1 Tikronika 6:1-81

6  Vana va Levhi+ a ku ri Gerixoni,+ Kohata+ na Merari.+  Vana va Kohata a ku ri Amirama,+ Izihara,+ Hebroni+ na Uziyele.+  Vana va Amirama+ a ku ri Aroni+ na Muxe,+ naswona a ku ri na Meriyamu.+ Vana va Aroni a ku ri Nadabu+ na Abihu,+ Eliyazara+ na Ithamara.+  Loko ku ri Eliyazara,+ u ve tata wa Finiyasi.+ Finiyasi yena u ve tata wa Abixuwa.+  Abixuwa yena u ve tata wa Buki; Buki yena u ve tata wa Uzi.+  Uzi yena u ve tata wa Zerahiya; Zerahiya yena u ve tata wa Merayoto.+  Merayoto na yena u ve tata wa Amariya; Amariya yena u ve tata wa Ahithuba.+  Ahithuba yena u ve tata wa Sadoki;+ Sadoki yena u ve tata wa Ahimazi.+  Ahimazi yena u ve tata wa Azariya. Azariya yena u ve tata wa Yohanani. 10  Yohanani yena u ve tata wa Azariya.+ Hi yena la veke muprista endlwini leyi Solomoni a yi akeke eYerusalema. 11  Azariya u ve tata wa Amariya.+ Amariya yena u ve tata wa Ahithuba.+ 12  Ahithuba yena u ve tata wa Sadoki.+ Sadoki yena u ve tata wa Xalumu. 13  Xalumu yena u ve tata wa Hilkiya. Hilkiya+ yena u ve tata wa Azariya. 14  Azariya yena u ve tata wa Seraya.+ Seraya yena u ve tata wa Yohozadaki.+ 15  Yohozadaki hi yena la fambeke loko Yehovha a teka Yuda na Yerusalema a va yisa evukhumbini hi voko ra Nebukadnetsara. 16  Vana va Levhi+ a ku ri Gerixomu, Kohata na Merari. 17  Lawa i mavito ya vana va Gerixomu: Libni+ na Ximeyi.+ 18  Vana va Kohata+ a ku ri Amirama,+ Izihara, Hebroni na Uziyele.+ 19  Vana va Merari a ku ri Maheli na Muxi.+ Leyi a ku ri mindyangu ya Valevhi hi vatata wa vona:+ 20  Eka Gerixomu, n’wana wakwe a ku ri Libni,+ n’wana wakwe a ku ri Yahata, n’wana wakwe a ku ri Zima, 21  n’wana wakwe a ku ri Yowa,+ n’wana wakwe a ku ri Ido, n’wana wakwe a ku ri Zara, n’wana wakwe a ku ri Yeyaterayi. 22  Vana va Kohata a ku ri Aminadaba n’wana wakwe, Kora+ n’wana wakwe, Asiri n’wana wakwe, 23  Elkana n’wana wakwe, Ebiyasafa+ n’wana wakwe na Asiri n’wana wakwe; 24  Tahata n’wana wakwe, Uriyele n’wana wakwe, Uzhiya n’wana wakwe na Xawulo n’wana wakwe. 25  Vana va Elkana+ a ku ri Amasayi na Ahimoti. 26  Loko ku ri Elkana, vana va Elkana a ku ri Sofayi+ n’wana wakwe na Nahati n’wana wakwe, 27  Eliyabu+ n’wana wakwe, Yerohamu n’wana wakwe, Elkana+ n’wana wakwe. 28  Vana va Samuwele,+ mativula a ku ri Yuwele, wa vumbirhi a ku ri Abiya.+ 29  Vana va Merari a ku ri Maheli,+ Libni n’wana wakwe, Ximeyi n’wana wakwe, Uzza n’wana wakwe, 30  Ximeya n’wana wakwe, Hagiya n’wana wakwe, Asaya n’wana wakwe. 31  Lava hi vona lava Davhida+ a va nyikeke swikhundlha leswaku va kongomisa vuyimbeleri endlwini ya Yehovha endzhaku ka loko Areka yi kume ndhawu yo wisela eka yona.