2 Samuwele 17:1-29

17  Ahitofele a ku eka Absalomu: “Ndzi kombela ku hlawula vavanuna va 12 000 ndzi pfuka ndzi hlongorisa Davhida vusiku bya namunthla.+  Ndzi ta n’wi kuma a hele matimba naswona a tsane mavoko hamambirhi,+ kunene ndzi ta n’wi chavisa; vanhu hinkwavo lava va nga na yena va ta baleka, kunene ndzi ta dlaya hosi yi ri yoxe.+  Ndzi tlherisela vanhu hinkwavo eka wena. Wanuna loyi u n’wi lavaka u ringana ni ku vuya ka vona hinkwavo; vanhu hinkwavo va ta va ni ku rhula.”  Rito leri a ri lulamile ematihlweni ya Absalomu+ ni le matihlweni ya vakulukumba hinkwavo va Israyele.  Hambiswiritano, Absalomu u te: “Ndzi kombela u ndzi vitanela Huxayi+ lowa Muaraki, hi twa leswi swi nga enon’wini wakwe.”  Kutani Huxayi a nghena eka Absalomu. Hiloko Absalomu a ku eka yena: “Ahitofele u vulavule hi ku landza rito leri. Xana hi fanele hi endla hi ku landza rito rakwe? Loko swi nga ri tano, wena vulavula.”  Huxayi a ku eka Absalomu: “Kungu leri Ahitofele a ri kunguhateke a hi rinene emhakeni leyi!”+  Huxayi a ya emahlweni a ku: “Wena u n’wi tiva kahle tata wa wena ni vavanuna va yena, leswaku va ni matimba,+ naswona va vaviseke moya-xiviri,+ ku fana ni bere ya ntswele leyi lahlekeriweke hi vana enhoveni;+ tata wa wena i mulwi wa nyimpi,+ a nge etleli ni vanhu lava.  Waswivo! Sweswi u tumberile+ eka rin’wana ra makhele kumbe eka yin’wana ya tindhawu letin’wana; kunene hi ku hatlisa loko o wela ehenhla ka vona eku sunguleni, loyi a swi twaka u ta boheka ku swi twa a ku, ‘Vanhu lava va landzelaka Absalomu va hluriwile!’ 10  Hambi ku ri wanuna wa vurhena loyi mbilu yakwe yi kotisaka ya nghala,+ kunene u ta tsana hi ku pfumala matimba;+ hikuva tiko hinkwaro ra Israyele ra swi lemuka leswaku tata wa wena i munhu wa matimba,+ naswona vavanuna lava va nga na yena i va vurhena.+ 11  Kungu ra mina hi leri: Hakunene tiko hinkwaro ra Israyele a ri hlengeletiwe eka wena, ku suka eDani ku ya eBera-xeba,+ va fana ni sava ra lwandle hi vunyingi,+ na wena u famba u ya enyimpini.+ 12  Hi fanele hi fika ku ta lwa na yena endhawini yin’wana laha kunene a nga kumiwaka eka yona,+ hina hi ta va ehenhla ka yena ku fana ni mberha+ loko wu wela emisaveni; kunene a ku nge sali ni un’we eka yena ni le ka vavanuna lava va nga na yena. 13  Loko o balekela emutini wun’wana, tiko hinkwaro ra Israyele ri fanele ri teka mapindza ri ma yisa emutini wolowo, kunene hi ta wu koka hi wu yisa enkoveni, ku fikela loko ku nga kumiwi hambi ku ri ribye.”+ 14  Hiloko Absalomu ni vavanuna hinkwavo va Israyele va ku: “Kungu ra Huxayi lowa Muaraki ra antswa+ ku tlula kungu ra Ahitofele!” Yehovha u lerise+ leswaku ku pfilunganyiwa kungu+ ra Ahitofele hambileswi a ri ri rinene,+ ku endlela leswaku Yehovha a tisa khombo+ ehenhla ka Absalomu. 