukondza ndzi fika ndzi mi yisa etikweni leri fanaka ni tiko ra n’wina,+ tiko ra koroni ni vhinyo leyintshwa, tiko ra xinkwa+ ni masimu ya vhinya,+ tiko ra mitlhwari leyi nga ni mafurha ni vulombe;+ mi hambeta mi hanya leswaku mi nga fi. Mi nga n’wi yingisi Hezekiya, hikuva wa mi yenga, a ku, ‘Yehovha u ta hi kutsula.’+ 33  Xana swikwembu swa matiko swi ma kutsurile+ matiko ya swona evokweni ra hosi ya Asiriya?+ 34  Xana swi kwihi swikwembu swa Hamati+ na Aripadi?+ Xana swi kwihi swikwembu swa Sefaravhayimi,+ Hena+ na Ivha?+ Xana swi n’wi kutsurile Samariya evokweni ra mina?+ 35  Hi swihi exikarhi ka swikwembu hinkwaswo leswi kutsuleke tiko ra swona evokweni ra mina+ lerova Yehovha a nga kutsula Yerusalema evokweni ra mina?”’”+ 36  Kutani vanhu va miyela+ va nga n’wi hlamuli nchumu,+ hikuva xileriso xa hosi a xi ku: “Mi nga n’wi hlamuli.”+ 37  Kambe Eliyakimi+ n’wana wa Hilkiya, loyi a a lawula vandyangu, na Xebhina+ lowa matsalana na Yowa+ n’wana wa Asafa mutsari wa timhaka va ta eka Hezekiya, va handzule tinguvu ta vona hi le xikarhi,+ va n’wi byela marito ya Rabuxake.

Tinhlamuselo ta le hansi