13 Eylül 2014’te Yehova’nın Şahitlerinin Patterson’daki (New York) Eğitim Merkezinde, Watchtower Gilead Kutsal Kitap Okulunun 137. sınıfının mezuniyet töreni düzenlendi. Bu okul zaten tecrübeli olan Yehova’nın Şahitlerini, tayin edildikleri cemaatleri ve Büroları güçlendirmek üzere daha da donatıyor. Programı video bağlantısıyla hem ülkenin başka yerlerinden hem de Jamaika, Kanada ve Porto Riko’dan toplam 12.333 kişi canlı olarak izledi.

Yehova’nın Şahitlerinin Yönetim Kurulu üyelerinden Samuel Herd programa başkanlık etti. Giriş sözlerinde Yehova’nın düşüncelerinin bizim düşüncelerimizden çok daha yüksek olduğunu vurguladı (İşaya 55:8, 9). Gilead öğrencileri beş ay boyunca zihinlerini Tanrı’nın düşünceleriyle doldurmalarına rağmen daha işin başındaydılar; Herd birader onların Yehova’nın işinin ancak ‘küçük ayrıntılarını’ öğrendiklerini söyledi (Eyüp 26:14). Tanrı’nın Sözünü incelemek için ne zaman bir araya gelsek bundan yarar gördüğümüzü söyleyen Herd birader, mezuniyet programının da öyle olacağını belirtti.

“Ruhun Meyvesi Olan Bir Nitelik: Tahammül” (Galatyalılar 5:22). Amerika Birleşik Devletleri Temsil Heyeti üyelerinden John Larson ruhun meyvesi olan tahammül niteliğini gösterebileceğimiz iki alana dikkat çekti. İlk olarak Yehova bizi eğitirken ve imanımızı güçlendirmemize yardım ederken tahammül etmeliyiz (1. Petrus 5:10). İbrahim, Yehova’dan eğitim alırken ve O’nun kendisine verdiği vaadi gerçekleştirmesini beklerken sabır göstermek konusunda güzel bir örnek bıraktı (İbraniler 6:15).

İkincisi, kendimize karşı sabırlı olmalıyız. Gilead Okulunda eğitim alanlar kendilerinden çok şey bekleyebilir. Tayin edildikleri yerde her şey yolunda gitmezse kendilerini başarısız hissedebilirler. Larson birader, kişisel tecrübesine dayanarak mezunlara, kendilerine karşı sabırlı olur ve Tanrı eğitimlerini tamamlarken çaba gösterirlerse zorlukları aşabileceklerini söyledi (İbraniler 6:11, 12).

“Yüreğiniz Alçakgönüllü Kalsın ve Sonsuza Dek Çarpsın!” Yönetim Kurulundan Anthony Morris biraderin konuşmasının teması Mezmur 22:26’ya dayanıyordu. Ayetin son kısmı “yüreği sonsuza dek çarpsın” diyor, bu nimeti tatmak için alçakgönüllü olmalıyız. Morris birader alçakgönüllü olmadığımız takdirde Yehova’nın artık bizi kullanamayacağını söyledi. Uzun zamandır Şahit olanlar da dahil her birimiz İsa Mesih’i örnek almanın önemini gözden kaçırabiliriz (2. Petrus 1:9).

Kutsal Yazılarda alçakgönüllü olan ve olmayan kişilerin örnekleri yer alır. Herodes Agrippa, insanlar onu Tanrı gibi yücelttiklerinde bunu kabul ettiği için Tanrı’nın meleği tarafından vuruldu ve “kurtçuklar onu yiyip bitirdi” (Elçiler 12:21-23). Tersine Petrus, İsa tarafından “Senin aklında Tanrı’nın değil insanların düşünceleri var” diye azarlandığında küsmedi ya da öfkelenmedi (Matta 16:21-23). Terbiyeyi kabul etti ve alçakgönüllülük konusunda bize örnek oldu (1. Petrus 5:5).

