İçeriğe geç

Hakikati Mahkûmlardan Öğrendi

Hakikati Mahkûmlardan Öğrendi

Bir adam 2011 yılında Eritre’den mülteci olarak Norveç’e geldi. Yehova’nın Şahitleriyle konuştuğunda onlara Şahitleri Eritre’den tanıdığını söyledi. O, ülkesinde askerlik yaptığı sırada, inançları nedeniyle hapse atılan ve çok kötü muamele gördüklerinde bile orduya katılmayı reddeden Şahitlerle karşılaşmıştı.

Bir süre sonra hayatındaki ani bir değişiklik sonucunda bu adam da tutuklanıp hapse atılmıştı. Gönderildiği hapishanede 1994 yılından beri inançları nedeniyle hapiste bulunan Paulos Eyasu, Negede Teklemariam ve Isaac Mogos biraderler vardı.

Bu adam hapisteyken Yehova’nın Şahitlerinin başkalarına öğrettikleri şeyleri kendilerinin de uyguladıklarına bizzat tanık oldu. Onların ne kadar dürüst olduklarını ve yemeklerini bile diğer mahkûmlarla paylaştıklarını fark etti. Şahitler her gün birlikte Kutsal Kitabı inceliyor ve başkalarını da bu incelemelere katılmaya davet ediyordu. Bu Şahitler inançlarını inkâr ettiklerine dair bir belge imzalarlarsa özgür kalabilecekleri halde, bunu yapmayı reddediyorlardı.

Tüm bunlar bu samimi yürekli adamı çok derinden etkiledi. Norveç’e taşındıktan sonra Yehova’nın Şahitlerinin nasıl bu denli güçlü bir imana sahip olabildiklerini öğrenmek istedi. Bu nedenle Şahitler onunla iletişime geçer geçmez onlarla Kutsal Kitabı incelemeye ve ibadetlere katılmaya başladı.

Eylül 2018’de bir Yehova’nın Şahidi oldu. Şimdi her fırsatta Eritre’den ve Sudan’dan gelen kişileri Kutsal Kitabı incelemeye ve güçlü bir iman geliştirmeye teşvik ediyor.