Hayır, Yehova’nın Şahitleri bir tarikat değildir. Biz, İsa peygamberin izinden gitmek ve onun öğretilerine göre yaşamak için elinden geleni yapan Hıristiyanlarız, yani İsa’nın takipçileriyiz.

Tarikat ne demektir?

“Tarikat” ifadesinin anlamı kişilere göre değişebilir. Şimdi tarikatlar hakkındaki iki yaygın görüşü ve bunların neden Yehova’nın Şahitleri hakkındaki gerçeklerle uyuşmadığını görelim.

  • Bazılarına göre tarikat, yeni ya da aykırı bir din anlamına gelir. Yehova’nın Şahitleri yeni bir din yaratmadı. Tersine biz ibadet etme konusunda, birinci yüzyılda yaşamış İsa’nın ilk takipçilerinin örneğini izleriz; onların yaptıkları ve öğrettikleri şeyler Kutsal Kitapta kayıtlıdır (2. Timoteos 3:16, 17). Yaratıcıya nasıl ibadet edileceğinin Kutsal Yazılara bakılarak belirlenmesi gerektiğine inanırız.

  • Bazılarına göre tarikat, bir insanı önder olarak kabul eden tehlikeli bir mezhep anlamına gelir. Yehova’nın Şahitleri herhangi bir insanı önderleri olarak görmezler. Biz İsa’nın, takipçileri için belirlediği şu standarda bağlı kalırız: “Bir tek Önderiniz var, o da Mesih’tir” (Matta 23:10).

Yehova’nın Şahitleri tehlikeli bir tarikat değildir, tam tersine onların dini, iman kardeşlerinin ve başkalarının yararına işler yapmalarını gerektirir. Örneğin hizmetimiz birçok insanın uyuşturucu ve alkol bağımlılığından kurtulmasına yardım ediyor. Ayrıca dünya çapında binlerce insanın okuma yazma öğrenmesine yardım etmek için kurslar düzenliyoruz. Afet yardım çalışmalarına da aktif şekilde katılıyoruz. İsa peygamberin emrettiği gibi, başkaları üzerinde olumlu bir etkimizin olması için elimizden geleni yapıyoruz (Matta 5:13-16).