Bazı mezunlar Yehova’nın Şahitlerinin Bürolarından birine tayin edilecekler; Morris birader alçakgönüllü olmayan kişilerin Beytel hizmetinde çok mutsuz olacağını söyledi. Bununla birlikte bir kişi alçakgönüllü değilse kendisindeki bu kusuru fark etmesi zor olabilir. Morris birader noktayı netleştirmek için, alçakgönüllü olmadığından dolayı yıllar önce nasihat alan bir ihtiyardan söz etti; bu birader Büroya “Ben tanıdığım en alçakgönüllü insanım” diye mektup yazmıştı. Morris birader mezunları böyle bir tutumdan kaçınmaya teşvik etti. Yetkilerini gözlerinde büyütmezlerse ve asıl yetkinin Yehova Tanrı ve Mesih İsa’da olduğunun farkında olurlarsa alçakgönüllülüklerini koruyabileceklerini söyledi.

“Tanrı ‘Ruhunu Esirgemeden Verir’” (Yuhanna 3:34). Gilead öğretmenlerinden Michael Burnett öğrencilere, kutsal ruhun, tayin edildikleri yerde yaşayacakları zorlukları veya şüpheleri yenmelerine yardım edeceğini hatırlattı. Tanrı’nın ruhu Betsalel’in, Kutsal Çadırın yapımıyla ilgili görevini yerine getirirken karşılaştığı zorlukları aşmasını sağladı (Çıkış 35:30-35). Kutsal ruh Betsalel’in bir zanaatkâr olarak sahip olduğu doğal yetenekleri artırmakla kalmadı, onu başkalarını eğitmeye de yeterli kıldı. Kutsal ruh, Gilead mezunları için de aynı şeyi yapabilir, özellikle de sınıfta inceledikleri Kutsal Kitap öğretilerini izlerlerse.

Betsalel’in döneminde İsrailli kadınlar da Kutsal Çadırın yapımında önemli bir rol oynadı (Çıkış 35:25, 26). Benzer şekilde sınıftaki hemşireler de kocalarını desteklerken “hünerli kadınlar” olduklarını kanıtladılar. Burnett birader konuşmasını şu öğütle bitirdi: “Doğal yeteneklerinizi alçakgönüllülük ve itaatli bir ruhla dengeleyin. Böyle yaparsanız Yehova size ruhunu bol bol verir.”

Benimle Dans Eder misin?” Öğretim Heyeti yardımcılarından Mark Noumair, konuşmasında Kral Davut’un, ahit sandığını Yeruşalim’e getirdiği zaman sergilediği tutuma değindi (2. Samuel 6:12-14). Ahit sandığı şehre getirilirken Davut alçakgönüllü şekilde ‘kullarının hizmetçi kızlarıyla’ dans etti (2. Samuel 6:20-22). Bu hizmetçi kızlar Kral Davut’un onlarla dans ettiği o günü herhalde hiç unutmamıştır. Noumair birader öğrencileri de ‘hizmetçi kızlarla oynamaya’ teşvik etti. Sonra şöyle sordu: “Hiç sorumluluğu olmayan ya da çok az sorumluluğa sahip kişilere yardım eden biri olarak tanınacak mısınız? ... Çevrenizdekilere ruhi niteliklerine bakarak değer verecek misiniz?”

Mezunlar bu şekilde vefa göstermeyi sürdürürse Yehova’yı örnek almış olacak (Mezmur 113:6, 7). Etraflarındaki bazı kişiler alçakgönüllü davranmasa bile öğrenciler başkalarının kusurlarının kendilerini etkilemesine izin vermemeli. Noumair birader “Kendinizi bir hiç olarak görün” dedi ve şunları ekledi: “Yehova’nın koyunlarına O’nun davranacağı şekilde davranın.”