+ 32  Va ve vatirheli+ eku yimbeleleni+ emahlweni ka tabernakela ya ntsonga wa nhlangano ku fikela loko Solomoni a ake yindlu ya Yehovha eYerusalema;+ va hambete va endla ntirho wa vona hi ku landza xileriso lexi va nyikiweke xona.+ 33  Lava a va tirhela swin’we ni vana va vona hi lava: Eka vana va Vakohata, Hemani+ lowa muyimbeleri, n’wana wa Yuwele,+ n’wana wa Samuwele,+ 34  n’wana wa Elkana,+ n’wana wa Yerohamu, n’wana wa Eliyele,+ n’wana wa Towa, 35  n’wana wa Zufu,+ n’wana wa Elkana, n’wana wa Mahata, n’wana wa Amasayi, 36  n’wana wa Elkana, n’wana wa Yuwele, n’wana wa Azariya, n’wana wa Sofaniya, 37  n’wana wa Tahata, n’wana wa Asiri, n’wana wa Ebiyasafa,+ n’wana wa Kora,+ 38  n’wana wa Izihara,+ n’wana wa Kohata, n’wana wa Levhi, n’wana wa Israyele. 39  Loko ku ri Asafa makwavo,+ loyi a a tirha exineneni xakwe, Asafa a a ri n’wana wa Berakiya,+ n’wana wa Ximeya, 40  n’wana wa Mikayele, n’wana wa Baseya, n’wana wa Malikiya, 41  n’wana wa Etini, n’wana wa Zara, n’wana wa Adaya, 42  n’wana wa Ethani, n’wana wa Zima, n’wana wa Ximeyi, 43  n’wana wa Yahata,+ n’wana wa Gerixomu,+ n’wana wa Levhi. 44  Loko ku ri vana va Merari+ vamakwavo lava a va ri evokweni ra ximatsi, a ku ri na Ethani+ n’wana wa Kixe,+ n’wana wa Abidi, n’wana wa Maluka, 45  n’wana wa Haxabiya, n’wana wa Amaziya, n’wana wa Hilkiya, 46  n’wana wa Amuzi, n’wana wa Bani, n’wana wa Xemeri, 47  n’wana wa Maheli, n’wana wa Muxi,+ n’wana wa Merari,+ n’wana wa Levhi. 48  Vamakwavo, ku nga Valevhi+ hi vona va nyikiweke ntirho+ hinkwawo wa tabernakela ya yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso. 49  Aroni+ ni vana vakwe a va mbulukisa+ xitlhavelo ehenhla ka alitari ya gandzelo ro hisiwa+ ni le henhla ka alitari ya murhi wa risuna+ ya ntirho hinkwawo wa swilo swo kwetsima swinene ni ku kombelela Israyele+ ndzivalelo,+ hi ku landza hinkwaswo leswi Muxe nandza wa Xikwembu xa ntiyiso a swi leriseke. 50  Lava a ku ri vana va Aroni:+ Eliyazara+ n’wana wakwe, Finiyasi+ n’wana wakwe, Abixuwa+ n’wana wakwe, 51  Buki n’wana wakwe, Uzi n’wana wakwe, Zerahiya+ n’wana wakwe, 52  Merayoto+ n’wana wakwe, Amariya n’wana wakwe, Ahithuba+ n’wana wakwe, 53  Sadoki+ n’wana wakwe, Ahimazi+ n’wana wakwe. 54  Leti a ku ri tindhawu ta vona to tshama eka tona hi mintsonga leyi nga ni marhangu endhawini ya vona,+ vana va Aroni a va ri vandyangu wa Vakohata,+ hikuva vuhlolotwana a byi ri bya vona. 55  Hiloko va va nyika Hebroni+ etikweni ra Yuda, wu rhendzeriwe hi madyelo. 56  Masimu ya muti ni swimitana+ swa wona va swi nyike Kalebe+ n’wana wa Yefune.