Dünya merkez bürolarımız Amerika Birleşik Devletleri’ndedir. Fakat Amerika kökenli bir tarikat değiliz, çünkü:

  • Tarikat, aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan yolları benimsemiş gruplar olarak tanımlanır. Fakat Yehova’nın Şahitleri herhangi bir dinin kolu değildir. Biz İsa peygamberin zamanındaki Hıristiyanların öğretilerini uyguluyoruz. Ayrıca faaliyetimiz yasaldır.

  • Yehova’nın Şahitleri dünya çapında 230’dan fazla ülke ve bölgede faaliyetlerini sürdürürler. Nerede yaşarsak yaşayalım ilk önce Yehova Tanrı’ya ve İsa Mesih’e bağlıyız, ABD hükümetine veya başka bir ülkenin hükümetine değil (Yuhanna 15:19; 17:15, 16).

  • Tüm öğretilerimiz Kutsal Kitaba dayanır, ABD’deki dini liderlerin yazılarına veya fikirlerine değil (1. Selanikliler 2:13).

  • Hiçbir insanı takip etmeyiz, sadece İsa Mesih’i takip ederiz (Matta 23:8-10).