“Uygun Olan Her Durumda Şahitlik Edin.” Teokratik Kurslar Departmanı gözetmeni William Samuelson elçi Pavlus’un, iyi haberi duyurmak için her fırsatı değerlendirdiğinden bahsetti (Elçiler 17:17). Daha sonra Samuelson birader öğrencilerden okul boyunca tarla hizmetinde yaşadıkları tecrübeleri canlandırmalarını istedi. Örneğin bir çift bir marketin kasiyeriyle konuşmuştu. Kardeşler yoğunluk geçene kadar bekleyip kadına Kutsal Kitabı Neden İncelemelisiniz? videosunu gösterdi. Ayrıca onu anadili olan Lao dilinde bilgi alabilmesi için jw.org’a yönlendirdiler. Daha sonra bu çift kadını tekrar ziyaret edip hakikate olan ilgisini geliştirdi.

“Bundan Sonra da Hizmet Etmeye Hazır Olun.” Amerika Birleşik Devletleri bürosunda Hizmet Departmanında çalışan William Nonkes dört mezunla söyleşi yaptı. İşaya 6:8’deki tutuma sahip olan mezunlar hizmet etmeye zaten hazırdı, ama okul onları daha da hazırladı. Snolia Maseko hemşire Gilead Okulu sayesinde kendini geliştirebileceği alanları fark ettiğini söyledi. O özellikle, hizmette geçen bir günün sonunda bile zamanı hikmetli kullanmak konusunda gelişebileceğini öğrendi. Şöyle dedi: “Aldığım eğitim bana, sınırlarımı zorlayarak düşündüğümden çok daha fazlasını yapabileceğimi gösterdi.” Dennis Nielsen, Tsefanya 3:17’nin hizmette cesaret kırıklığı yaşamasını nasıl engelleyebileceğini öğrendi. Şöyle diyor: “Hizmette güzel sonuçlar almadığımda, O’na sevgimi gösterdiğim için Yehova’nın sevinçle haykırdığını düşünmeliyim. Ve ben de aynısını yapmalıyım.”

“Gökteki Kuşlara Dikkatle Bakın” (Matta 6:26). Yönetim Kurulundan Stephen Lett programın ana konuşmasını yaptı. Lett birader İsa’nın “kuşlara dikkatle bakın” sözlerinden yola çıkarak onlardan alabileceğimiz bazı derslere değindi (Eyüp 12:7).

Örneğin, Yehova kuşları beslediği gibi bizim de ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Biz ‘Tanrı’nın ev halkıyız’ ve O ‘ev halkının ihtiyaçlarını karşılayacağına’ söz veriyor (1. Timoteos 3:15; 5:8). Elbette biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Nasıl kuşların Tanrı’nın sağladığı yiyeceği araması gerekiyorsa bizim de nimetler görmek için ‘krallığa yaşamımızda daima ilk yeri vermemiz’ gerekiyor (Matta 6:33).

Lett birader birçok kuşun tehlike hissedince diğerlerini uyarmak için ses çıkardığına dikkat çekti. Benzer şekilde biz de yeri geldiğinde, örneğin bir kardeş ‘farkında olmadan yanlış bir davranışta bulunduğunda’ onu uyarırız (Galatyalılar 6:1). Duyuru faaliyetimiz aracılığıyla insanları hızla yaklaşan ‘Yehova’nın günü’ konusunda uyarıyoruz (Tsefanya 1:14). Lett birader başka bir örnek daha verdi: Nasıl göçmen kuşlar yüksek dağların üzerinden uçuyorsa biz de Yehova’nın yardımıyla dağ gibi görünen engelleri aşabiliriz (Matta 17:20).

Kapanış. Öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra mezunlardan biri sınıfın takdirini dile getiren bir mektup okudu. Herd birader kapanış sözlerinde Yehova’nın düşüncelerini yüreğimize yerleştirmeyi ray döşerken çivi çakmaya benzetti. Çiviyi tam oturtmak için çekiçle defalarca vurmak gerekir. Benzer şekilde mezunlar da Gilead Okulunda öğrendikleri üzerinde düşünmeye devam etmeliler. Herd birader, “Öğrendiklerinizi yüreğinizin derinliklerine çivilemek için zaman ayırın” dedi. “Tanrı’nın düşüncelerini izlerseniz, bir nimet olacaksınız.”