1 Tikronika 12:1-40

12  Lava hi vona va teke eka Davhida eSikilaga+ loko a ha vekeriwe swipimelo hikwalaho ka Sawulo+ n’wana wa Kixi; naswona a va ri exikarhi ka vavanuna va matimba,+ lava va pfunaka enyimpini,  lava va hlomeke hi vurha, va tirhisa voko ra xinene ni ra ximatsi+ hi maribye+ kumbe hi miseve+ eka vurha.+ A va ri vamakwavo wa Sawulo, wa ka Benjamini.  A ku rhangela Ahiyezere na Yowasi vana va Xemaha lowa le Gibiya,+ Yeziyele na Peleti vana va Azamavhete,+ Beraka na Yehu lowa le Anathoti,+  Iximaya lowa le Gibiyoni,+ wanuna wa matimba exikarhi ka lava va 30+ ni la langutelaka lava va 30; Yeremiya, Yahaziyele, Yohanani na Yozabadi lowa le Gedera,+  Eluzayi, Yerimoto, Beyaliya, Xemariya na Xefatiya lowa le Harifi,  Elkana, Ixaya, Azarele, Yowezere na Yaxobuwamu, lava va ka Kora,+  Yuwela, Zebadiya vana va Yerohamu wa le Gedori.  A ku ri ni van’wana va ka Gadi lava va tihlawuleke va ya etlhelweni ra Davhida endhawini leyi swi tikaka ku yi tshinelela emananga,+ vavanuna va vurhena, va matimba, vavanuna va vuthu ra nyimpi, lava va hlayisaka xitlhangu lexikulu ni tlhari swi lunghekile,+ lava swikandza swa vona a ku ri swikandza swa tinghala,+ a va fana ni timhala ehenhla ka tintshava hi rivilo.+  Ezere a a ri murhangeri, Obadiya a va wa vumbirhi, Eliyabu a va wa vunharhu, 10  Mixamana a va wa vumune, Yeremiya a va wa vuntlhanu, 11  Atayi a va wa vutsevu, Eliyele a va wa vunkombo, 12  Yohanani a va wa vunhungu, Elizabada a va wa vukaye, 13  Yeremiya a va wa vukhume, Makibanayi a va wa vu-11. 14  Lava a ku ri vana va Gadi,+ varhangeri va vuthu. Lontsongo a a ringana ni vanhu va 100, lonkulu ngopfu a a ringana ni vanhu va 1 000.+ 15  Lava hi vona va peleke Yordani+ en’hwetini yo sungula loko wa ha khapakhapa etimbuweni ta wona hinkwato,+ kutani va hlongola hinkwavo lava a va ri erivaleni ra le hansi, evuxeni ni le vupela-dyambu. 16  Vana van’wana va Benjamini na Yuda va fika endhawini leyi swi tikaka ku yi tshinelela,+ eka Davhida. 17  Kutani Davhida a humelela emahlweni ka vona, a va hlamula a ku: “Loko mi tile hi ku rhula+ eka mina leswaku mi ndzi pfuna, mbilu ya mina yi ta va ni vun’we na n’wina.+ Kambe loko mi tele ku ndzi xenga eka swirha swa mina ku nga ri na xihoxo eswandleni swa mina,+ Xikwembu+ xa vatatana a xi swi vone, xi swi lulamisa.”+ 18  Moya+ wu fika eka Amasayi, murhangeri wa lava va 30: “Hina hi va wena, Wena Davhida, naswona hi na wena,+ Wena n’wana wa Yese.Ku rhula, ku rhula a ku ve ka wena, ku rhula a ku ve eka loyi a ku pfunaka,Hikuva Xikwembu xa wena xi ku pfunile.”+ Hiloko Davhida a va amukela a va veka exikarhi ka varhangeri va masocha.+ 19  A ku ri ni van’wana va Manase lava va yeke eka Davhida loko a ta ni Vafilisita+ ku lwa na Sawulo; kambe a nga va pfunanga, hikuva tihosi leti tirhisanaka+ ta Vafilisita ti twanane leswaku ti n’wi hlongola, ti ku: “U ta nghenisa tinhloko ta hina ekhombyeni, a balekela eka hosi yakwe Sawulo.”