İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitlerinin Yönetim Kurulu Kimdir?

Yehova’nın Şahitlerinin Yönetim Kurulu Kimdir?

 Yönetim Kurulu dünya çapındaki Yehova’nın Şahitlerine rehberlik sağlayan, olgun Şahitlerin oluşturduğu küçük bir gruptur. Görevi iki yönlüdür:

 Yönetim Kurulu, birinci yüzyılda tüm Hıristiyan cemaati adına önemli kararlar alan ‘Yeruşalim’deki elçi ve ihtiyarların’ örneğini izler (Elçiler 15:2). O imanlı erkekler gibi Yönetim Kurulunun üyeleri de Yehova’nın Şahitlerinin liderleri değildir. Onlar, Yehova Tanrı’nın cemaatin başına İsa Mesih’i tayin ettiğini bilir ve kararlarında Kutsal Kitabı rehber alırlar (1. Korintoslular 11:3; Efesoslular 5:23).

Yönetim Kurulunun üyeleri kimdir?

 Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır: Kenneth Cook Jr., Gage Fleegle, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Mark Sanderson, David Splane ve Jeffrey Winder. Warwick’teki (New York, ABD) dünya merkez bürosunda hizmet ederler.

Yönetim Kurulu nasıl yapılanmıştır?

 Yönetim Kurulu faaliyetimizin çeşitli yönlerinin gözetimi için altı heyet kurmuştur ve her bir üyesi bu heyetlerden birinde ya da birkaçında hizmet eder.

 •   Koordinatörler Heyeti: Hukuki meselelerle ilgilenir ve felaketlerde, Şahitler inançları nedeniyle zulüm gördüğünde ve Şahitleri etkileyen diğer acil olaylarda harekete geçer.

 •   Personel Heyeti: Beytel ailesi üyeleriyle ilgili düzenlemelerden sorumludur.

 •   Yayımlama Heyeti: Kutsal Kitaba dayalı yayınların hazırlanmasından ve sevkıyatından, ayrıca ibadet yerlerimizin, tercüme ofislerinin ve Büro binalarının inşasından sorumludur.

 •   Hizmet Heyeti: ‘Krallığın iyi haberini’ duyurma faaliyetinin yürütülmesinden sorumludur (Matta 24:14).

 •   Öğretim Heyeti: İbadetler ve kursların yanı sıra ses ve video kayıtları yoluyla verilen eğitimin hazırlanmasından sorumludur.

 •   Yazı Heyeti: Basılı formattaki yayınlar ya da web sitemiz yoluyla verilen eğitimin hazırlanmasından ve tercüme işinin yürütülmesinden sorumludur.

 Yönetim Kurulu bu heyetlerle birlikte yaptığı çalışmaya ek olarak her hafta teşkilatın ihtiyaçlarını görüşmek amacıyla toplanır. Bu toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri Kutsal Kitaptaki ayetleri temel alarak ve Tanrı’nın ruhunun yönlendirmesine uyarak ortak bir karar alır (Elçiler 15:25).

Yönetim Kurulu yardımcıları kimlerdir?

 Bu kişiler Yönetim Kuruluna bağlı heyetlere yardım eden güvenilir Şahitlerdir (1. Korintoslular 4:2). Tayin edildikleri heyetin yürüttüğü iş konusunda beceri ve deneyim sahibidirler ve heyetin yaptığı haftalık toplantılara katılırlar. Karar verme aşamasında rol oynamasalar da konuyla ilgili çok değerli tavsiyelerde bulunur ve ek bilgi sağlarlar; ayrıca heyetin kararlarını hayata geçirir, bu kararların sonuçlarını ve gelişmeleri takip ederler. Zaman zaman Yönetim Kurulu tarafından dünyanın çeşitli yerlerindeki kardeşleri ziyaret etmekle görevlendirilir ve yıllık toplantı ya da Gilead mezuniyeti gibi programlarda konuşma yaparlar.

YARDIMCILAR

Heyet

İsim

Koordinatörler Heyeti

 • Ekrann, John

 • Gillies, Paul

 • Snyder, Troy

Personel Heyeti

 • Grizzle, Gerald

 • LaFranca, Patrick

 • Molchan, Daniel

 • Walls, Ralph

Yayımlama Heyeti

 • Butler, Robert

 • Corkern, Harold

 • Glockentin, Gajus

 • Gordon, Donald

 • Luccioni, Robert

 • Reinmueller, Alex

 • Sinclair, David

Hizmet Heyeti

 • Breaux, Gary

 • Dellinger, Joel

 • Georges, Betty

 • Griffin, Anthony

 • Hyatt, Seth

 • Jedele, Jody

 • Mavor, Christopher

 • Perla, Baltasar, Jr.

 • Smith, Jonathan

 • Turner, William, Jr.

 • Weaver, Leon, Jr.

Öğretim Heyeti

 • Curzan, Ronald

 • Flodin, Kenneth

 • Malenfant, William

 • Noumair, Mark

 • Schafer, David

Yazı Heyeti

 • Ahladis, Nicholas

 • Christensen, Per

 • Ciranko, Robert

 • Godburn, Kenneth

 • Mantz, James

 • Marais, Izak

 • Martin, Clive

 • Myers, Leonard

 • Smalley, Gene

 • van Selm, Hermanus