1 Tihosi 9:1-28

9  Hi ku hatlisa loko Solomoni a hete ku aka yindlu ya Yehovha ni yindlu+ ya hosi+ ni xilo xin’wana ni xin’wana lexi navelekaka eka Solomoni, lexi a tsakeleke ku xi endla,+  Yehovha a humelela eka Solomoni ra vumbirhi, hi ndlela leyi fanaka ni leyi a humeleleke ha yona eka yena eGibiyoni.+  Yehovha a ku eka yena: “Ndzi xi twile xikhongelo+ xa wena ni ku kombela ka wena tintswalo, leswi u kombeleke tintswalo emahlweni ka mina ha swona. Ndzi hlawulekise+ yindlu leyi u yi akeke hi ku veka vito+ ra mina kwalaho hilaha ku nga riki na makumu; kunene mahlo+ ya mina ni mbilu ya mina swi ta va kwalaho nkarhi hinkwawo.+  Kutani loko wena wo famba+ emahlweni ka mina hilaha Davhida+ tata wa wena a fambeke hakona, hi mbilu leyi tshembekeke+ ni hi vululami,+ hi ku endla hi ku landza hinkwaswo leswi ndzi ku leriseke swona,+ naswona u hlayisa swileriso+ swa mina ni swiboho swa mina swa vuavanyisi,+  kunene na mina ndzi ta simeka xiluvelo xa mfumo wa wena ehenhla ka Israyele hilaha ku nga riki na makumu, hilaha ndzi tshembiseke Davhida tata wa wena hakona, ndzi ku, ‘A ku na munhu wa wena la nga ta susiwa leswaku a nga tshami exiluvelweni xa Israyele.’+  Loko kunene n’wina ni vana va n’wina mo tlhela mi nga ha ndzi landzeli+ naswona mi nga ha swi hlayisi swileriso swa mina ni milawu ya mina leswi ndzi swi vekeke emahlweni ka n’wina, kunene mi famba mi ya tirhela swikwembu+ swin’wana, mi swi nkhinsamela,  na mina ndzi ta lovisa Israyele evuandlalweni bya misava leyi ndzi ri nyikeke yona;+ yindlu leyi ndzi yi hlawulekiseleke vito ra mina ndzi ta yi cukumeta yi suka emahlweni ka mina,+ kunene tiko ra Israyele ri ta va xihlekulo+ ni ndzhukano exikarhi ka vanhu hinkwavo.  Yindlu leyi yi ta va nhulu ya marhumbi.+ Un’wana ni un’wana la hundzaka eka yona u ta yi languta hi ku hlamala,+ kunene u ta yi bela noti, a ku, ‘Hikwalaho ka yini Yehovha a endle hi ndlela leyi etikweni leri ni le ndlwini leyi?’+  Va ta boheka ku vula va ku, ‘Hikwalaho ka leswi va siyeke Yehovha Xikwembu xa vona loyi a humeseke vatata wa vona etikweni ra Egipta,+ vona va khomelele eka swikwembu+ swin’wana, va swi nkhinsamela ni ku swi tirhela. Hi yona mhaka leyi Yehovha a va tiseleke khombo leri hinkwaro.’”+ 10  Eku heleni ka malembe ya 20, lawa ha wona Solomoni a akeke tindlu leti timbirhi, yindlu ya Yehovha+ ni yindlu ya hosi,+ 11  (Hiramu+ hosi ya le Tiri u pfune Solomoni+ hi timhandzi ta mirhi ya mikedari ni hi timhandzi ta mirhi ya yunipa ni hi nsuku hilaha a a swi tsakela hakona,)+ hi nkarhi wolowo Hosi Solomoni a nyika Hiramu miti ya 20 etikweni ra Galeliya.+ 12  Hikwalaho Hiramu a huma eTiri ku ya vona miti leyi Solomoni a n’wi nyikeke yona, a yi nga lulamanga ematihlweni yakwe.