+ 57  Vana va Aroni va va nyike miti ya vutumbelo,+ Hebroni+ na Libna+ ni madyelo ya yona, Yatiri+ na Exitemowa+ ni madyelo ya yona, 58  na Hileni+ ni madyelo ya wona, Debiri+ ni madyelo ya wona, 59  Axani+ ni madyelo ya wona, na Beta-xemexe+ ni madyelo ya wona; 60  naswona leyi humaka eka nyimba ya Benjamini, a ku ri Geba+ ni madyelo ya wona, na Alimethe+ ni madyelo ya wona, na Anathoti+ ni madyelo ya wona. Miti ya vona hinkwayo a yi ri 13+ exikarhi ka mindyangu ya vona. 61  Vana va Kohata lava a va siyiwile, va va nyike miti ya khume+ hi vuhlolotwana yi huma endyangwini wa nyimba yoleyo, ku nga hafu ya nyimba, hafu leyi nga ya Manase. 62  Vana va Gerixomu+ hi mindyangu ya vona, va va nyike miti ya 13 ku suka enyimbeni ya Isakara+ ni le nyimbeni ya Axere+ ni le nyimbeni ya Neftali+ ni le nyimbeni ya Manase+ eBaxani. 63  Vana va Merari+ hi mindyangu ya vona, va va nyike miti ya 12 yi huma enyimbeni ya Ruveni+ ni le nyimbeni ya Gadi+ ni le nyimbeni ya Zebuloni+ hi vuhlolotwana. 64  Hikwalaho vana va Israyele va nyika Valevhi+ miti leyi ni madyelo ya yona.+ 65  Ku tlula kwalaho, hi vuhlolotwana va nyike nyimba ya vana va Yuda+ ni nyimba ya vana va Simiyoni+ ni nyimba ya vana va Benjamini+ miti leyi, leyi va yi thyeke mavito. 66  Mindyangu yin’wana ya vana va Kohata yi ve ni miti ya ndhawu ya yona yi huma enyimbeni ya Efrayimi.+ 67  Hiloko va va nyika miti ya vutumbelo, Xikeme+ ni madyelo ya wona endhawini ya tintshava ya Efrayimi, na Gezere+ ni madyelo ya wona, 68  na Yokimiyama+ ni madyelo ya wona, na Beta-horoni+ ni madyelo ya wona, 69  na Ayaloni+ ni madyelo ya wona, na Gati-rimoni+ ni madyelo ya wona; 70  leyi humaka eka hafu ya nyimba ya Manase, Anere+ ni madyelo ya wona, na Bileyamu+ ni madyelo ya wona, emindyangwini ya vana va Kohata lava va siyiweke.+ 71  Va teke Golani+ eBaxani ni madyelo ya wona na Axitaroti+ ni madyelo ya wona, yi huma endyangwini wa hafu ya nyimba yoleyo ya Manase, va yi nyika vana va Gerixomu;+ 72  leyi humaka eka nyimba ya Isakara, Kedexi+ ni madyelo ya wona, na Daberata+ ni madyelo ya wona, 73  na Rhamoti+ ni madyelo ya wona, na Anemi+ ni madyelo ya wona; 74  leyi humaka eka nyimba ya Axere, Maxala ni madyelo ya wona, na Abidoni+ ni madyelo ya wona, 75  na Hukoki+ ni madyelo ya wona, na Rehobo+ ni madyelo ya wona; 76  leyi humaka eka nyimba ya Neftali,+ Kedexi+ eGaleliya+ ni madyelo ya wona, na Hamoni ni madyelo ya wona, na Kiriyatayimi+ ni madyelo ya wona. 77  Va teke Rimono+ ni madyelo ya wona, Taboro ni madyelo ya wona, yi huma eka nyimba ya Zebuloni+ va yi nyika vana va Merari lava va siyiweke, 78  exifundzheni xa Yordani eYeriko ku ya evuxeni bya Yordani, yi huma eka nyimba ya Ruveni,+ Beseri+ emananga ni madyelo ya wona, na Yahasa+ ni madyelo ya wona, 79  na Kedemoti+ ni madyelo ya wona, na Mefati+ ni madyelo ya wona; 80  leyi humaka eka nyimba ya Gadi,+ Rhamoti+ eGiliyadi ni madyelo ya wona, na Mahanayimi+ ni madyelo ya wona, 81  na Hexiboni+ ni madyelo ya wona, na Yazere+ ni madyelo ya wona.

Tinhlamuselo ta le hansi