1 Samuwele 25:1-44

25  Hi ku famba ka nkarhi Samuwele+ a fa; kutani tiko hinkwaro ra Israyele ri hlengeletana ku ta n’wi rilela+ ni ku n’wi lahla endlwini yakwe eRhama.+ Hiloko Davhida a suka a yima a rhelela a ya emananga ya le Parani.+  A ku ri ni munhu eMawoni,+ ntirho wakwe a wu ri eKarimeli.+ Munhu loyi a a ri nkulu ngopfu, a a ri ni tinyimpfu ta 3 000 ni timbuti ta 1 000; a a tirha ku tsemeta+ tinyimpfu takwe eKarimeli.  Vito ra munhu loyi a ku ri Nabali,+ vito ra nsati wakwe a ku ri Abigayele.+ Nsati wakwe a a tlharihile+ swinene naswona a a sasekile, kambe nuna wa kona a a karhata naswona swiendlo swakwe a swi bihile;+ a a ri wa ka Kalebe.+  Davhida a swi twa a ri emananga leswaku Nabali a a tsemeta+ tinyimpfu takwe.  Hiloko Davhida a rhuma majaha ya khume, Davhida a byela majaha lawa a ku: “Tlhandlukelani eKarimeli, mi ya eka Nabali, mi rungurisana na yena hi ta vutomi+ byakwe evitweni ra mina.  Mi fanele mi ku eka makwerhu, ‘Onge u nga hanya+ naswona onge vandyangu wa wena va nga hanya ni hinkwaswo leswi u nga na swona, a swi hanye.  Ndzi swi twile leswaku u ni vatsemeti. Varisi va wena va tshama va va na hina.+ A hi va karhatanga,+ naswona a va lahlekeriwanga hi nchumu nikatsongo emasikwini hinkwawo lawa a va ri na hina eKarimeli.  Vutisa majaha ya wena, ma ta ku byela, leswaku majaha ya mina ma kuma tintswalo ematihlweni ya wena, hikuva hi te hi siku lerinene. Ntsena, ndzi kombela u nyika malandza ya wena ni n’wana wa wena Davhida, xin’wana ni xin’wana lexi voko ra wena ri nga xi kumaka.’”+  Hikwalaho majaha ya Davhida ma fika ma vulavula na Nabali hi ku landza marito lawa hinkwawo evitweni ra Davhida kutani ma rindza. 10  Hiloko Nabali a hlamula malandza ya Davhida a ku: “Davhida i mani+ naswona n’wana wa Yese i mani? Masiku lawa, ma tele malandza lawa ma siyaka vini va wona.+ 11  Xana ndzi fanele ku teka xinkwa+ xa mina ni mati ya mina ni nyama ya lexi tlhaviweke xa mina, leyi ndzi yi tlhaveleke vatsemeti va mina, ndzi swi nyika vavanuna lava ndzi nga tiviki ni lomu va humaka kona?”+ 12  Endzhaku ka sweswo majaha ya Davhida ma hundzuluka ma khoma ndlela ya wona ma tlhela, kutani ma fika ma n’wi vikela hi ku landza marito lawa hinkwawo. 13  Hi ku hatlisa Davhida a byela vavanuna vakwe a ku: “Un’wana ni un’wana a a khame banga rakwe!”+ Hiloko un’wana ni un’wana a khama banga rakwe, Davhida na yena a khama banga rakwe; va sungula ku tlhandluka va landzela Davhida, kwalomu ka vavanuna va 400, kasi va 200 a va tshame ni ndzhwalo.+ 14  Hi nkarhi wolowo, un’wana wa majaha a vikela Abigayele, nsati wa Nabali, a ku: “Waswivo, Davhida u rhume varhumiwa va suka emananga va ta navelela n’wini wa hina leswinene, kambe u va tshinye+ hi vukarhi. 15  Vavanuna lava a va ri vanene ngopfu eka hina, a va hi karhatanga, a hi lahlekeriwanga hi nchumu emasikwini hinkwawo ya ku famba-famba ka hina na vona loko hi ri enhoveni.+ 16  Eka hina a va ri rirhangu+ leri ri hi rhendzeleke vusiku ni nhlikanhi, masiku hinkwawo lawa a hi ri na vona hi ri eku riseni ka ntlhambi. 