Evlilik ve boşanma konusunda Kutsal Kitabın görüşüne bağlı kalıyoruz. Tanrı evliliği erkek ve kadın arasında kalıcı bir bağ olması için kurdu. Kutsal Kitap boşanma için tek geçerli nedenin cinsel ahlaksızlık olduğunu belirtir (Matta 19:5, 6, 9).

Şahitler evliliklerinde sorunlar yaşayan çiftlere yardımcı oluyor mu?

Evet, şu yollarla yardımcı oluyorlar:

Cemaatteki ihtiyarlar bir Şahidin boşanmasını onaylamalı mı?

Hayır. İhtiyarlardan evliliklerinde sorun yaşayan bir çifte yardım etmesi istendiğinde bile onların bu çifte ne yapacağını söyleme yetkisi yoktur (Galatyalılar 6:5). Bununla birlikte, Kutsal Kitaba dayanmayan bir nedenle boşanmayı seçen bir kişi Kutsal Yazılara göre tekrar evlenmek için serbest değildir (1. Timoteos 3:1, 5, 12).

Ayrılma konusunda Şahitlerin görüşü nedir?

Kutsal Kitap evli çiftleri, evlilikleri çok iyi durumda olmasa bile birlikte kalmaya teşvik eder (1. Korintoslular 7:10-16). Birçok sorun, içtenlikle dua ederek, Kutsal Kitap ilkelerini uygulayarak ve sevgi göstererek çözülebilir (1. Korintoslular 13:4-8; Galatyalılar 5:22).

Bununla birlikte şu gibi ciddi durumlarda bazı Şahitler eşinden ayrılmaya karar verdi:

  • Bilerek aileye bakmamak (1. Timoteos 5:8).

  • Fiziksel şiddet (Mezmur 11:5).

  • Ruhi hayatı sürdürmenin imkânsız duruma gelmesi. Örneğin biri Şahit olan eşini Tanrı’nın emirlerini çiğnemeye zorlayabilir ve tehdit altındaki eş ‘insanlardan önce Tanrı’ya itaat edebilmesi’ için tek çarenin ayrılmak olduğuna karar verebilir (Elçiler 5:29).