2 Samuwele 23:1-39

23  Lawa i marito yo hetelela ya Davhida:+“Marito ya Davhida n’wana wa Yese,+Ni marito ya munhu la tiyeke emirini loyi a tlakuseriweke ehenhla,+Mutotiwa+ wa Xikwembu xa Yakobe,Ni la sasekeke wa miloti+ ya Israyele.   Moya wa Yehovha wu vulavule ha mina,+Rito rakwe a ri ri eririmini ra mina.+   Xikwembu xa Israyele xi vurile,Ribye ra Israyele ri vulavurile eka mina,+ ri ku,‘Loko loyi a fumaka vanhu a lulamile,+A fuma hi ku chava Xikwembu,+   Swi fana ni ku vonakala ka nimixo, loko dyambu ri voninga,+Mixo lowu pfumalaka mapapa.Eku vangameni, empfuleni, ku ni byanyi lebyi humaka emisaveni.’+   Xana vandyangu wa mina a va fani ni va Xikwembu?+Hikuva i ntwanano+ lowu tshamaka hilaha ku nga heriki lowu xi ndzi aveleke wona,Wu vekiwe hi nhleleko eka hinkwaswo naswona wu sirhelelekile.+Hikuva i ku ponisiwa ka mina hinkwako+ ni ntsako wa mina hinkwawo,Xana a hi swona sweswo leswi nga endla leswaku a wu kurisa?+   Kambe vanhu lava nga pfuniki nchumu+ va hlongoriwa,+ hinkwavo ka vona, ku fana ni swihlahla swa mitwa;+Hikuva a va nge khomiwi hi voko.   Loko munhu a va khumbaU fanele a va hlomela hi ku helela hi nsimbi ni mphiselo ni fumu,Va ta hisiwa hi ku helela hi ndzilo.”+  Lawa i mavito ya vavanuna va matimba+ lava a va ri va Davhida: Yoxebe-baxebete+ lowa le Takimoni, murhangeri wa lava vanharhu. A a ndziwita fumu rakwe eka vanhu va 800 lava dlayiweke hi nkarhi wun’we.  Ekusuhi na yena a ku ri na Eliyazara+ n’wana wa Dodo,+ n’wana wa Ahohi exikarhi ka vavanuna vanharhu va matimba lava a va ri na Davhida loko va tlhontlha Vafilisita. A va hlengeletanele nyimpi kwalaho, kutani vavanuna va Israyele va tlhentlha.+ 10  Hi yena la nga suka a yima a dlaya Vafilisita ku fikela loko voko rakwe ri hela matimba ivi ri hambeta ri namarhela ebangeni,+ lerova Yehovha a ponisa hi ku ponisa lokukulu esikwini rero;+ loko ku ri vanhu, va tlhelele endzhaku ka yena leswaku va ya hluvula lava va dlayiweke.+ 11  Ekusuhi na yena a ku ri na Xamaha n’wana wa Agi lowa le Harari.+ Kutani Vafilisita va hlengeletana eLehi, laha ku nga tshama ku va ni nsimu leyi a yi tele hi swinyawana;+ vanhu va baleke Vafilisita. 12  Kambe u yime exikarhi ka nsimu leyi, a yi kutsula, a dlayetela Vafilisita, lerova Yehovha a ponisa hi ku ponisa lokukulu.+ 13  Hiloko vanharhu va lava va nga varhangeri+ va 30 va rhelela va ya fika entshovelweni, eka Davhida ebakweni ra Adulamu;+ ximutana xa mintsonga ya Vafilisita a xi dzimiwe erivaleni ra le hansi ra Refayimi.+ 14  Hi nkarhi wolowo Davhida a a ri endhawini leyi swi nonon’hwaka ku yi tshinelela;+ naswona hi nkarhi wolowo govela+ ra Vafilisita a ri ri eBetlehema. 15  Endzhakunyana ka nkarhi Davhida a phofula ku navela ka yena, a ku: “Onge ndzi nga nwa mati ya xihlovo xa Betlehema lexi nga enyangweni!”