İçeriğe geç

Nasıl Yehova’nın Şahidi Olabilirim?

Nasıl Yehova’nın Şahidi Olabilirim?

Yehova’nın Şahidi olmak için atılması gereken bazı adımlar vardır. İsa bu adımları Matta 28:19, 20 ayetlerinde açıklamıştır. Bu ayetlerde, birinin Mesih’in öğrencisi olması için Yehova hakkında konuşmak, yani şahitlik etmek de dahil neler yapması gerektiği yazılıdır.

1. Adım: Kutsal Kitabın ne öğrettiğini öğrenin. İsa öğrencilerine şöyle söyledi: “İnsanları öğrencim olarak yetiştirin ve . . . onlara öğretin” (Matta 28:19, 20). Öğrenci, öğrenen kişidir. Kutsal Kitap, özellikle de İsa Mesih’in öğrettikleri, nasıl mutlu ve doyum veren bir yaşama sahip olabileceğinizi açıklar (2. Timoteos 3:16, 17). Yehova’nın Şahitleri olarak bizler Kutsal Kitabı ücretsiz olarak incelemenize yardım etmekten sevinç duyarız (Matta 10:7, 8; 1. Selanikliler 2:13).

2. Adım: Öğrendiklerinizi uygulayın. İsa Tanrı’nın Sözü hakkında bilgi alan kişilere ‘emrettiği her şeye uymalarını’ da söyledi (Matta 28:20). Bu, Kutsal Kitap incelemenizin sadece bilgi almaktan daha fazlasını içermesi gerektiği anlamına gelir. Düşünce tarzınızda ve davranışlarınızda belirgin değişiklikler yapmanız gerekebilir (Elçiler 10:42; Efesoslular 4:22-29; İbraniler 10:24, 25). İsa’nın emirlerini uygulayanlar, daha sonra yaşamlarını Yehova Tanrı’ya adayarak İsa’yı takip etmeye kişisel olarak karar verirler (Matta 16:24).

3. Adım: Vaftiz. (Matta 28:19) Kutsal Kitapta vaftiz gömülmeye benzetilir (Romalılar 6:2-4 ile karşılaştırın). Bu, önceki yaşam tarzının sona erdiğini ve yenisinin başladığını simgeler. Vaftiz edilerek İsa’nın söylediği ilk iki adımı attığınızı ve Tanrı’dan temiz bir vicdan istediğinizi herkese göstermiş olursunuz (İbraniler 9:14; 1. Petrus 3:21).

Peki bir kişi vaftize hazır olup olmadığını nasıl anlar?

Kişi cemaatin ihtiyarlarıyla konuşabilir. İhtiyarlar onun Kutsal Kitaptan öğrendiklerini anladığından, uyguladığından ve özgür iradesiyle kendini Tanrı’ya adadığından emin olmak için onunla konuşacaktır (Elçiler 20:28; 1. Petrus 5:1-3).

Bu adımlar Yehova’nın Şahitlerinin çocukları için de geçerli mi?

Evet. Bizler çocuklarımızı Kutsal Kitabın da emrettiği gibi “Yehova’nın yol gösteren düşünüşünü aşılayarak, O’nun terbiyesiyle” yetiştiriyoruz (Efesoslular 6:4). Bununla beraber vaftiz edilmeye yeterli duruma gelmek için Kutsal Kitabın öğrettiklerini öğrenmeye, kabul etmeye ve uygulamaya kendileri karar vermelidir (Romalılar 12:2). Bu konuda herkes kendi kararını kendi vermelidir (Romalılar 14:12; Galatyalılar 6:5).