1 Tikronika 9:1-44

9  Loko ku ri Vaisrayele hinkwavo, a va tsarisiwe hi ku ya hi swivongo;+ va tsariwile eBukwini ya Tihosi ta Israyele. Yuda ri yisiwe evukhumbini+ le Babilona hikwalaho ka ku pfumala ku tshembeka.  Vaaki vo sungula lava a va ri endzhakeni ya vona emitini ya vona a ku ri Vaisrayele,+ vaprista,+ Valevhi+ ni Vanethinimi.+  EYerusalema+ a ku tshama vana van’wana va Yuda+ ni vana van’wana va Benjamini+ ni vana van’wana va Efrayimi ni va Manase:  Utayi n’wana wa Amihudi, n’wana wa Omri, n’wana wa Imri, n’wana wa Bani, wa vana va Faresi+ n’wana wa Yuda.+  Eka va ka Xilo,+ Asaya lowa mativula ni vana vakwe.  Eka vana va Zara,+ Yewele ni vamakwavo va 690.  Eka vana va Benjamini, Sallu n’wana wa Mexulama, n’wana wa Hodavhiya, n’wana wa Hasenuwa,  na Ibenaya n’wana wa Yerohamu, na Elaha n’wana wa Uzi, n’wana wa Mikiri, na Mexulama n’wana wa Xefatiya, n’wana wa Rhuwele, n’wana wa Ibiniya.  Vamakwavo hi ku landzelana ka vona a va ri 956. Lava hinkwavo a ku ri varhangeri va vatatana hi yindlu ya vatata wa vona. 10  Eka vaprista a ku ri na Yedaya, Yoyaribi, Yakini,+ 11  Azariya+ n’wana wa Hilkiya, n’wana wa Mexulama, n’wana wa Sadoki, n’wana wa Merayoto, n’wana wa Ahithuba, murhangeri wa yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso, 12  Adaya n’wana wa Yerohamu, n’wana wa Paxahuru, n’wana wa Malikiya, na Masayi n’wana wa Adiyele, n’wana wa Yahazira, n’wana wa Mexulama, n’wana wa Mexilemiti,+ n’wana wa Imere, 13  ni vamakwavo, varhangeri va yindlu ya vatata wa vona, a va ri 1 760, vavanuna va matimba lava nga ni vuswikoti+ bya ku endla vutirheli endlwini ya Xikwembu xa ntiyiso. 14  Eka Valevhi a ku ri na Xemaya n’wana wa Haxubu, n’wana wa Azirikamu, n’wana wa Haxabiya+ la humaka eka vana va Merari; 15  na Bakabakara, Herexe, Galala, Mataniya+ n’wana wa Mika,+ n’wana wa Zikiri,+ n’wana wa Asafa,+ 16  na Obadiya n’wana wa Xemaya,+ n’wana wa Galala, n’wana wa Yedutani,+ na Berakiya n’wana wa Asa, n’wana wa Elkana, loyi a a tshama eswimitanini swa va ka Netofa.+ 17  Varindzi va tinyangwa+ a ku ri Xalumu,+ Akubu, Talimoni, Ahimani ni makwavo wa vona la vuriwaka Xalumu, la nga murhangeri, 18  ku fikela enkarhini wolowo a a ri enyangweni+ ya hosi etlhelo ra le vuxeni. Lava a ku ri varindzi va tinyangwa ta mixaxa ya vana va Levhi.+ 19  Na Xalumu n’wana wa Kore, n’wana wa Ebiyasafa,+ n’wana+ wa Kora+ ni vamakwavo va yindlu ya tata wakwe, va ka Kora,+ lava a va langutele vutirheli, valanguteri va tinyangwa+ ta ntsonga ni vatata wa vona va langutela nxaxa wa Yehovha, valanguteri va ndlela yo nghena ha yona. 20  A ku ri Finiyasi+ n’wana wa Eliyazara+ loyi a a ri murhangeri wa vona eku sunguleni. Yehovha a a ri na yena.+ 21  Zakariya+ n’wana wa Mexelemiya a a ri murindzi wa nyangwa yo nghena ha yona ya ntsonga wa nhlangano. 22  Hinkwavo lava a va hlawuriwile leswaku va va varindzi va nyangwa evunghenweni a va ri 212. A va ri eswimitanini+ swa vona hi ku landza ndlela leyi va tsarisiweke ha yona hi ku ya hi swivongo swa vona.