1 Tikronika 7:1-40

7  Vana va Isakara a ku ri Tola+ na Puwa,+ Yaxubu na Ximroni,+ va ri mune.  Vana va Tola a ku ri Uzi, Refaya, Yeriyele, Yahamayi, Ibisamu na Xemuwele, varhangeri va yindlu ya vatata wa vona. Eka Tola a ku ri ni vavanuna va vurhena, va matimba, hi ku landzelelana ka vona. Nhlayo ya vona emasikwini ya Davhida+ a ku ri 22 600.  Vana va Uzi a ku ri Iziraha; vana va Iziraha a ku ri Mikayele, Obadiya, Yuwele, Ixaya, , va ri ntlhanu, hinkwavo ka vona va ri varhangeri.  Eka vona hi vatukulu va vona, hi ku ya hi yindlu ya vatata wa vona, a ku ri ni masocha ya vuthu ra nyimpi, ma ri 36 000, hikuva a va ri ni vasati vo tala ni vana.+  Vamakwavo va mindyangu hinkwayo ya Isakara a va ri vavanuna va vurhena, va matimba,+ va ri 87 000 hi ku tsarisiwa hi ku ya hi swivongo swa vona hinkwavo.+  Vana va Benjamini+ a ku ri Bela,+ Bekere+ na Yediyayele,+ va ri vanharhu.  Vana va Bela+ a ku ri Eziboni, Uzi, Uziyele, Yerimoto na Irayi, va ri ntlhanu, va ri varhangeri va yindlu ya vatata wa vona, va ri vavanuna va vurhena, va matimba; loko va tsarisiwa+ hi ku ya hi swivongo a va ri 22 034.  Vana va Bekere a ku ri Zemira, Yowasi, Eliyezere, Eliwenayi, Omri, Yeremoto, Abiya, Anathoti na Alimethe, hinkwavo lava a va ri vana va Bekere.  Ku tsarisiwa+ ka vona hi ku ya hi swivongo hi vatukulu va vona malunghana ni varhangeri va yindlu ya vatata wa vona, vavanuna va vurhena, va matimba, a va ri 22 200. 10  Vana va Yediyayele+ a ku ri Bilihani; vana va Bilihani a ku ri Yewuxi, Benjamini, Ehudi, Kenane, Zetana, Taraxixi na Ahixakara. 11  Hinkwavo lava a ku ri vana va Yediyayele, hi ku ya hi varhangeri va vatata wa vona, vavanuna va vurhena, va matimba,+ 17 200 va huma va ya evuthwini ra nyimpi. 12  Xupimi+ na Hupimi+ a va ri vana va Iri;+ Vahuximi a va ri vana va Aheri. 13  Vana va Neftali+ a ku ri Yazili,+ Guni,+ Yezere na Xalumu,+ vana va Biliha.+ 14  Vana va Manase+ a ku ri Asiriyele, loyi a n’wi velekeriweke hi nsati wakwe lontsongo wa Musiriya. (U veleke Makiri+ tata wa Giliyadi. 15  Makiri yena u teke nsati a va wa Hupimi na Xupimi, vito ra makwavo wa xisati a ku ri Maka.) Vito ra loyi wa vumbirhi a ku ri Selofehada,+ kambe Selofehada u ve ni vana va vanhwanyana.+ 16  Hi ku famba ka nkarhi, Maka, nsati wa Makiri, a veleka n’wana wa jaha a n’wi thya vito ra Perexe; vito ra makwavo a ku ri Serexi; vana vakwe a ku ri Ulama na Rekemu. 17  Vana va Ulama a ku ri Bedani. Lava a ku ri vana va Giliyadi, n’wana wa Makiri, n’wana wa Manase. 18  Makwavo wa xisati a ku ri Hamoleketa. U veleke Ixihodo, Abi-ezere+ na Mahela. 19  Vana va Xemida a ku ri Ahiyana, Xikeme, Liki na Aniyamu. 20  Vana va Efrayimi+ a ku ri Xutela+ na Berede n’wana wakwe na Tahata n’wana wakwe na Eliyada n’wana wakwe na Tahata n’wana wakwe, 21  na Zabada n’wana wakwe na Xutela n’wana wakwe na Ezere na Eliyadi. Vavanuna va Gadi+ lava va velekiweke etikweni rero va va dlayile hikuva va rhelele ku ta teka swifuwo swa vona. 22  Efrayimi tata wa vona a rila masiku yo tala,+ vamakwavo va hambeta va nghena va n’wi chavelela. 23  Endzhaku ka sweswo a tivana ni nsati wakwe, kutani a tika,+ a veleka n’wana wa jaha. Kambe a n’wi thya vito ra Beriya, hikuva ku nghena ka nsati loyi endlwini yakwe swi ve ni khombo.+ 24  N’wana wakwe wa nhwanyana a ku ri Xera, yena u ake Beta-horoni,+ wa le hansi+ ni wa le henhla,+ na Uzeni-xera. 25  A ku ri ni n’wana wakwe la vitaniwaka Refa, na Rexefi, na Tela n’wana wakwe, na Tahani n’wana wakwe, 26  Ladani n’wana wakwe, Amihudi n’wana wakwe, Elixama n’wana wakwe, 27  Nuni+ n’wana wakwe, Yehoxuwa+ n’wana wakwe. 28  Ndzhaka ya vona ni tindhawu ta vona to tshama eka tona a ku ri Bethele+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona, evuxeni, Narani,+ evupela-dyambu, Gezere+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona, na Xikeme+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona ku ya fika eGaza ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona; 29  etlhelo ka vana va Manase a ku ri na Beta-xeyani+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona, Tanaka+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona, Megido+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona, Dori+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona. Vana va Yosefa,+ ku nga vana va Israyele va tshame eka swona. 30  Vana va Axere+ a ku ri Imina,+ Ixivha, Ixivhi+ na Beriya;+ naswona Sera a a ri makwavo wa vona wa xisati. 31  Vana va Beriya a ku ri Hevere na Malikiyele, loyi a a ri tata wa Birizayiti. 32  Loko ku ri Hevere, u ve tata wa Yafelete, Xomeri na Hotamu, na Xuwa makwavo wa vona wa xisati. 33  Vana va Yafelete a ku ri Pasaka, Bimihala na Axivhati. Lava a ku ri vana va Yafelete. 34  Vana va Xemeri a ku ri Ahi na Rohaga, Yehuba na Aramu. 35  Vana va Heleme makwavo a ku ri Sofa, Imna, Xelexi na Amali. 36  Vana va Sofa a ku ri Suwa, Harinefere, Xuwala, Beri, Imra, 37  Beseri, Hodi, Xamma, Xalixa, Itirani na Bera. 38  Vana va Yetere a ku ri Yefune, Pisipa na Are. 39  Vana va Ula a ku ri Arha, Haniyele na Risiya. 40  Hinkwavo lava a ku ri vana va Axere, varhangeri+ va yindlu ya vatatana, vavanuna lava hlawuriweke, va vurhena+ ni matimba, varhangeri va tindhuna; naswona a va tsarisiwe+ hi ku ya hi swivongo evuthwini ra nyimpi. Nhlayo ya vona a ku ri vavanuna va 26 000.+

Tinhlamuselo ta le hansi