İçeriğe geç

Yıllık Toplantı Raporu

“Tanrı’nın Kitabı Bir Hazinedir”

Yıllık Toplantı Raporu

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania’nın 129. yıllık toplantısı 5 Ekim 2013’te yapıldı. Yehova’nın Şahitlerinin Jersey’deki (New Jersey, ABD) Kongre Salonunda gerçekleşen bu toplantıyı internet bağlantısı sayesinde 31 ülkede toplam 1.413.676 kişi izledi.

Bu toplantıya Yehova’nın Şahitlerinin Yönetim Kurulundan Guy Pierce başkanlık etti. Birader “vaktinde” sağlanan bu programda Kutsal Kitapla ilgili önemli sorulara cevap verileceğini ve hakikat ışığının daha da parlayacağını söyleyerek herkeste merak uyandırdı (Matta 24:45; Özdeyişler 4:18).

“Yehova’yı Yücelten Bir Sergi.”

Yönetim Kurulundan Mark Sanderson Yehova’nın Şahitlerinin Brooklyn’deki (New York, ABD) dünya merkez bürosunda açılan yeni bir sergi hakkında bilgi verdi. “Kutsal Kitap ve Tanrı’nın İsmi” adındaki bu sergi İbranice ve Yunanca Kutsal Yazılarda Tanrı’nın isminin geçtiği yerlere dikkat çekiyor. Ayrıca, sergide birçok eski Kutsal Kitap, eski elyazmalarının röprodüksiyonları, yani kopyaları ve ortaçağa ait Kutsal Kitap sayfaları yer alıyor.

Bu eserler arasında, Kutsal Kitap çevirisinde Tanrı’nın ismini İngilizceye ilk tercüme eden kişi olan William Tyndale’in 16. yüzyıla ait çevirisinden sayfalar ve Tanrı’nın ismini tutarlı şekilde “Iehova” olarak kullanan 1602 baskısı İspanyolca Reina-Valera Kutsal Kitabına ait bir sayfa bulunuyor. Sergide ayrıca İngilizce Great Bible (Büyük Kutsal Kitap, 1549 baskısı), Elias Hutter’ın 12 dilli Kutsal Kitabı (1599 baskısı, Nürnberg Çok Dilli Kutsal Kitabı olarak da bilinir) ve Geneva Bible (Cenevre Kutsal Kitabı, 1603 baskısı) yer alıyor. Tüm bu Kutsal Kitaplarda Tanrı’nın ismi geçiyor.

Sanderson birader herkesi bu Kutsal Kitap sergisine davet etti ve şunları söyledi: “En büyük dileğimiz, bu serginin doğruluğu seven, her yaştan, her eğitim seviyesinden insanın, Tanrı’nın değerli Sözünü ve O’nun yüce ismi Yehova’yı bizim gibi sevmesine yardım etmesidir.”

2014 Yılının Ayeti.

Yönetim Kurulundan Gerrit Lösch o hafta incelenecek Gözcü Kulesi makalesinin özetini sunduktan sonra, Pierce birader 2014 yılının ayetini duyurdu: “Krallığın gelsin” (Matta 6:10). Bu, Yehova’nın Şahitleri için yılın ayeti olarak her zaman uygun bir ayet olsa da, gökteki krallığın kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2014 yılı için özellikle uygundur.

“Yehova’dan Gelen Değerli Bir Hediye.”

Programın sonraki kısmında izleyiciler Kutsal Kitabın Yeni Dünya Çevirisi’nin tarihçesi hakkında bir video izlediler. Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan bu çeviri bazı kişilere göre şimdiye kadar hazırlanmış en iyi çevirilerden biridir. Nathan Knorr 1950 yılında yapılan Teokrasinin Gelişimi temalı uluslararası ibadette bu çevirinin birinci cildinin çıktığını duyurmuş ve dinleyicilere bugün bizim için de geçerli olan şu öğüdü vermişti: ‘Bu tercümeyi baştan sona okuyun ve inceleyin. Başkalarının da bu kitabı incelemesine ve Yehova’ya adıyla yakarmasına yardım edin.’

“Anılara Yolculuk.”

