1 Samuwele 30:1-31

30  Kuteloko Davhida ni vavanuna vakwe va tshinelela eSikilaga+ hi siku ra vunharhu, Vaamaleke+ va hlasele edzongeni ni le Sikilaga hi xitshuketa; va hambeta va hlasela Sikilaga ni ku wu hisa hi ndzilo,  va teka vavasati+ va va yisa evukhumbini ni hinkwaswo leswi a swi ri kwalaho, ku sukela eka lontsongo ku ya eka lonkulu. A va dlayanga munhu, kambe va va khayime va famba na vona.  Loko Davhida a fika emutini ni vavanuna vakwe, waswivo, a wu hisiwe hi ndzilo, loko ku ri vavasati ni vana va vona va majaha ni va vanhwanyana, a va yisiwe evukhumbini.  Hiloko Davhida ni vanhu lava a va ri na yena va sungula ku tlakusa marito ya vona va rila,+ ku fikela loko va nga ha ri na matimba ya ku rila.  Vavasati vambirhi va Davhida a va endliwe makhumbi, Ahinowama+ lowa le Yizriyele na Abigayele+ nsati wa Nabali lowa le Karimeli.  Kutani swi n’wi karhata ngopfu Davhida,+ hikuva vanhu a va vule leswaku a khandliwa hi maribye;+ hikuva moya-xiviri wa vanhu hinkwavo a wu vavisekile,+ wun’wana ni wun’wana hikwalaho ka vana va wona va majaha ni va vanhwanyana. Hiloko Davhida a titiyisa hi Yehovha Xikwembu xakwe.+  Hiloko Davhida a byela Abiyatara+ lowa muprista, n’wana wa Ahimeleke, a ku: “Ndzi kombela u tshineta efodi+ eka mina.” Kutani Abiyatara a fika a tshineta efodi eka Davhida.  Davhida a sungula ku vutisa Yehovha,+ a ku: “Xana ndzi fanele ndzi hlongorisa vuthu leri ra vaphangi? Xana ndzi ta va kuma?” Hiloko a ku+ eka yena: “Va hlongorise, hakunene u ta va kuma, hakunene u ta va kutsula.”+  Hi ku hatlisa Davhida a nghena endleleni, yena ni vavanuna va 600+ lava a va ri na yena, va famba va ya fika enkoveni wa Besori, kutani vavanuna lava a va fanele va siyiwa va yima va nga fambi. 10  Davhida a ya emahlweni ni ku hlongorisa,+ yena ni vavanuna va 400, kambe vavanuna va 200 lava a va karhele ngopfu ku tsemakanya nkova wa Besori+ va yima va nga fambi. 11  Hiloko va kuma wanuna, la nga Muegipta,+ enhoveni. Kutani va n’wi teka va n’wi yisa eka Davhida, va n’wi nyika xinkwa leswaku a dya, va n’wi nyika ni mati leswaku a nwa. 12  Ku tlula kwalaho, va n’wi nyika xiphemu xa ximbundzwa xa makuwa lama omisiweke ni swimbundzwa swimbirhi swa mukhusu wa madiriva.+ A dya kutani moya+ wakwe wu vuyela eka yena; hikuva a a nga dyanga xinkwa kumbe ku nwa mati ku ringana masiku manharhu ni vusiku byinharhu. 13  Sweswi Davhida a ku eka yena: “Xana u wa ka mani naswona u huma kwihi?” yena a ku: “Ndzi mutirhi wa Muegipta, hlonga ra wanuna wa Muamaleke, kambe n’wini wanga u ndzi siyile hikuva a ndzi vabya masiku manharhu lama hundzeke.+ 14  Hi hina hi hlaseleke hi xitshuketa edzongeni ra Vakereti+ ni le henhla ka Yuda ni le henhla ka dzonga ra Kalebe;+ Sikilaga hi wu hise hi ndzilo.” 15  Hiloko Davhida a ku eka yena: “Xana u ta ndzi ngirimerisa evuthwini leri ra vaphangi?” Yena a ku: “Ndzi hlambanyele+ hi Xikwembu leswaku u nge ndzi dlayi nileswaku u nge ndzi nyiketi evokweni ra n’wini wanga,+ kutani ndzi ta ku ngirimerisela evuthwini ra vaphangi lava.” 16  Hikwalaho a n’wi ngirimerisa,+ vona a va hangalake hinkwako-kwako ehenhla ka vuandlalo bya tiko hinkwaro, va dya ni ku nwa va ri ni nkhuvo+ hikwalaho ka swilo hinkwaswo swo tala leswi va swi phangeke etikweni ra Vafilisita ni le tikweni ra Yuda.