Doğru bilinen yanlışlar

Söylenti: Yehova’nın Şahitleri İsa’ya inanmadığı için Noel’i kutlamıyor.

Gerçek: Biz İsa’ya inanıyoruz. Kurtuluşun sadece İsa Mesih yoluyla mümkün olduğuna inanıyoruz (Elçiler 4:12).

Söylenti: Üyelerinize Noel’i kutlamanın yanlış olduğunu öğreterek aileleri bölüyorsunuz.

Gerçek: Aileler bizim için çok önemli. Kutsal Kitabı kullanarak ailelerin güçlenmesine yardım ediyoruz.

Söylenti: Cömertlik, dünya barışı ve iyi niyet gibi değerler içeren Noel ruhunu yansıtmıyorsunuz.

Gerçek: Bizler her gün cömert ve barışsever olmaya çalışıyoruz (Özdeyişler 11:25; Romalılar 12:18). Örneğin ibadetlerimizde ve iyi haberi duyururken İsa’nın şu öğüdüne uyuyoruz: “Ücretsiz aldınız, ücretsiz verin” (Matta 10:8). Ayrıca dünya barışı için tek ümidin Tanrı’nın Krallığı olduğuna dikkat çekiyoruz (Matta 10:7).

Yehova’nın Şahitleri neden Noel’i kutlamıyor?

  • İsa doğumunu değil, ölümünü anmamızı emretti (Luka 22:19, 20).

  • İsa’nın elçileri ve ilk öğrencileri Noel’i kutlamıyordu. Temel Britannica Noel kutlamaları 4. yüzyılda başladı” der, yani İsa’nın son elçisi öldükten en az iki yüzyıl sonra!

  • İsa’nın 25 Aralıkta doğduğuna dair hiçbir kanıt yok ve doğum tarihi Kutsal Kitapta kayıtlı değildir.

  • Tanrı’nın Noel’i onaylamadığına inanıyoruz, çünkü kökeninde putperest âdetler ve ayinler var (2. Korintoslular 6:17).

Noel’i kutlayıp kutlamamak neden bu kadar önemli?

Birçok kişi putperest kökenini ve Kutsal Kitaba dayanmadığını bilmesine rağmen Noel’i kutlamaya devam ediyor. Bu kişiler şöyle sorabilir: Neden böyle itici bir tavır takınıyorsunuz? Bunda sorun yapacak ne var?

Kutsal Kitap bizi ‘akıl gücümüzü’ kullanarak kendi adımıza karar vermeye teşvik eder (Romalılar 12:1, 2). Gerçeklere değer vermemizi söyler (Yuhanna 4:23, 24). Bu nedenle başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne önem versek de, itici görünmemize yol açacak olmasına rağmen Kutsal Kitap ilkelerinden ödün vermeyiz.

Biz Noel’i kutlamamayı seçsek de herkesin bu konudaki kararına saygı duyarız.