+ 16  Hiloko vavanuna lava vanharhu va matimba va manyukuta va nghena enxaxeni wa Vafilisita, va ka mati exihlobyeni xa Betlehema lexi nga enyangweni, va ta va ma rhwele, va ma tisa eka Davhida;+ a nga pfumelanga ku ma nwa kambe a ma chululela+ Yehovha. 17  A ya emahlweni a ku: “Oho, Yehovha, a hi swinene eka mina+ leswaku ndzi endla leswi! [Xana ndzi nga nwa] ngati+ ya vavanuna lava nghenisaka mimoya-xiviri ya vona ekhombyeni?” A nga pfumelanga ku ma nwa. Leswi i swilo leswi endliweke hi vavanuna lava vanharhu va matimba. 18  Loko ku ri Abixayi+ makwavo wa Yowabu n’wana wa Seruya,+ a a ri murhangeri wa lava va 30, naswona u ndziwite fumu rakwe eka vanhu va 300 lava va dlayiweke, a a ri ni ndhuma leyi fanaka ni ya lava vanharhu.+ 19  Hambileswi a a hlawuleke ku tlula lavan’wana hinkwavo va 30, naswona a a ri murhangeri wa vona, a nga fikanga eka xiyimo xa lava vanharhu vo sungula.+ 20  Loko ku ri Benaya+ n’wana wa Yoyada,+ n’wana wa wanuna wa la nga ni vurhena, loyi a endleke swiendlo swo tala eKabizele,+ yena u dlaye vana vambirhi va Ariyele wa le Mowabu; naswona yena u rhelerile a ya dlaya nghala+ endzeni ka khele ra mati esikwini leri a ku wa gamboko.+ 21  Hi yena la dlayeke wanuna wa Muegipta loyi a a kule hi ndlela leyi nga tolovelekangiki.+ Hambileswi Muegipta loyi a a tamele fumu, kambe u rhelele a ya eka yena a ri ni nhonga, a wutla fumu evokweni ra Muegipta, a n’wi dlaya hi fumu rakwe.+ 22  Swilo leswi swi endliwe hi Benaya+ n’wana wa Yoyada; a a ri ni ndhuma leyi fanaka ni ya vavanuna lava vanharhu va matimba.+ 23  Hambileswi a a hlawuleke ku tlula lava va 30, a nga fikanga eka xiyimo xa lava vanharhu; kambe Davhida u n’wi veke a va entlaweni wa varindzi vakwe.+ 24  Asahele+ makwavo wa Yowabu a a ri exikarhi ka lava va 30; Elihanani+ n’wana wa Dodo wa le Betlehema, 25  Xamaha+ lowa le Haroda, Elika lowa le Haroda, 26  Helese+ lowa Mupelete,+ Ira n’wana wa Ikexi+ lowa le Tekowa, 27  Abi-ezere+ lowa le Anathoti,+ Mebunayi lowa le Huxa,+ 28  Zalmona lowa le Ahowa,+ Maharayi+ lowa le Netofa, 29  Helebe+ n’wana wa Bhana lowa le Netofa, Itaya+ n’wana wa Ribayi lowa le Gibiya wa vana va Benjamini, 30  Benaya+ lowa le Piratoni, Hidayi wa le minkoveni ya Gaxi,+ 31  Abi-aliboni lowa le Araba, Azamavhete+ lowa le Bahurimi, 32  Eliyahaba lowa le Xalabimi, vana va Yaxeni, Yonathani,+ 33  Xamaha lowa le Harari, Ahiyamu+ n’wana wa Xarari lowa le Harari, 34  Elifalete n’wana wa Ahasibayi, n’wana wa Mukati, Eliyama n’wana wa Ahitofele+ lowa le Gilo, 35  Hesiro+ Mukarimeli, Parayi lowa le Arabiya, 36  Igali n’wana wa Natani+ wa Soba, Bani lowa le Gadi, 37  Seleke+ lowa Muamone, Naharayi lowa le Beroti, varhwali va swihlomo swa nyimpi swa Yowabu n’wana wa Seruya, 38  Ira lowa le Itira,+ Garebe+ lowa le Itira, 39  Uriya+ lowa Muheti—hinkwavo a va ri 37.

Tinhlamuselo ta le hansi