2 Samuwele 13:1-39

13  Endzhaku ka swilo sweswo, Absalomu+ n’wana wa Davhida a a ri ni makwavo wa xisati wo saseka loyi vito rakwe a ku ri Tamari,+ kutani Aminoni+ n’wana wa Davhida a a n’wi rhandza.+  Aminoni a swi n’wi vangela nhlomulo swinene lerova a vabya+ hikwalaho ka Tamari makwavo wa xisati, hikuva a a nga si tshama a tivana ni wanuna, naswona a swi nonon’hwa ematihlweni+ ya Aminoni leswaku a nga n’wi endla nchumu nikatsongo.+  Kutani Aminoni a a ri ni nakulobye loyi vito rakwe a ku ri Yonadabu+ n’wana wa Xamiya,+ makwavo wa Davhida; Yonadabu a a ri munhu wo tlhariha ngopfu.  Hiloko a ku eka yena: “Ha yini wena n’wana wa hosi u karhateke hi mukhuva lowu mixo ni mixo? Xana u nge ndzi byeli?”+ Kutani Aminoni a ku eka yena: “Ndzi rhandza+ Tamari makwavo+ wa Absalomu, makwerhu.”  Yonadabu a ku eka yena: “Etlela esangwini ra wena u tiendla onge wa vabya.+ Kunene tata wa wena u ta fika a ta ku vona, u fanele u ku eka yena, ‘Ndzi kombela u byela Tamari makwerhu a nghena a ndzi nyika xinkwa leswi ndzi vabyaka, u fanele a endla xinkwa xo chavelela ematihlweni ya mina leswaku ndzi xi vona, kutani ndzi ta xi dya evokweni rakwe.’”+  Hikwalaho Aminoni a etlela a tiendla onge wa vabya,+ kutani hosi yi fika yi ta n’wi vona. Hiloko Aminoni a byela hosi a ku: “Ndzi kombela u byela Tamari makwerhu a nghena a baka swinkwa swimbirhi swa xivumbeko xa mbilu ematihlweni ya mina, leswaku ndzi teka xinkwa evokweni rakwe leswi ndzi vabyaka.”  Kutani Davhida a rhumela Tamari endlwini, a ku: “Ndzi kombela u famba u ya endlwini ya Aminoni makwenu, u n’wi endlela xinkwa xo chavelela.”  Hiloko Tamari a ya endlwini ya Aminoni+ makwavo loko a etlele ehansi. Kutani a teka mbila a yi pfuva, a endla swinkwa ematihlweni yakwe, a sweka swinkwa swa xivumbeko xa mbilu.  Eku heteleleni a teka pani leri enteke, a ri chulula emahlweni ka yena, kambe Aminoni a ala ku dya, a ku: “Humesa vanhu hinkwavo laha ndzi nga kona!”+ Kutani vanhu hinkwavo va huma laha a nga kona. 10  Sweswi Aminoni a ku eka Tamari: “Tisa xinkwa xo chavelela ekamareni ra le mpfungwe, leswaku ndzi xi teka evokweni ra wena leswi ndzi vabyaka.” Kutani Tamari a teka swinkwa leswi vumbekeke ku fana ni mbilu, leswi a a swi endlile a swi tisa eka Aminoni makwavo ekamareni ra le mpfungwe. 11  Loko a tshinela leswaku yena a ta dya, xikan’we-kan’we a n’wi khoma,+ a ku eka yena: “Tana, etlela+ na mina, makwerhu.”+ 12  Kambe a ku eka yena: “E-e, makwerhu! U nga ndzi tsongahati;+ hikuva a swi tolovelekanga leswaku ku endliwa hi ndlela yoleyo eIsrayele.+ U nga endli vuphukuphuku lebyi, lebyi nyumisaka.+ 13  Kutani mina—ndzi ta wu yisa kwihi ndzhukano wa mina? Wena—u ta fana ni un’wana wa vavanuna vo hunguka eIsrayele. Sweswi, ndzi kombela u vulavula ni hosi; hikuva a yi nge ku aleli ha mina.” 14  A nga swi lavanga ku yingisa rito rakwe, kambe a tirhisa ntamu lowu tlulaka wa yena, kutani a n’wi tsongahata+ a etlela na yena.+ 15  Aminoni a sungula ku n’wi venga hi rivengo lerikulu ngopfu, hikuva rivengo leri a a n’wi venga ha rona a ri ri rikulu ku tlula rirhandzu leri a n’wi rhandzeke ha rona, kutani Aminoni a ku eka yena: “Pfuka u famba!” 16  Hiloko a ku eka yena: “E-e, makwerhu; vubihi bya ku ndzi hlongola i byikulu ku tlula lebyi u byi endleke eka mina!” Yena a nga swi lavanga ku n’wi yingisa. 17  Kutani a vitana nandza wakwe loyi a a n’wi tirhela, a ku eka yena: “Ndzi kombela u susa munhu loyi eka mina, a huma a ya ehandle, u lotlela nyangwa loko a humile.” 18  (Kutani a a ambale nguvu yo leha ya mikhwalalati;+ hikuva i ndlela leyi vana va hosi va vanhwanyana, lava nga si tshamaka va tivana ni wanuna, a va ambala ha yona tinguvu to pfumala mavoko.) Hiloko loyi a n’wi tirhelaka a n’wi humesela ehandle, ivi a lotlela nyangwa loko a humile. 