Yönetim Kurulundan Samuel Herd’ün sunduğu bu kısımda dört kişiyle yapılmış bir söyleşinin videosu gösterildi. Söyleşiye katılan bu kişiler, Yeni Dünya Çevirisi’nin altı cilt halinde ilk çıktığı 1950 ile 1960 yılları arasında ABD Beytel’inde hizmet ediyordu.

Eunice Timm hemşire Yeni Dünya Çevirisi’ni cemaat ibadetlerinde nasıl kullandıklarını anlattı. Kitaptaki ayet göndermelerini araştırma açısından çok yararlı bulduğunu belirtti. Tüm ciltleri taşımak zor olduğundan ibadetlere sadece gerekli ciltleri götürüyordu. Ayrıca beklemediği bir ayet okunursa diye King James çevirisinin cep boyunu da yanına alıyordu.

İbadetlerimizde bu yeni çevirinin başka etkileri de görülmüştü. Örneğin Fred Rusk, 1950’den önce Beytel ailesini duada temsil eden biraderlerin King James çevirisindeki eski ifadeleri kullandığını anlattı. Fakat bu biraderler, Yeni Dünya Çevirisi çıktıktan kısa süre sonra eski bir dil kullanmayı bırakıp daha anlaşılır bir dille dua etmeye başladılar.

John Wischuk, bu çevirinin kalitesinden olduğu kadar Kutsal Kitap Yeni Dünya Çevirisi Kurulundaki kardeşlerin alçakgönüllü tutumundan da etkilenmişti. Şöyle dedi: “Onlar hayattayken de, öldükten sonra da adlarının bilinmesini istemediler, çünkü tüm onurun Yehova Tanrı’ya ait olmasını arzu ediyorlardı.” Charles Molohan da şu sözlerle tüm grubun duygularına tercüman oldu: “Yeni Dünya Çevirisi hakikatin yüreklerimizde yer etmesine ve imanımızın güçlenmesine yardım etti, böylece biz de duyuru işinde başkalarının imanını güçlendirebildik.”

“Hepimiz, Onların Tanrı’nın Muhteşem İşleri Hakkında Kendi Dilimizde Konuştuklarını İşitiyoruz”

(Elçiler 2:11). Yönetim Kurulundan Geoffrey Jackson konuşmasında Yeni Dünya Çevirisi’nin gözden geçirilmiş 2013 baskısının çıktığını ilan etti. Konuşmasının son kısmında, programa katılan, hatta internet bağlantısıyla izleyen herkese yeni çıkan Kutsal Kitaplar dağıtıldı.

Jackson birader Yeni Dünya Çevirisi’nin ilk cildinin çıkmasından bu yana 60 yıldan uzun süre geçtiğini belirtti. Bu süre boyunca İngilizce dili değişmiş olsa da, Kutsal Kitap çevirisini yapmaktaki amacımız hiç değişmedi. Anlamı bozmadan Tanrı’nın Sözünü mümkün olduğu kadar aslına sadık şekilde çevirmek istiyoruz.

Yönetim Kurulu 2005’te Kutsal Kitabın daha fazla dile çevrilmesine özellikle önem vermeye başladı. O zamandan beri Yeni Dünya Çevirisi’nin yayımlandığı dillerin sayısı 52’den 121’e çıktı ve şu anda 45 dilde daha çeviri sürüyor. Yeni Dünya Çevirisi başka dillere tercüme edilirken tercümanlar bazı sözcük ve ifadelerle ilgili birçok soru sordu. Şimdiye kadar 52.000’den fazla soru gönderildi ve cevaplandı. Böylece İngilizce metinde gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi gereken yerler ortaya çıktı.

Örneğin, Jackson birader Yeni Dünya Çevirisi’nin önceki İngilizce baskısında, 1. Samuel 14:11 ayetinde, Yonatan ve silahtarıyla ilgili ‘Filistî askerlerine kendilerini gösterdiler’ ifadesinin geçtiğini belirtti. Yanlış anlaşılmalara yol açmamak için gözden geçirilmiş yeni baskıda bu ifade ‘orada olduklarını belli ettiler’ olarak tercüme edildi. Benzer şekilde Mika 2:6’da geçen bir ifade daha önce harfi harfine ‘ağzınızdan söz düşürmeyin’ diye çevrilmişti. Oysa şimdi bu ifade, ‘bu sözleri duyurmayı bırakın’ olarak çevrilmiştir.

