İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Yehova’nın Şahitleri İsa Mesih’e İnanıyor mu?

Yehova’nın Şahitleri İsa Mesih’e İnanıyor mu?

Evet. İsa Mesih’e inanıyoruz. O şöyle demişti: “Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez” (Yuhanna 14:6). İsa’nın gökten geldiğine ve kusursuz yaşamını insanlar için fidye olarak verdiğine iman ediyoruz (Matta 20:28). İsa’nın ölümü ve diriltilmesi ona iman edenlere sonsuz yaşam yolunu açmıştır (Yuhanna 3:16). Ayrıca İsa’nın şu anda Tanrı’nın gökteki Krallığında Kral olarak hüküm sürdüğüne ve yakında tüm dünyaya barış getireceğine inanıyoruz (Vahiy 11:15). Fakat İsa’nın şu sözüne de inanıyoruz: “Baba benden büyüktür” (Yuhanna 14:28). Dolayısıyla İsa’nın Tanrı olduğuna inanmadığımız için ona tapmıyoruz.