1 Tikronika 11:1-47

11  Hi ku famba ka nkarhi Vaisrayele+ hinkwavo va hlengeletana eka Davhida eHebroni,+ va ku: “Waswivo! Hina hi rhambu ra wena ni nyama ya wena.+  Tolo ni le nkarhini lowu hundzeke, niloko Sawulo a ha ri hosi ya hina, hi wena loyi a a rhangela Israyele, u ri humesa ni ku ri nghenisa;+ Yehovha Xikwembu xa wena a ku byela a ku, ‘Wena u ta risa+ vanhu va mina, ku nga Israyele, naswona wena u ta va murhangeri+ wa vanhu va mina, ku nga Israyele.’”  Hiloko vakulukumba hinkwavo va Israyele va ta eka hosi eHebroni, Davhida a endla ntwanano na vona eHebroni emahlweni ka Yehovha; endzhaku ka sweswo va tota+ Davhida a va hosi ya Israyele, hi ku landza rito+ ra Yehovha hi Samuwele.+  Endzhaku Davhida ni tiko hinkwaro ra Israyele va ya eYerusalema,+ hileswaku, eYebusi,+ etikweni leri Vayebusi+ a va ake eka rona.  Kutani vaaki va Yebusi va sungula ku byela Davhida va ku: “Wena a wu nge ngheni laha.”+ Hambiswiritano, Davhida a teka khokholo ra Siyoni,+ ku nga Muti wa Davhida.+  Hiloko Davhida a ku: “Un’wana ni un’wana la nga ta hlasela+ Vayebusi ku sungula, u ta va murhangeri ni hosana.” Kutani Yowabu+ n’wana wa Seruya a va wo sungula, hiloko a va murhangeri.  Davhida a tshama endhawini leyi swi tikaka ku yi tshinelela.+ Hi yona mhaka leyi va yi vitaneke Muti wa Davhida.+  A sungula ku aka muti matlhelo hinkwawo, ku suka eXitsungeni ku ya eswiphen’wini leswi nga ekusuhi, kambe Yowabu a endla leswaku muti hinkwawo wu tlhela wu hanya.+  Davhida a ya emahlweni a kula,+ hikuva Yehovha wa mavuthu a a ri na yena.+ 10  Lava i varhangeri va vavanuna va matimba+ va Davhida, lava va n’wi seketeleke swinene evuhosini byakwe swin’we ni tiko hinkwaro ra Israyele, ku n’wi endla hosi hi ku landza rito+ ra Yehovha malunghana na Israyele. 11  Lowu i nxaxamelo wa vavanuna va matimba lava a va ri va Davhida: Yaxobuwamu+ n’wana wa Hakimoni, murhangeri wa lava vanharhu. A a ndziwita fumu ehenhla ka vanhu va 300 lava dlayiweke hi nkarhi wun’we.+ 12  Endzhaku kakwe a ku ri na Eliyazara+ n’wana wa Dodo lowa Muahowa.+ A a ri exikarhi ka vavanuna vanharhu va matimba.+ 13  Hi yena loyi a a ri na Davhida ePasa-damima,+ laha Vafilisita va hlengeletaneke kona leswaku va lwa. A ku ri ni nsimu leyi a yi tele maxalana, loko ku ri vanhu, a va balekile hikwalaho ka Vafilisita.+ 14  Kambe u yime exikarhi ka nsimu leyi, a yi kutsula, a dlayetela Vafilisita, lerova Yehovha a ponisa+ hi ku ponisa lokukulu.+ 15  Kutani vanharhu eka varhangeri lava va 30+ va rhelela va ya eribyeni, eka Davhida ebakweni ra Adulamu,+ loko nxaxa wa Vafilisita wu dzimiwe erivaleni ra le hansi ra Refayimi.+ 16  Hi nkarhi wolowo Davhida a a ri endhawini leyi swi nonon’hwaka ku yi tshinelela;+ naswona hi nkarhi wolowo govela ra Vafilisita+ a ri ri eBetlehema. 17  Endzhakunyana ka nkarhi Davhida a phofula ku navela ka yena, a ku: “Onge ndzi nga nwa+ mati ya xihlovo xa Betlehema+ lexi nga enyangweni!” 18  Hiloko vavanuna lava vanharhu va matimba va manyukuta va nghena enxaxeni wa Vafilisita, va ka mati exihlobyeni xa Betlehema lexi nga enyangweni, va ta na wona va ma rhwele, va ma tisa eka Davhida.+ Davhida a nga pfumelanga ku ma nwa kambe a ma chululela eka Yehovha.