Yönetim Kurulu beş yıl önce Yeni Dünya Çevirisi’ni gözden geçirmek üzere bir heyet tayin etti. Onların çalışmalarının sonuçları şu an elimizde bulunuyor. Dayanıklı bir malzemeyle üretilen Kutsal Kitabın gözden geçirilmiş baskısı, anlaşılır bir dile ve güzel bir görünüme sahip. Jackson birader kitabın İngilizce büyük boy baskısının ve cep boyunun da yakında çıkacağını duyurdu.

“Hakikat Sözünü Doğru Şekilde Kullanın.”

Yönetim Kurulundan Stephen Lett, 2. Timoteos 2:15’e dayanan konuşmasında Kutsal Kitabın gözden geçirilmiş baskısının bazı yararlı özelliklerini ele aldı. Bu ayette geçen ‘doğru şekilde kullanmak’ ifadesi sözcük anlamıyla “düzgün kesmek” demektir. Biz de “ruhun kılıcını” düzgün, yani doğru şekilde kullanmak istiyoruz (Efesoslular 6:17). Lett birader bu çevirideki bazı yeni özelliklerin bunu yapmamıza nasıl yardım edebileceğini gösterdi.

  1. Kutsal Kitapla İlgili Genel Bilgi” başlıklı ilk kısım Kutsal Kitaptaki temel öğretilerle ilgili 20 soruya ayetlerle cevap veriyor.

  2. Ek A’da, üslup ve kelime seçimindeki değişiklikler ya da Tanrı’nın isminin tercüme edilmesi gibi gözden geçirilmiş baskının çeşitli özellikleri ele alınıyor.

  3. Ek B, tamamı renkli 15 bölümden oluşuyor; kişisel inceleme yaparken ve insanlara hakikati öğretirken yararlı olabilecek haritalar ve şemalar içeriyor.

  4. Her kitabın başında bölümleri özetleyen bir kısım yer alıyor. Böylece okuyucunun istediği kısmı bulması kolaylaşıyor. Önceki baskılarda her sayfanın üst kısmında görülen sıralı başlıkların yerini artık bu özellik aldı.

  5. Kutsal Kitap Terimleri Sözlüğü” Kutsal Kitapta kullanılan yüzlerce sözcüğün kısa tanımlarını içeriyor.

  6. Kutsal Yazılar Sözcük Dizini” büyük ölçüde kısaltıldı. Artık sadece duyuru ve öğretim işi açısından yararlı olacak sözcük ve ayetleri içeriyor.

  7. Her sayfanın ortasındaki ayet göndermelerinin sayısı da azaltıldı. Bu kısımda artık sadece hizmette yararlı olacak ayetler yer alıyor.

  8. Dipnotlarda bazı ifadelerin farklı tercümeleri, sözcük anlamları ve yararlı ek bilgiler bulunuyor.

JW Library.

Amerika Birleşik Devletleri Temsil Heyetinden John Ekrann akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar gibi elektronik aygıtlar için hazırlanan JW Library uygulaması hakkında bilgi verdi. Bu uygulama Yeni Dünya Çevirisi’nin İngilizce gözden geçirilmiş baskısına ve başka beş Kutsal Kitap çevirisine erişim sağlıyor. Uygulama 7 Ekim 2013’ten beri büyük uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indiriliyor.

“Tanrı’nın Sözünü Anlamı Doğru Verecek Şekilde Tercüme Etmek.”

Yönetim Kurulundan Anthony Morris gözden geçirilmiş baskının hazırlanışı sırasında Kutsal Kitap Yeni Dünya Çevirisi Kuruluna rehberlik eden diğer ilkeleri açıkladı. 1. Korintoslular 14:8, 9’daki sözleri uygulayan kurul, Kutsal Kitabın gözden geçirilmiş baskısının anlaşılır bir dili olmasına gayret etti. Metindeki anlamın bozulabileceği yerlerde kelimesi kelimesine bir çeviri yapmaktan kaçındılar.

