1 Vakorinto 7:1-40

7  Malunghana ni swilo leswi mi tsaleke ha swona, i swinene leswaku wanuna a nga n’wi khumbi+ wansati;  kambe, hikwalaho ka ku andza ka vumbhisa,+ wanuna un’wana ni un’wana a a ve ni nsati+ wa yena, ni wansati un’wana ni un’wana a a ve ni nuna wa yena.  Wanuna a a nyike nsati wa yena mfanelo yakwe;+ kambe na yena wansati a a endle leswi fanaka eka nuna wa yena.+  Wansati a hi yena a lawulaka miri wa yena n’wini, kambe wu lawuriwa hi nuna wa yena;+ hi ku fanana ni wanuna a hi yena a lawulaka miri wa yena n’wini, kambe wu lawuriwa hi nsati wa yena.+  Mi nga tsonani,+ handle ka loko mi lo pfumelelana hi vumbirhi bya n’wina hi nkarhi lowu vekiweke,+ leswaku mi ta tinyika nkarhi wa xikhongelo kutani mi tlhela mi hlangana, leswaku Sathana a nga tshameli ku mi ringa+ hi ku va mi tsandzeka ku tikhoma.+  Hambiswiritano, leswi ndzi swi vula hi ndlela ya ku mi vevukisela,+ ku nga ri hi ndlela ya ku mi lerisa.+  Kambe ndzi navela leswaku vavanuna hinkwavo va fana na mina.+ Nilokoswiritano, un’wana ni un’wana u ni nyiko+ ya yena leyi humaka eka Xikwembu, un’wana hi ndlela yo karhi, un’wanyana hi ndlela yo karhi.  Kutani vanhu+ lava nga nghenelangiki vukati ni tinoni ndzi ri eka vona, i swinene leswaku va tshama va fana na mina.+  Kambe loko va nga koti ku tikhoma,+ a va nghenele vukati, hikuva swa antswa ku nghenela vukati+ ku ri ni ku hisiwa hi ku navela.+ 10  Vanhu lava tekaneke ndzi va nyika swiletelo, ku nga ri mina, kambe i Hosi,+ leswaku wansati a nga hambani ni nuna wa yena;+ 11  kambe loko a boheka ku hambana na yena, a a tshame a nga tekiwi kumbe a tlhela a vuyelelana ni nuna wa yena; naswona wanuna a nga fanelanga a tshika nsati wa yena. 12  Kambe ndzi ri eka van’wana, ku nga ri Hosi,+ ina, ku ri mina: Loko makwerhu a ri ni nsati loyi a nga pfumelangiki, kambe yena a tiyimisele ku tshama na yena, a nga n’wi tshiki; 13  ni wansati loyi a nga ni nuna loyi a nga pfumelangiki, kambe nuna loyi a tiyimisele ku tshama na yena, a nga n’wi tshiki nuna wa yena. 14  Hikuva wanuna loyi a nga pfumelangiki u kwetsimisiwa hikwalaho ka nsati wa yena, naswona wansati loyi a nga pfumelangiki u kwetsimisiwa hikwalaho ka makwerhu; loko swi nga ri tano, vana va n’wina kunene a va ta va lava nga basangiki,+ kambe sweswi va kwetsima.+ 15  Kambe loko loyi a nga pfumelangiki a ya emahlweni ni ku hambana+ na yena, a a hambane na yena; makwerhu wa xinuna kumbe wa xisati a nga le vuhlongeni ehansi ka swiyimo swo tano, kambe Xikwembu xi mi vitanele eku rhuleni.+ 16  Hikuva, wena wansati, u swi tivisa ku yini, kumbe u ta ponisa nuna+ wa wena? Kumbe, wena wanuna, u swi tivisa ku yini, kumbe u ta ponisa nsati+ wa wena? 17  Ntsena, leswi Yehovha a nyikeke un’wana ni un’wana xiavelo+ xa yena, un’wana ni un’wana a a fambe hilaha Xikwembu xi n’wi vitaneke hakona.+ Ndzi lerisa+ sweswo emavandlheni hinkwawo. 18  Xana u kona munhu loyi a vitaniweke a yimbile?+ A nga tshuki a hundzuka la nga yimbangiki. Xana u kona munhu loyi a vitaniweke a nga yimbanga?+ A nga tshuki a yimba.+ 19  Ku yimba+ a swi vuli nchumu, ni ku ka u nga yimbi+ a swi vuli nchumu, kambe ku hlayisa swileriso swa Xikwembu hi swona swi nga swa nkoka.