+ 19  A ya emahlweni a ku: “A hi swinene eka mina, malunghana ni Xikwembu xanga, ku endla leswi! Xana ndzi nga nwa ngati+ ya vavanuna lava nghenisaka mimoya-xiviri ya vona ekhombyeni? Hikuva va nghenise mimoya-xiviri ya vona ekhombyeni leswaku va ma tisa.” A nga pfumelanga ku ma nwa.+ Leswi i swilo leswi endliweke hi vavanuna lava vanharhu va matimba. 20  Loko ku ri Abixayi+ makwavo wa Yowabu,+ yena u ve murhangeri wa lava vanharhu; naswona u ndziwite fumu rakwe eka vanhu va 300 lava va dlayiweke, a a ri ni ndhuma leyi fanaka ni ya lava vanharhu. 21  Eka vona va ri vanharhu, a a hlawuleke ku tlula lavan’wana vambirhi, naswona u ve ndhuna ya vona; kambe a nga ringananga+ ni lava vanharhu vo sungula. 22  Loko ku ri Benaya+ n’wana wa Yoyada,+ n’wana wa wanuna la nga ni vurhena, loyi a endleke swiendlo swo tala eKabizele,+ yena u dlaye vana vambirhi va Ariyele wa le Mowabu; naswona yena u rhelerile a ya dlaya nghala+ endzeni ka khele ra mati esikwini leri a ku wa gamboko. 23  Hi yena la dlayeke wanuna wa Muegipta, wanuna loyi a a lehe hi ndlela leyi nga tolovelekangiki, swisungunu swa ntlhanu.+ Muegipta loyi a a tamele fumu+ leri fanaka ni mhandzi ya valuki va mapesa; kambe u rhelele a ya eka yena a ri ni nhonga ivi a wutla fumu evokweni ra Muegipta, a n’wi dlaya hi fumu rakwe.+ 24  Swilo leswi swi endliwe hi Benaya n’wana wa Yoyada, a a ri ni vito exikarhi ka vavanuna lava vanharhu va matimba. 25  Hambileswi a a hlawuleke ku tlula lava va 30, kambe a nga fikanga eka xiyimo xa lava vanharhu.+ Hambiswiritano, Davhida u n’wi veke a lawula ntlawa wa varindzi vakwe.+ 26  Loko ku ri vavanuna va matimba va vandla ra nyimpi, a ku ri Asahele+ makwavo wa Yowabu, Elihanani+ n’wana wa Dodo wa le Betlehema, 27  Xamoti+ lowa le Harori, Helese lowa le Peloni,+ 28  Ira+ n’wana wa Ikexi lowa le Tekowa, Abi-ezere lowa le Anathoti,+ 29  Sibekayi+ lowa le Huxa, Ilayi lowa le Ahowa,+ 30  Maharayi+ lowa le Netofa,+ Helede+ n’wana wa Bhana lowa le Netofa, 31  Itayi n’wana wa Ribayi+ wa le Gibiya+ wa vana va Benjamini,+ Benaya lowa le Piratoni,+ 32  Hurayi la humaka eminkoveni ya Gaxi,+ Abiyele lowa le Araba, 33  Azamavhete lowa le Bahurimi,+ Eliyahaba lowa le Xalabimi, 34  vana va Haxeme lowa le Gizoni, Yonathani+ n’wana wa Xage lowa le Harari, 35  Ahiyamu n’wana wa Sakara+ lowa le Harari, Elifala+ n’wana wa Ura, 36  Hefere lowa le Mekera, Ahiya lowa le Peloni, 37  Hesiro lowa le Karimeli,+ Narayi n’wana wa Ezibayi, 38  Yuwele makwavo wa Natani,+ Mibara n’wana wa Hageri, 39  Seleke lowa Muamone, Naharayi lowa le Beroti, murhwali wa swihlomo swa nyimpi swa Yowabu n’wana wa Seruya, 40  Ira lowa Muitira, Garebe+ lowa le Itira, 41  Uriya+ lowa Muheti,+ Zabada n’wana wa Ahilayi, 42  Adina n’wana wa Xiza lowa ka Ruveni, murhangeri wa va ka Ruveni, loyi ha yena a ku ri na 30; 43  Hanani n’wana wa Maka, na Yuxafati wa le Mitina, 44  Uziya lowa le Axitaroti, Xama na Yeyiyele, vana va Hotamu lowa le Arowere, 45  Yediyayele n’wana wa Ximri, na Yoha makwavo lowa le Tizi, 46  Eliyele lowa le Havhi, Yeribayi na Yoxavhiya vana va Elinama, na Itima lowa Mumowabu. 47  Eliyele, Obede, Yasiyele lowa le Mizoba.

Tinhlamuselo ta le hansi