İyi haberi duyurma faaliyetimiz Yehova’nın Şahitlerinin yaptığı gönüllü bağışlarla desteklenir. İbadetlerimizde para toplanmaz ve hiç kimseden para talep edilmez (Matta 10:7, 8). Bunun yerine toplantı salonlarımızda bağış kutuları vardır, böylece biri isterse bağışta bulunabilir. Bağışta bulunan kişilerin ismi bilinmez.

Masraflarımızın az olmasının bir nedeni maaşlı din adamlarımızın olmamasıdır. Ayrıca Şahitlere evden eve gitmeleri için hiçbir ücret ödenmez ve ibadet salonlarımız gayet sadedir.

Yehova’nın Şahitlerinin Bürolarına gönderilen tüm bağışlar doğal afetlerden etkilenen kişilere yardım etmek, gezici gözetmenleri ve görevli vaizleri desteklemek, gelişmekte olan ülkelerde ibadet salonları inşa etmek, Kutsal Kitap ve Kutsal Kitaba dayalı yayınlar basmak ve sevkıyatını yapmak için kullanılır.

Her birey cemaat ihtiyaçlarının karşılanmasına mı, dünya çapındaki faaliyete mi yoksa her ikisine mi bağış yapacağına kendi adına karar verir. Her cemaat bağışların nasıl kullanıldığıyla ilgili mensuplarına düzenli olarak rapor sunar.