Örneğin Başlangıç 31:20 ayetinin kelimesi kelimesine yapılan bir çevirisi şöyle olurdu: “Yakup Laban’ın yüreğini çalmıştı.” Oysa burada kullanılan İbranice deyimin İngilizcedeki anlamı farklı olduğundan Yeni Dünya Çevirisi’nde bu ayet şöyle tercüme edildi: “Yakup Laban’ı atlatmıştı.” Benzer şekilde, 1. Korintoslular 7:39 ayeti kelimesi kelimesine tercüme edildiğinde, bir kadının kocası “uyursa” başka bir erkekle evlenebileceğini ima edebilir. Fakat Kutsal Yazılarda bazen “uyumak” ifadesi ölüm uykusuna dalmak anlamında da kullanılır. Dolayısıyla yanlış anlamaları önlemek için Yeni Dünya Çevirisi’nde bu ayet ‘ölüm uykusuna dalarsa’ şeklinde tercüme edilmiştir.

Morris birader şunları söyledi: “Kutsal Kitap çiftçi, çoban ve balıkçı gibi sıradan insanların anlayabileceği, basit, günlük bir dille yazılmıştır. İyi bir tercüme Kutsal Kitabın mesajını, geçmişi ve eğitim durumu ne olursa olsun her samimi yürekli insanın anlayabileceği şekilde aktarmalıdır.”

“‘Hoş Sözleri’, ‘Gerçek ve Doğru Sözleri’ Kullanın.”

Yönetim Kurulundan David Splane’in konuşmasının teması Vaiz 12:10’a dayanıyordu. Kutsal Kitap yazarları Tanrı’nın düşüncelerini kaleme alırken çok dikkatli davrandılar ve ilk Kutsal Kitap Yeni Dünya Çevirisi Kurulu da işlerini aynı şekilde büyük bir özenle yerine getirdi. Yeni Dünya Çevirisi’nin gözden geçirilmiş son baskısında da şu ilke izlendi: “Gerçek ve doğru sözleri yazmaya çalış” ve Tanrı’nın mesajını mümkün olduğu kadar anlaşılır şekilde aktar.

Splane birader şunları söyledi: “Genellikle İngilizce sözcüklerin birden çok anlamı vardır.” Örneğin, Yeni Dünya Çevirisi’nin önceki baskılarında 2. Timoteos 1:13’te “sağlıklı sözlerdeki model” ifadesi kullanıldı. “Model” sözcüğünün birçok anlamı vardır, bunlardan biri “sanatsal bir tasarım”dır. Bu anlamı nedeniyle bazıları bu ifadenin Kutsal Kitaptaki öğretilerde bulunan güzel tasarımdan ya da modelden söz ettiğini düşünebilir. Oysa orijinal dilde bu sözcük “izlenmesi gereken bir örnek” anlamına gelir. Dolayısıyla gözden geçirilmiş baskıda “sağlıklı sözlerdeki standart” ifadesi kullanılmıştır.

Splane birader İngilizce dilindeki değişimi yansıtmak amacıyla metinde yapılmış düzeltmelere de değindi. Örneğin, Yeni Dünya Çevirisi’nin önceki baskılarında İsa’nın infazını anlatmak için kullanılan “kazığa vurmak” ifadesi genellikle sivri bir kazığı bedene saplayıp kurbanı kazığa sabitlemek anlamına gelir. İsa kazığa vurularak öldürülmediği için gözden geçirilmiş baskıda İsa’nın öldürülüşü anlatılırken “direğe çivilendi” gibi ifadeler kullanılmıştır (Matta 27:22, 23, 31).

Splane birader sözlerini şöyle bitirdi: “Yeni Dünya Çevirisi’nin gözden geçirilmiş baskısını her okuduğunuzda ve incelediğinizde Yehova’ya daha da yaklaşmanızı dileriz. Yehova her zaman Babanız, Tanrınız ve Dostunuz olmaya devam etsin.”

Kapanış.

Pierce birader Kutsal Kitabın gözden geçirilmiş yeni baskısını Yehova’nın ‘nefis yemeklerle verdiği ziyafetin’ ana yemeğine benzetti (İşaya 25:6). Son olarak dinleyicileri “Tanrı’nın Kitabı Bir Hazinedir” başlıklı 114 numaralı ilahiyi söylemeye davet ederek programı kapattı.