17  Sweswi, swi tive u vona leswi u nga ta swi endla, hikuva n’wini wa hina ni yindlu yakwe va boheriwe+ khombo, hikuva i munhu la nga pfuniki nchumu+ leswaku u nga vulavula na yena.” 18  Xikan’we-kan’we Abigayele+ a hatlisa a teka swinkwa swa 200 ni makhuwana mambirhi lamakulu ya vhinyo+ ni tinyimpfu ta ntlhanu leti lunghisiweke,+ ni mimpimo ya ntlhanu ya seya ya mavele lama katingiweke,+ ni swimbundzwa swa 100 swa mukhusu wa madiriva,+ ni swimbundzwa swa 200 swa makuwa lama omisiweke,+ a swi veka ehenhla ka timbhongolo. 19  Hiloko a byela majaha yakwe a ku: “Hundzelani emahlweni ka mina.+ Maswivo, ndza ta hi le ndzhaku ka n’wina.” Kambe a nga n’wi byelanga nchumu Nabali nuna wakwe. 20  Loko a gade mbhongolo,+ a rhelela ntshava exihundleni, waswivo, Davhida ni vavanuna vakwe a va rhelela ku ta n’wi hlanganisa. Hiloko a hlangana na vona. 21  Loko ku ri Davhida, u te: “Ndzi rindze swilo hinkwaswo swa munhu loyi emananga leswaku ndzi ta khomisiwa tingana, a xi kona ni xin’we lexi nga lahleka eka swilo hinkwaswo swa yena,+ kambe u ndzi tlherisela hi swo biha hikwalaho ka leswinene.+ 22  Hikwalaho, onge Xikwembu xi nga endla eka valala va Davhida, onge xi nga engetela eka swona+ loko ndzo tshika mani na mani wa vanhu hinkwavo lava va nga va yena, lava humeselaka mati ekhumbini,+ a sala ku fikela nimixo.”+ 23  Loko Abigayele a vona Davhida, xikan’we-kan’we a hatlisa a xika embhongolweni, a wela emahlweni ka Davhida hi xikandza, a korhamela+ emisaveni. 24  Kutani a wela emilengeni yakwe,+ a ku: “Oho hosi yanga, xihoxo+ a xi ve ehenhla ka mina; ndza ku kombela, hlonga ra wena ra xisati a ri vulavule etindleveni ta wena,+ u yingisa marito ya hlonga ra wena ra xisati. 25  Ndza ku kombela, hosi yanga yi nga veki mbilu ya yona eka munhu loyi a nga pfuniki nchumu+ Nabali, hikuva u kotisa vito ra yena. Vito rakwe i Nabali, u hungukile.+ Loko ku ri mina hlonga ra wena ra xisati, a ndzi ma vonanga majaha ya hosi yanga lawa u ma rhumeke. 26  Sweswi hosi yanga, leswi Yehovha a hanyaka+ nileswi moya-xiviri wa wena wu hanyaka,+ Yehovha u ku sivele+ ku va ni nandzu wa ngati+ nileswaku voko ra wena ri ku ponisa.+ Sweswi valala va wena ni lava va lavaka ku ku vavisa hosi yanga a va fane na Nabali.+ 27  Kutani malunghana ni nyiko yo katekisa+ leyi nandza wa wena wa xisati a yi tiseleke hosi yanga, yi fanele yi nyikiwa majaha lama famba-fambaka emikondzweni+ ya hosi yanga. 28  Ndzi kombela u rivalela ku tlula nawu ka hlonga ra wena ra xisati,+ hikuva kunene Yehovha u ta endla yindlu ya hosi yanga yi tshama nkarhi wo leha,+ hikuva hosi yanga yi lwa tinyimpi ta Yehovha;+ loko ku ri vubihi a byi nge kumiwi eka wena emasikwini ya wena hinkwawo.+ 29  Loko munhu a pfuka ku ku hlongorisa a lava moya-xiviri wa wena, kunene moya-xiviri wa hosi yanga wu ta va wu tsondzeriwe enkwameni wa vutomi+ swin’we na Yehovha Xikwembu xa wena;+ kambe loko ku ri moya-xiviri wa valala va wena, u ta wu cukumetela ekule ku fana niloko wu ri eka xipelupelu.