+ Lava hi vona lava Davhida+ na Samuwele la vonaka ka ha ri emahlweni+ va va vekeke exikhundlheni xa vona xa vuhlayisi.+ 23  Vona ni vana va vona a va langutela etinyangweni ta yindlu ya Yehovha, ni yindlu ya ntsonga, va tirha ku rindza.+ 24  Varindzi va tinyangwa a va ri ematlhelweni ya mune, evuxeni,+ evupela-dyambu,+ en’walungwini+ ni le dzongeni.+ 25  Vamakwavo eswimitanini swa vona a va fanele va ta masiku ya nkombo,+ nkarhi ni nkarhi swin’we ni lava. 26  Hikuva eswikhundlheni swa vuhlayisi a ku ri ni vavanuna va mune va matimba, lava nga varindzi va tinyangwa. A va ri Valevhi, a va langutela makamara yo dyela+ eka wona ni xuma+ xa yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso. 27  A va rhendzela yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso vusiku hinkwabyo; hikuva a va rindza,+ va khome xilotlelo, ni ku pfula mixo wun’wana ni wun’wana.+ 28  Van’wana va vona a va langutela swingolongondzwana+ swa ku tirhela ha swona, hikuva a va tisa swo tala ni ku teka swo tala. 29  Van’wana va vona a va vekiwe leswaku va langutela swingolongondzwana ni ku langutela swingolongondzwana hinkwaswo swo kwetsima+ ni ku langutela mapa lama silekeke kahle+ ni vhinyo+ ni mafurha+ ni murhi wa risuna+ ni mafurha ya balsama.+ 30  Van’wana va vana va vaprista a va endla mpfangano+ wa mafurha ya balsama. 31  Kutani Matitiya lowa Valevhi, loyi a a ri mativula ya Xalumu+ lowa ka Kora, a a ri exikhundlheni xa vuhlayisi bya leswi swi bakiweke emapanini.+ 32  Vana van’wana va Vakohata, vamakwavo, a va langutela xinkwa xo tlhandlekelana,+ leswaku va xi lunghiselela savata yin’wana ni yin’wana.+ 33  Lava a ku ri vayimbeleri,+ varhangeri va vatata wa Valevhi emakamareni yo dyela eka wona,+ ku nga lava a va ntshunxiwile entirhweni;+ hikuva a ku ri vutihlamuleri bya vona ku va entirhweni ninhlikanhi ni nivusiku.+ 34  Lava a ku ri varhangeri va vatata wa Valevhi hi ku tlhandlamana ka vona, va ri tindhuna. Lava hi vona lava a va tshama eYerusalema.+ 35  Yeyiyele tata wa Gibiyoni,+ a a tshama eGibiyoni. Vito ra nsati wakwe a ku ri Maka. 36  N’wana wakwe lowa mativula a ku ri Abidoni, Suru, Kixi, Bali, Nere, Nadabu, 37  Gedori, Ahiyo, Zakariya+ na Mikiloto. 38  Loko ku ri Mikiloto, u ve tata wa Ximeyamu. Kunene hi vona lava a va tshama emahlweni ka vamakwavo eYerusalema swin’we ni vamakwavo. 39  Loko ku ri Nere,+ u ve tata wa Kixi;+ Kixi yena u ve tata wa Sawulo;+ Sawulo yena u ve tata wa Yonathani,+ Maliki-xuwa,+ Abinadaba+ na Exibali.+ 40  Vana va Yonathani a ku ri Meriba-bali.+ Loko ku ri Meriba-bali u ve tata wa Mikiya.+ 41  Vana va Mikiya a ku ri Pitoni, Meleki, Tareya na Akazi.+ 42  Loko ku ri Akazi, u ve tata wa Yara; Yara yena u ve tata wa Alimethe, Azamavhete na Zimri. Zimri yena u ve tata wa Mosa. 43  Loko ku ri Mosa, u ve tata wa Bineya na Refaya+ n’wana wakwe, Eliyasa n’wana wakwe, Azele n’wana wakwe. 44  Azele u ve ni vana va tsevu, mavito ya vona hi lawa: Azirikamu, Bokeru, Iximayele, Xeyariya, Obadiya na Hanani. Lava a ku ri vana va Azele.+

Tinhlamuselo ta le hansi