+ 20  Loko a fika eSikilaga,+ lava va balekeleke eka yena va suka eka Manase i Adhina, Yozabadi, Yediyayele, Mikayele, Yozabadi, Elihu na Ziletayi, varhangeri+ va vanhu va magidi lava a va ri va Manase. 21  Loko ku ri vona, a va pfuna Davhida ku lwa ni vuthu ra vaphangi,+ hikuva hinkwavo ka vona a ku ri vavanuna va matimba+ ya vunghwazi, va ve tindhuna evuthwini; 22  hikuva vanhu a va ta eka Davhida siku ni siku ku ta+ n’wi pfuna, kukondza ku va nxaxa lowukulu,+ ku fana ni nxaxa wa Xikwembu.+ 23  Leti a ku ri tinhlayo ta varhangeri lava va hlomeleke vuthu, lava va veke va Davhida eHebroni,+ leswaku va hundzuluxela vuhosi+ bya Sawulo eka yena, hi ku landza xileriso xa Yehovha.+ 24  Vana va Yuda lava a va rhwala xitlhangu lexikulu ni tlhari a va ri 6 800, va hlomele nyimpi. 25  Eka vana va Simiyoni, vavanuna va matimba ya vunghwazi a va ri vuthu ra 7 100. 26  Eka vana va Valevhi, 4 600. 27  Yoyada a a ri murhangeri+ wa vana va Aroni,+ a a ri na 3 700. 28  Na Sadoki,+ jaha ra matimba ya vunghwazi ni yindlu ya vatata wa yena, tindhuna ta 22. 29  Eka vana va Benjamini,+ vamakwavo wa Sawulo,+ a va ri 3 000, ku fikela enkarhini wolowo vo tala va vona a va tshama va rindze yindlu ya Sawulo hi vurhon’wana. 30  Eka vana va Efrayimi a ku ri ni vavanuna va 20 800, va matimba+ ya vunghwazi, vavanuna va ndhuma, hi yindlu ya vatata wa vona. 31  Eka hafu ya nyimba ya Manase,+ a va ri 18 000 lava a va boxiwe hi mavito leswaku va ta endla Davhida a va hosi. 32  Eka vana va Isakara+ lava va kotaka ku twisisa minkarhi,+ lava tivaka leswi tiko ra Israyele ri faneleke ri swi endla,+ a ku ri ni varhangeri va vona va 200, vamakwavo hinkwavo a va lerisiwa hi vona. 33  Eka Zebuloni,+ lava a va huma va ya enyimpini, va lunghekele nyimpi, va ri ni matlhari hinkwawo ya nyimpi, a va ri 50 000, naswona a va khitikanela eka Davhida hi mbilu yin’we. 34  Eka Neftali+ a ku ri ni tindhuna ta 1 000, ti ri ni vanhu va 37 000 lava va tamelaka xitlhangu lexikulu ni fumu. 35  Eka va ka Dani, lava a va lunghekele nyimpi a va ri 28 600. 36  Eka Axere,+ lava a va huma va lunghekele nyimpi a va ri 40 000. 37  Ku suka entsungeni wa Yordani+ wa va ka Ruveni ni va ka Gadi ni hafu ya nyimba ya Manase va ri ni matlhari hinkwawo ya vandla ra nyimpi, a va ri 120 000. 38  Lava hinkwavo a va ri vavanuna va nyimpi, lava va khitikanelaka enyimpini; va fike eHebroni hi mbilu+ leyi heleleke leswaku va veka Davhida a va hosi ya tiko hinkwaro ra Israyele; ni lava va seleke hinkwavo va Israyele a va ri ni mbilu yin’we leswaku va endla Davhida a va hosi.+ 39  Va ye emahlweni va ri na Davhida kwalaho ku ringana masiku manharhu, va dya ni ku nwa,+ hikuva vamakwavo a va va lunghiselerile. 40  Ni lava a va ri ekusuhi na vona, ku ya fika eIsakara+ na Zebuloni+ na Neftali,+ a va tisa swakudya hi timbhongolo+ ni tikamela ni timeyila ni tihomu, swakudya leswi endliweke hi mapa,+ swimbundzwa swa makuwa lama omisiweke+ ni swimbundzwa swa mukhusu wa madiriva,+ vhinyo,+ mafurha,+ tihomu+ ni tinyimpfu+ to tala, hikuva a ku ri ni ku tsaka+ eIsrayele.

Tinhlamuselo ta le hansi