15  Endzhaku Huxayi a byela Sadoki+ na Abiyatara lava va nga vaprista, a ku: “Ahitofele u bohe kungu ra Absalomu ni vakulukumba va Israyele hi ndlela leyi ni leyi; kasi mina ndzi bohe kungu hi ndlela leyi ni leyi. 16  Sweswi rhumelani rito hi ku hatlisa, mi byela Davhida,+ mi ku, ‘U nga tshami etimbaleni ta le kwandzasini ta mananga vusiku lebyi, kunene u fanele u pela,+ hikuva hosi ni vanhu hinkwavo lava va nga na yona va nga tshuka va mitiwa.’”+ 17  Loko Yonathani+ na Ahimazi+ va ha yime aEni-rogele,+ nandza wa xisati a famba a ya va byela. Kutani va famba, hikuva a va fanele va byela Hosi Davhida; a va nga swi koti ku humelela va nghena emutini. 18  Hambiswiritano, jaha rin’wana ri va vonile ivi ri byela Absalomu. Hiloko lava vambirhi va famba hi ku hatlisa, kutani va fika endlwini ya munhu un’wana eBahurimi,+ loyi a a ri ni xihlovo exivaveni xakwe; kutani va rhelela va ya eka xona. 19  Endzhaku ka sweswo wansati a teka nkhancu a wu andlala ehenhla ka nomu wa xihlovo, kutani a fumba mavele lama kandziweke ehenhla ka wona;+ a ku na nchumu ni wun’we lowu wu tiviweke ha swona. 20  Malandza ya Absalomu ma fika eka wansati loyi endlwini yakwe, ma ku: “Xana Ahimazi na Yonathani va kwihi?” Wansati loyi a ku eka vona: “Va hundzele emahlweni ku suka laha va ya ematini.”+ Hiloko ma hambeta ma lavisisa, kambe a ma va kumanga,+ kutani ma vuyela eYerusalema. 21  Endzhaku ka loko ma fambile, va huma exihlobyeni, va ya byela Hosi Davhida, va ku eka Davhida: “N’wina, sukani mi yima, mi tsemakanya mati hi ku hatlisa; hikuva Ahitofele u tsundzuxe+ hi ndlela leyi ku lwa na n’wina.” 22  Hi ku hatlisa Davhida a suka a yima swin’we ni vanhu hinkwavo lava a va ri na yena, va ya emahlweni va pela Yordani ku fikela loko ku va ni ku vonakala nimixo,+ ku fikela loko a nga ri kona ni un’we la pfumalekaka wa vona, la nga wu pelangiki Yordani. 23  Loko ku ri Ahitofele, a vona leswaku kungu ra yena a ri landzeriwanga,+ kutani a bohela mbhongolo a suka a ya endlwini yakwe emutini wa rikwavo.+ Hiloko a nyika vandyangu wakwe swileriso+ kutani a tisunga,+ a fa.+ U lahliwe+ exilahlweni xa vatata wakwe. 24  Loko ku ri Davhida, u fike eMahanayimi,+ Absalomu a pela Yordani, yena ni vavanuna hinkwavo va Israyele va ri na yena. 25  Amasa+ u vekiwe hi Absalomu ematshan’weni ya Yowabu+ a lawula vuthu ra nyimpi; Amasa a a ri n’wana wa munhu loyi vito rakwe a ku ri Itira+ lowa Muisrayele, loyi a nga tivana na Abigayele+ n’wana wa Nahaxi, makwavo wa xisati wa Seruya, mana wa Yowabu. 26  Kutani Israyele na Absalomu va dzima mixaxa etikweni ra Giliyadi.+ 27  Hi ku hatlisa loko Davhida a fika eMahanayimi, Xobi n’wana wa Nahaxi wa le Rhaba+ wa vana va Amone,+ na Makiri+ n’wana wa Amiyele+ wa le Lo-debara, na Barizilayi+ lowa le Giliyadi la humaka eRogelimi+ 28  va tise masangu ni swihlambelo ni swibya swa muvumbi, ni koroni ni maxalana ni mapa+ ni mavele lama katingiweke+ ni tinyawa+ ni swinyawana+ ni mavele lama omisiweke; 29  ni vulombe+ ni phehlwa+ ni tinyimpfu ni tihongwa ta tihomu, va swi tisele Davhida ni vanhu lava a va ri na yena leswaku va dya,+ hikuva va te: “Vanhu va khomiwe hi ndlala naswona va karhele, va ni torha emananga.”+

Tinhlamuselo ta le hansi