+ 20  Munhu a a tshame+ eka xiyimo xin’wana ni xin’wana lexi a vitaniweke+ a ri eka xona. 21  Xana u vitaniwe u ri hlonga? Sweswo swi nga ku karhati;+ kambe loko u ta swi kota ku ntshunxeka, swa antswa u endla tano. 22  Hikuva mani na mani loyi a vitaneriweke eHosini a ri hlonga, i munhu wa Hosi loyi a ntshunxiweke;+ hi ku fanana loyi a vitaniweke a ri munhu loyi a ntshunxekeke+ i hlonga+ ra Kreste. 23  Mi xaviwe hi nxavo;+ tshikani ku va mahlonga+ ya vanhu. 24  Xiyimo+ lexi un’wana ni un’wana a vitaniweke a ri eka xona, vamakwerhu, a a tshame eka xona, a tihlanganisa ni Xikwembu. 25  Malunghana ni lava nga vanhwana a ndzi na xona xileriso lexi humaka eka Hosi, kambe ndzi nyika mavonelo+ ya mina tanihi leswi ndzi kombisiweke tintswalo hi Hosi+ leswaku ndzi va loyi a tshembekaka.+ 26  Hikokwalaho ndzi ehleketa leswaku hikwalaho ka mfanelo leyi hi nga na yona, i swinene leswaku munhu a tshamisa sweswo.+ 27  Xana u bohekile eka wansati?+ U nga lavi ku tintshunxa.+ Xana u ntshunxekile eka wansati? U nga lavi nsati. 28  Kambe hambiloko wo nghenela vukati, u ta va u nga endli xidyoho.+ Naswona loko munhu la nga nhwana a nghenela vukati, munhu wo tano u ta va a nga endli xidyoho. Hambiswiritano, lava nghenelaka vukati va ta va ni nhlomulo enyameni+ ya vona. Kambe mina ndza mi twela. 29  Ku tlula kwalaho vamakwerhu, ndzi ri, nkarhi lowu seleke wu komile.+ Ku sukela sweswi lava va nga ni vasati a va endle onge a va na vona,+ 30  ni lava rilaka a va endle onge a hi lava rilaka, ni lava tsakeke a va endle onge a hi lava tsakeke, ni lava xavaka a va endle onge a va na nchumu, 31  ni lava tirhisaka misava+ leyi a va endle onge a va yi tirhisi hi xitalo; hikuva xiyimo xa misava leyi xa hundzuka.+ 32  Kunene, ndzi lava mi ntshunxeka eku vileleni.+ Wanuna la nga tekangiki u vilela hi swilo swa Hosi, hi ndlela leyi a nga amukelekaka ha yona eka Hosi. 33  Kambe wanuna la tekeke u vilela+ hi swilo swa misava, hi ndlela leyi a nga amukelekaka ha yona eka nsati+ wa yena, 34  naswona u avene. Ku tlula kwalaho, wansati la nga tekiwangiki loyi a nga nhwana, u vilela hi swilo swa Hosi,+ leswaku a kwetsima emirini ni le moyeni wa yena. Hambiswiritano, wansati la tekiweke u vilela hi swilo swa misava, hi ndlela leyi a nga amukelekaka ha yona eka nuna+ wa yena. 35  Kambe leswi ndzi swi vulela ku pfuna n’wina, ku nga ri ku mi rhiya hi ntlhamu, kambe ku mi susumetela eka leswi faneleke,+ ni leswi vulaka ku tirhela Hosi nkarhi hinkwawo mi nga rivatiwi+ hi nchumu. 36  Kambe loko munhu a ehleketa leswaku u tikhoma hilaha ku nga fanelangiki eka vutengi bya yena bya rimbewu,+ loko a hundzile eka vurhumbuki bya vuntshwa, naswona leyi ku ri ndlela leyi swi faneleke ku endleka ha yona, a a endle leswi a swi lavaka; a nga dyohi. A va nghenele vukati.+ 37  Kambe loko munhu a yima a tiyile embilwini ya yena, a nga ri na xilaveko, kambe a kota ku lawula ku rhandza ka yena, naswona embilwini ya yena a endle xiboho xo hlayisa vutengi byakwe bya rimbewu, u ta va a endla kahle.+ 38  Hikwalaho loyi na yena a nyikelaka vunhwana bya yena bya rimbewu evukatini u endla kahle,+ kambe loyi a nga byi nyikeliki evukatini u ta va a endla kahle ngopfu.+ 39  Wansati u bohiwile nkarhi hinkwawo loko nuna wa yena a ha hanya.+ Kambe loko nuna wa yena a etlela eku feni, u ntshunxekile ku tekana ni loyi a n’wi lavaka, eHosini+ ntsena. 40  Kambe wa tsaka swinene loko a tshamisa sweswo,+ hi ku ya hi mavonelo ya mina. Hakunene ndzi ehleketa leswaku na mina ndzi na wona moya+ wa Xikwembu.

Tinhlamuselo ta le hansi