+ 13  Hiloko a ku: “I miti ya muxaka muni leyi u ndzi nyikeke yona, makwerhu?” Kutani yi thyiwa Tiko ra Kabulu ku fikela esikwini leri. 14  Hi nkarhi wolowo Hiramu a rhumela titalenta ta nsuku ta 120+ eka hosi. 15  Kutani leri i rungula ra lava va tsariseriweke ku endla ntirho wo sindzisiwa,+ lava Hosi Solomoni a va vitaneke leswaku va ta aka yindlu ya Yehovha+ ni yakwe ni Xitsunga+ ni rirhangu+ ra Yerusalema na Hasora+ na Megido+ na Gezere.+ 16  (Faro hosi ya Egipta u tile a teka Gezere a wu hisa hi ndzilo, kutani Vakanana+ lava va tshamaka emutini lowu a va dlaya. Hiloko a wu nyika n’wana wakwe,+ nsati wa Solomoni, wu va nyiko yo lelana.) 17  Solomoni a ya emahlweni a aka Gezere na Beta-horoni+ wa le Hansi, 18  na Balata+ na Tamari emananga, etikweni, 19  ni miti hinkwayo ya vuhlayiselo+ leyi yi veke ya Solomoni ni miti ya makalichi+ ni miti ya vagadi va tihanci, ni swilo hinkwaswo leswi navelekaka swa Solomoni+ leswi a naveleke ku swi aka eYerusalema ni le Lebanoni ni le tikweni hinkwaro leri a ri lawuriwa hi yena. 20  Loko ku ri vanhu hinkwavo lava va seleke eka Vaamori,+ Vaheti,+ Vaperezi,+ Vahivhi+ ni Vayebusi,+ lava a va nga ri xiphemu xa vana va Israyele,+ 21  vana va vona lava va siyiweke endzhaku ka vona etikweni leri vana va Israyele va nga swi kotangiki ku ri nyikela endzovisweni,+ Solomoni u ye emahlweni a va vitana va ta endla ntirho wo sindzisiwa wa vuhlonga ku fikela esikwini leri.+ 22  A va kona eka vana va Israyele lava Solomoni a va vekeke va va mahlonga;+ hikuva a va ri valwi vakwe va nyimpi ni malandza yakwe, ni tihosana takwe ni tindhuna ta swandla swa vafambisi vakwe va nyimpi ni varhangeri, ni vachayeri vakwe va makalichi ni vagadi vakwe va tihanci.+ 23  Leti a ku ri tindhuna ta vayimeri lava a va lawula ntirho wa Solomoni, ti ri 550, tindhuna ta vanhu lava a va chivirikela ntirho.+ 24  Hambiswiritano, n’wana wa Faro wa nhwanyana+ a huma eMutini wa Davhida+ a ta endlwini leyi a n’wi akeleke yona. Hi wona nkarhi lowu a akeke Xitsunga+ ha wona. 25  Solomoni a ya emahlweni a humesa switlhavelo swo hisiwa ni switlhavelo swa xinakulobye kanharhu+ hi lembe ealitarini leyi a yi akeleke Yehovha,+ a ku mbulukisiwa xitlhavelo ehenhla ka alitari+ leyi a yi ri emahlweni ka Yehovha; kutani a heta yindlu.+ 26  A ku ri ni ntlawa wa swikepe leswi Hosi Solomoni a swi endleke aEsiyoni-gebere+ lowu nga aElata+ entsungeni wa ribuwa ra Lwandle ro Tshwuka etikweni ra Edomu.+ 27  Hiramu a hambeta a rhumela malandza yakwe,+ lawa ma nga vatluti lava tivaka lwandle, swin’we ni malandza ya Solomoni hi ntlawa lowu wa swikepe. 28  Kutani va ya eOfiri+ va ya landza titalenta ta nsuku ta 420,+ va ti tisa eka Hosi Solomoni.

Tinhlamuselo ta le hansi