Biz Kutsal Kitapta söylendiği gibi, kişilerin dini inançlarına bakmaksızın ‘her tür insana saygı duyuyoruz’ (1. Petrus 2:17). Örneğin bazı ülkelerde yüz binlerce Yehova’nın Şahidi var. Buna rağmen politikacılara ya da hükümet yetkililerine diğer dinlerin faaliyetlerini kısıtlamaları veya yasaklamaları için baskı yapmıyoruz. Ya da kendi ahlaki ilkelerimizi ve dini inançlarımızı topluma benimsettirecek kanunların çıkması için propaganda yapmıyoruz. Aksine başkalarının bize göstermesini istediğimiz hoşgörüyü biz de başkalarına gösteriyoruz (Matta 7:12).