İçeriğe geç

Dünya Çapında Kaç Yehova’nın Şahidi Var?

Dünya Çapında Kaç Yehova’nın Şahidi Var?

2021 Raporu

Dünya çapındaki Yehova’nın Şahitlerinin sayısı

8.686.980

Cemaat sayısı

119.297

Yehova’nın Şahitlerinin iyi haberi duyurduğu ülke ve bölge sayısı

239

2021 Genel Toplamlar

2021 Ülke ve Bölge Raporları

Yehova’nın Şahitlerinin sayısını nasıl hesaplıyorsunuz?

Her ay, Tanrı’nın Krallığı hakkındaki iyi haberi faal olarak duyuran kişileri sayıyoruz (Matta 24:14). Bu sayı vaftiz edilerek Yehova’nın Şahidi olmuş ve vaftiz edilmemiş olsa da duyuru işine katılmaya yeterli duruma gelmiş kişileri içeriyor.

Yehova’nın Şahidi olmak için bağışta bulunmak mı gerekiyor?

Hayır. Bir kişinin Yehova’nın Şahitleri arasında sayılması ya da teşkilatımızda bir görev veya ayrıcalık almasının bağışta bulunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur (Elçiler 8:18-20). Aslında bağışların çoğu isim belirtilmeden yapılır. Her Şahit zamanını, enerjisini ya da maddi kaynaklarını kullanarak kendi isteğine ve koşullarına göre dünya çapındaki faaliyetimize katkıda bulunur (2. Korintoslular 9:7).

Kaç kişinin faal olarak duyuru işine katıldığını nereden biliyorsunuz?

Şahitler bulundukları cemaate, yerine getirdikleri duyuru faaliyetiyle ilgili aylık bir rapor verir. Bu raporlar gönüllü olarak verilir.

Cemaatlerden gelen raporlar derlenir ve toplam sayılar yerel Büroya gönderilir. Bürolar da toplam sayıları dünya merkez bürosuna gönderir.

Her hizmet yılının * sonunda her ülke ya da bölge için Şahit sayısının en yüksek olduğu ayın rakamları belirlenir. Dünya çapındaki Yehova’nın Şahitlerinin sayısı bu rakamlar toplanarak hesaplanır. Her ülke için ayrıntılı bir rapor web sitemizin “Dünya Çapında” başlıklı kısmında yayımlanır. İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçileri gibi biz de bu raporları gördüğümüzde teşvik oluyoruz (Elçiler 2:41; 4:4; 15:3).

Teşkilatınızla ilişkide olan ama duyuru faaliyetine katılmayanları da Şahit olarak sayıyor musunuz?

Bu kişileri Şahitlerin sayısına dahil etmesek de onları ibadetlerimizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Birçoğu, Mesih’in Ölümünün Anılması için yapılan özel toplantıya katılıyor. Dolayısıyla bu toplantıya katılanların sayısıyla Şahitlerin sayısı arasındaki fark, bu kişilerin sayısını kabaca gösteriyor. 2021 yılında bu özel toplantıya 21.367.603 kişi katıldı.

İbadetlerimize katılmayan birçok kişi bizimle Kutsal Kitabı ücretsiz olarak inceliyor. 2021 yılı boyunca her ay ortalama 5.908.167 Kutsal Kitap tetkiki idare edildi, bu inceleme programlarının bazılarına aynı anda birçok kişi katıldı.

Devlet nüfus sayım bürolarının Yehova’nın Şahitleriyle ilgili verdiği sayılar neden sizinkilerden daha yüksek?

Birçok ülkede devlet nüfus sayım büroları hesaplamalarını insanlara hangi dinsel gruba ait olduklarını sorarak yapar. Örneğin ABD Nüfus Sayım Bürosu “hedeflerinin kendini dinsel bir topluluğa mensup olarak görenleri hesaplamak” olduğunu belirtiyor ve sonuçların “objektif değil kişisel” olduğunu da ekliyor. Biz ise toplam sayımıza kendini Şahit olarak görenleri değil, sadece iyi haberi başkalarına duyuran ve bu faaliyetlerini rapor eden kişileri dahil ediyoruz.

^ Hizmet yılı 1 Eylül’de başlayıp sonraki yıl 31 Ağustos’ta sona erer. Örneğin 2015 hizmet yılı 1 Eylül 2014’te başlayıp 31 Ağustos 2015’te bitti.