19  Kutani Tamari a tichela nkuma+ enhlokweni, a yi handzule hi le xikarhi nguvu yo leha ya mikhwalalati leyi a a yi veherile; a rhwala mavoko,+ a famba, a rila loko a ri karhi a famba. 20  Hiloko Absalomu+ makwavo a ku eka yena: “Xana i Aminoni+ makwenu loyi a a ri na wena? Miyela makwerhu. I makwenu.+ U nga veki mbilu ya wena emhakeni leyi.” Tamari a tshama endlwini ya Absalomu makwavo loko a siveriwe ku hlangana ni van’wana. 21  Hosi Davhida a twa swilo leswi hinkwaswo,+ kutani a hlundzuka ngopfu.+ 22  Absalomu a nga vulavulanga swo biha kumbe leswinene eka Aminoni; hikuva Absalomu u venge+ Aminoni hikwalaho ka leswi a tsongahateke Tamari makwavo. 23  Endzhaku ka malembe mambirhi, Absalomu a va ni vatsemeti va tinyimpfu+ eBali-hazoro, lowu nga ekusuhi na Efrayimi;+ kutani Absalomu a rhamba vana hinkwavo va hosi.+ 24  Hiloko Absalomu a fika eka hosi a ku: “Waswivo, sweswi nandza wa wena u ni vatsemeti va tinyimpfu! Ndzi kombela hosi yi ta, naswona malandza ya yona ma famba ni nandza wa wena.” 25  Kambe hosi yi ku eka Absalomu: “E-e, n’wananga! Ndzi kombela u nga hi pfumeleli leswaku hinkwerhu hi famba, leswaku hi nga vi ndzhwalo eka wena.” Hambileswi a hambeteke a n’wi kombela,+ a nga swi lavanga ku famba, kambe u n’wi katekisile.+ 26  Eku heteleleni Absalomu a ku: “Loko u nga yi, ndzi kombela u pfumelela Aminoni makwerhu a famba na hina.”+ Hiloko hosi yi ku eka yena: “Ha yini a fanele a famba na wena?” 27  Absalomu a sungula ku n’wi kombela+ lerova a rhumela Aminoni ni vana hinkwavo va hosi va ri na yena. 28  Kutani Absalomu a lerisa vatirhi vakwe, a ku: “Ndzi kombela mi lemuka leswaku loko mbilu ya Aminoni yi tsakisiwe hi vhinyo,+ kunene ndzi ta mi byela ndzi ku, ‘Dlayani Aminoni!’ Mi fanele mi n’wi dlaya. Mi nga chavi.+ Xana a mi lerisiwanga hi mina? Vanani ni matimba, mi va vavanuna va vurhena.” 29  Hiloko vatirhi va Absalomu va endla Aminoni hilaha Absalomu a va leriseke hakona;+ vana lavan’wana va hosi va sungula ku suka va yima, un’wana ni un’wana wa vona a gada meyila yakwe, va baleka. 30  Kuteloko va ri endleleni, xiviko xi fika eka Davhida, va ku: “Absalomu u dlaye vana hinkwavo va hosi, a nga kona ni un’we la siyiweke.” 31  Hiloko hosi yi suka yi yima, yi handzula swiambalo swa yona hi le xikarhi+ ivi yi etlela emisaveni,+ malandza ya yona hinkwawo a ma yime ekusuhi na yona, ma handzule tinguvu+ ta wona hi le xikarhi. 32  Kambe Yonadabu+ n’wana wa Xamiya,+ makwavo wa Davhida, a hlamula a ku: “Hosi yanga yi nga ehleketi leswaku va dlaye majaha hinkwawo, vana va hosi, ku dlayiwe Aminoni a ri yexe,+ hikuva hi ku lerisa ka Absalomu swi endleke tanihi nchumu lowu vekiweke+ ku sukela esikwini leri a tsongahateke+ Tamari makwavo+ ha rona. 33  Kutani hosi yanga yi nga ri veki embilwini rito leri nge, ‘Vana hinkwavo va hosi va file’; kambe ku fe Aminoni a ri yexe.” 34  Hi nkarhi wolowo Absalomu a baleka.+ Endzhaku jaha rin’wana, leri nga murindzi,+ ri tlakusa mahlo ri languta, kutani waswivo, a ku ri ni vanhu vo tala lava a va ta hi gondzo leri nga endzhaku ka rona, hi tlhelo ra le ntshaveni. 35  Hiloko Yonadabu+ a byela hosi a ku: “Waswivo! Vana va hosi va fikile. Swi endleke hi ku pfumelelana ni rito ra nandza wa wena.”+ 36  Hi ku hatlisa loko a hete ku vulavula, waswivo, vana va hosi a va fikile, va sungula ku tlakusa marito ya vona va rila; hambi ku ri hosi ni malandza ya yona va rila hi ku rila lokukulu ngopfu. 37  Loko ku ri Absalomu, u balekile a ya eka Talimayi+ n’wana wa Amihudi hosi ya Gexura.+ Davhida a ya emahlweni a rilela+ n’wana wakwe masiku hinkwawo. 38  Loko ku ri Absalomu, u balekile a ya fika eGexura;+ a tshama kwalaho malembe manharhu. 39  Eku heteleleni, moya-xiviri wa Davhida lowa hosi wu navela ku huma wu ya eka Absalomu; a a tichavelerile malunghana na Aminoni, hikuva u file.

Tinhlamuselo ta le hansi