İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri Afet Yardım Çalışmalarına Katılır mı?

Yehova’nın Şahitleri Afet Yardım Çalışmalarına Katılır mı?

Evet, Yehova’nın Şahitleri bir afet yaşandığında genelde insanların yardımına koşarlar. Kutsal Kitaptaki şu sözlerle uyumlu olarak, hem Şahit olanlara hem de olmayanlara pratik yardım sağlarız: “Herkes için, fakat özellikle iman kardeşlerimiz için iyilik yapalım” (Galatyalılar 6:10). Ayrıca afetzedelerin böyle zamanlarda özellikle ihtiyaç duyduğu duygusal ve manevi desteği de vermeye çalışırız (2. Korintoslular 1:3, 4).

Nasıl organize oluyoruz?

Bir afetten sonra afetten etkilenen bölgedeki cemaatlerin ihtiyarları, bu cemaatlerle bağlantısı olan herkesle iletişim kurmaya çalışır; böylece onların ne durumda olduğunu ve neye ihtiyaçları olduğunu saptayabilirler. Sonra ihtiyarlar araştırmalarının sonuçlarını ve o ana kadar yaptıkları yardımları Yehova’nın Şahitlerinin yerel Bürosuna rapor eder.

Bölgedeki cemaatlerin karşılayabileceğinden daha fazla yardıma ihtiyaç varsa Yehova’nın Şahitlerinin Yönetim Kurulu, gereken şeyleri sağlamak için düzenlemeler yapar. Birinci yüzyıldaki İsa’nın takipçileri de benzer şekilde davranmış, yaşanan bir kıtlık sırasında birbirleriyle ilgilenmişlerdi (1. Korintoslular 16:1-4). Yerel Büro, yardım çalışmalarını organize etmek ve yönetmek için Afet Yardım Heyetleri tayin eder. Başka bölgelerden Şahitler, zamanlarından ve maddi olanaklarından vererek yardım etmeye gönüllü olur (Özdeyişler 17:17).

Kaynak nasıl sağlanıyor?

Yehova’nın Şahitlerinin Bürolarına gönderilen bağışlar, afetzedelere yardım etmek için de kullanılır (Elçiler 11:27-30; 2. Korintoslular 8:13-15). Bu iş para almayan gönüllüler tarafından yapıldığından yardım için ayrılan para idari masraflar için değil, doğrudan yardım çalışmaları için harcanır. Tüm bu bağışları dikkatle kullanırız (2. Korintoslular 8:20).