İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri Artık Şahit Olmayan Kişilerle İlişkisini Keser mi?

Yehova’nın Şahitleri Artık Şahit Olmayan Kişilerle İlişkisini Keser mi?

Vaftiz edilmiş bir Yehova’nın Şahidi iyi haberi duyurma işine katılmayı bıraksa ve iman kardeşlerinden uzaklaşsa da onunla ilişkimizi kesmeyiz. Aksine ona ulaşmaya ve ruhi konulara olan ilgisini yeniden canlandırmaya çalışırız.

Ciddi bir günah işlemiş kişi de cemaatten otomatikman çıkarılmaz. Fakat vaftizli bir Şahit Kutsal Kitabın standartlarına uymazsa ve tövbe etmezse cemaatten çıkarılır. Kutsal Kitap çok net şekilde şöyle der: “Kötü adamı aranızdan çıkarın” (1. Korintoslular 5:13).

Peki cemaatten çıkarılmış bir kişinin eşi ve çocukları hâlâ Yehova’nın Şahidiyse ne olur? Aralarındaki din bağı değişse de kan bağı değişmez. Evlilik hayatları ve normal aile ilişkileri devam eder.

Cemaatten çıkarılmış kişiler ibadetlerimize katılabilirler. İsterlerse cemaat ihtiyarlarıyla görüşerek ruhi yardım alabilirler. Bireylere yapılan yardımın amacı yeniden Yehova’nın Şahidi olmaya yeterli hale gelmeleridir. Cemaatten çıkarılmış biri uygun olmayan davranışlarda bulunmayı bırakır ve Kutsal Kitap ilkelerine göre yaşamayı gerçekten istediğini gösterirse tekrar cemaatin bir parçası olabilir ve cemaatteki herkes bunu sevinçle karşılar.