+ 30  Hikwalaho ka leswi Yehovha a nga ta endla hosi yanga vunene hi ku landza hinkwaswo leswi a swi vuleke, kunene u ta ku veka u va murhangeri wa Israyele.+ 31  Leswi swi nga vi xivangelo xa ku tshetsheleka eka wena kumbe swi va xikhunguvanyiso embilwini ya hosi yanga eku halatiweni ka ngati ku nga ri na xivangelo+ ni le ku endleni ka leswaku voko ra hosi yanga ri yi ponisa.+ Kunene Yehovha u ta endla hosi yanga leswinene, u fanele u tsundzuka+ hlonga ra wena ra xisati.” 32  Hiloko Davhida a byela Abigayele a ku: “A a dzunisiwe Yehovha Xikwembu xa Israyele+ loyi a ku rhumeke esikwini leri leswaku u ta hlangana na mina! 33  Nakambe a ku katekisiwe ku twisisa ka wena,+ a ku katekisiwe wena u nga ndzi sivela esikwini leri leswaku ndzi nga vi na nandzu wa ngati+ ni ku endla leswaku voko ra mina ri ndzi ponisa.+ 34  Kasi hi tlhelo lerin’wana, leswi Yehovha Xikwembu xa Israyele a hanyaka, loyi a ndzi siveleke leswaku ndzi nga endli swo biha eka wena,+ loko a wu nga hatliselanga ku ta hlangana na mina,+ kunene eka Nabali a ku nga ta sala munhu ku fikela nimixo, la humeselaka mati ekhumbini.”+ 35  Hiloko Davhida a amukela evokweni ra yena leswi a a n’wi tele na swona, kutani a ku eka yena: “Tlhandlukela endlwini ya wena hi ku rhula.+ Waswivo, ndzi yingise rito ra wena leswaku ndzi ku ehleketela.”+ 36  Endzhaku Abigayele a fika eka Nabali, yena a a endle nkhuvo endlwini yakwe wu fana ni nkhuvo wa hosi;+ mbilu ya Nabali a yi tsakile endzeni kakwe, a a dakwe+ ngopfu; yena a nga n’wi byelanga nchumu lowutsongo kumbe lowukulu ku fikela loko ku va ku vonakala ka nimixo. 37  Nimixo loko vhinyo yi herile eka Nabali, nsati wakwe a n’wi byela swilo leswi. Kutani mbilu+ yakwe yi fa endzeni kakwe, yena a fana ni ribye. 38  Endzhaku ka sweswo, ku hundza masiku ya kwalomu ka khume, kutani Yehovha a ba+ Nabali lerova a fa. 39  Davhida a swi twa leswaku Nabali u file, hiloko a ku: “A a dzunisiwe Yehovha loyi a kambisiseke nandzu+ wa ndzhukano+ wa mina leswaku ndzi ntshunxeka evokweni ra Nabali, naswona u tlhentlhise nandza wakwe evubihini,+ kutani Yehovha u tlherisele vubihi bya Nabali enhlokweni yakwe!”+ Davhida a rhumela rito leswaku va ya n’wi gangisela Abigayele a ta n’wi teka a va nsati wakwe.+ 40  Kutani malandza ya Davhida ma fika eka Abigayele eKarimeli, ma vulavula na yena, ma ku: “Davhida u hi rhume eka wena leswaku hi ta ku teka u va nsati wakwe.” 41  Hi ku hatlisa a suka a yima kutani a korhama xikandza xakwe xi langute emisaveni,+ a ku: “Hlonga ra wena ra xisati hi leri leswaku ri ta va nandza wa xisati la nga ta hlambisa milenge+ ya malandza ya hosi yanga.”+ 42  Hiloko Abigayele+ a hatlisa a yima, a ya khandziya+ embhongolweni a ri ni malandza yakwe ya xisati ya ntlhanu ma famba endzhaku ka yena; a fambisana ni varhumiwa va Davhida kutani a va nsati wakwe. 43  Davhida a a teke na Ahinowama+ wa le Yizriyele;+ vavasati lava havambirhi va va vasati vakwe.+ 44  Loko ku ri Sawulo, u teke Mikala+ n’wana wakwe, nsati wa Davhida, a n’wi nyika Palati+ n’wana wa Layixi, loyi a a ri wa le Galimi.+

Tinhlamuselo ta le hansi