+ 17  Davhida a va dlaya ku sukela nimixo ka ha mphumerile ku fikela nimadyambu, leswaku a va nyiketa endzovisweni; a ku na munhu ni un’we wa vona la balekeke+ handle ka majaha ya 400 lawa a ma gade tikamela kutani ma baleka. 18  Davhida a kutsula hinkwaswo leswi Vaamaleke a va swi tekile,+ ni vasati vakwe vambirhi Davhida u va kutsurile. 19  A ku nga ri na nchumu xa vona lexi a xi pfumaleka, ku sukela eka lexitsongo ku ya eka lexikulu ni le ka vana va majaha ni va vanhwanyana ni le ka leswi phangiweke, hambi ku ri leswi a va titekele swona.+ Davhida u tlhele a swi kuma hinkwaswo. 20  Hiloko Davhida a teka mintlhambi hinkwayo ya tinyimpfu ni mintlhambi ya tihomu, leyi va yi khayimeke emahlweni ka swifuwo swin’wana. Kutani va ku: “Leswi i swilo leswi phangiweke swa Davhida.”+ 21  Hi ku famba ka nkarhi Davhida a fika eka vavanuna va 200+ lava a va karhele ngopfu leswaku va nga famba swin’we na Davhida, lava a va hambete va tshama enkoveni wa Besori; kutani va huma ku ta hlanganisa Davhida ni ku ta hlanganisa vanhu lava a va ri na yena. Loko Davhida a tshinela eka vanhu u sungule ku va rungurisa ta vutomi. 22  Hambiswiritano, wanuna un’wana ni un’wana wo biha ni la nga pfuniki nchumu+ eka vavanuna lava a va fambe na Davhida a hlamula, a tshamela ku vula a ku: “Hikwalaho ka leswi va nga fambangiki na hina, a hi nge va nyiki nchumu eka leswi phangiweke leswi hi swi kutsuleke, handle ka ku nyika un’wana ni un’wana nsati wakwe ni vana vakwe, a va va rhangise va famba.” 23  Kambe Davhida a ku: “Mi nga endli hi ndlela yoleyo, vamakwerhu, hi leswi Yehovha a hi nyikeke swona+ hi ku va a hi hlayisile+ a nyiketa evokweni ra hina vuthu ra vaphangi leri a ri lwa na hina.+ 24  Xana i mani la nga ta mi yingisa emaritweni lawa? Hikuva xiavelo xa loyi a rheleleke enyimpini xi ta fana ni xiavelo xa loyi a tshameke ni ndzhwalo.+ Hinkwavo va ta va ni swiavelo.”+ 25  Ku sukela esikwini rero ku ya emahlweni a xi veka xi va xileriso ni xiboho xa vuavanyisi+ eka Israyele ku ta fikela esikwini leri. 26  Loko Davhida a fika eSikilaga, a rhumela swin’wana swa swilo leswi phangiweke eka vakulukumba va Yuda, vanakulobye,+ a ku: “Hi leyi nyiko+ yo katekisa leyi humaka eka leswi phangiweke swa valala va Yehovha.” 27  Eka lava a va ri eBethele,+ ni lava a va ri eRhamoti+ wa le dzongeni, ni lava a va ri eYatiri,+ 28  ni lava a va ri eArowere, ni lava a va ri eSifimoti, ni lava a va ri aExitemowa,+ 29  ni lava a va ri eRakala, ni lava a va ri emitini ya va ka Yeramiyele,+ ni lava a va ri emitini ya Vakena,+ 30  ni lava a va ri eHorma,+ ni lava a va ri eBoraxani,+ ni lava a va ri eAtaki, 31  ni lava a va ri eHebroni,+ ni le ka tindhawu hinkwato leti Davhida a fambeke eka tona, yena ni vavanuna vakwe.

Tinhlamuselo ta le hansi